Перелік питань
для проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері  землеустрою