КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 березня 2011 р. № 219
Київ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи

 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України  постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи, що додається.

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2011 р. № 219

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики за програмою “Проведення земельної реформи” (далі – бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, відповідальним виконавцем бюджетної програми – Держземагентство.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держземагентство та його територіальні органи.

Одержувачем бюджетних коштів може бути державне підприємство, що належить до сфери управління Держземагентства та в установленому законодавством порядку залучається до здійснення заходів, визначених підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку.

4. Бюджетні кошти використовуються на здійснення заходів щодо:

1) ведення та функціонування, в тому числі адміністрування (здійснення заходів щодо створення та супроводження програмного забезпечення, технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей) Державного земельного кадастру;

2) проведення нормативної грошової оцінки земель;

3) проведення інвентаризації земель;

4) підготовки лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, виплати винагороди виконавцю земельних торгів, оприлюднення результатів земельних торгів;

5) надання громадянам визначених законодавством послуг з державної реєстрації земельних ділянок, на які до 2004 року видано державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право власності на земельну ділянку, державний акт на право постійного користування землею;

6) погашення бюджетної кредиторської заборгованості, яка виникла у попередні роки та бюджетні зобов’язання за якою зареєстровані в органах Казначейства.

7) проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

5. Для виконання бюджетної програми Держземагентство складає щороку відповідний план заходів і подає його на затвердження Мінагрополітики. Копія плану подається у п’ятиденний строк Мінфіну.

Фінансування заходів здійснюється після затвердження зазначеного плану.

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 106 від 13.02.2013}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 106 від 13.02.2013}

8. Розподіл (перерозподіл) бюджетних коштів між територіальними органами Держземагентства та одержувачем бюджетних коштів здійснює Мінагрополітики.

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 106 від 13.02.2013}

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

12. Складення та подання звітів про виконання бюджетних програм, фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Подання одержувачем бюджетних коштів розпорядникові нижчого рівня та розпорядником нижчого рівня – головному розпорядникові звітів про фінансування робіт, передбачених планом заходів, здійснюється щокварталу не пізніше відповідно 15 і 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, за встановленою головним розпорядником формою. Копії звітів подаються Мінфіну.

13. Держземагентство подає щомісяця до 20 числа Мінфіну та Мінагрополітики звіт про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних та результативних показників виконання заходів.


{Додаток виключено на підставі Постанови КМ № 414 від 23.05.2012}