КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 1 листопада 2000 р. N 1619
Київ
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 617 ( 617-2003-п ) від 26.04.2003 N 256 ( 256-2008-п ) від 26.03.2008 N 844 ( 844-2009-п ) від 05.08.2009 N 179 ( 179-2010-п ) від 24.02.2010 N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010 }

 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Затвердити Порядок виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів (додається).
 

     2. Державному комітетові по земельних ресурсах разом з Міністерством фінансів і Міністерством економіки затвердити розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг.

 

              Перший 
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

     Інд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 листопада 2000 р. N 1619
 

ПОРЯДОК
виконання земельно-кадастрових робіт та надання
послуг на платній основі державними органами
земельних ресурсів

 

     1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг державними органами земельних ресурсів, бюджетними установами та організаціями, які належать до сфери їх управління (далі – державні органи земельних ресурсів), на платній основі.
 

     2. Виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг здійснюється на платній основі відповідно до поданих заяв та укладених договорів.
 

     Розгляд таких заяв проводиться в порядку, встановленому Держкомземом.
 

     3. Земельно-кадастрові роботи виконуються, а послуги надаються відповідно до законодавства та вимог нормативно-технічної документації із забезпеченням достовірності та цілісності кадастрової інформації про землю, доступності та відкритості зведених статистичних даних.
 

     Інформація стосовно земельних ресурсів органам державної влади та органам місцевого самоврядування, а також юридичним і фізичним особам у разі залучення їх до виконання завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування надається безоплатно.
 

     4. Державні органи земельних ресурсів, що виконують земельно-кадастрові роботи та надають послуги на платній основі юридичним і фізичним особам, зобов’язані відповідно до законодавства забезпечувати дотримання державної та комерційної таємниці.
 

     5. Державні органи земельних ресурсів можуть виконувати та надавати на платній основі такі види земельно-кадастрових робіт і послуг:
 

     розроблення нормативно-технічної та науково-методичної документації з питань землевпорядних, грунтових, геоботанічних, радіологічних, лісотипологічних, містобудівних та інших обстежень і розвідувань земельних угідь з метою отримання земельно-кадастрової інформації;
 

     виготовлення планово-картографічних матеріалів;
 

     проведення спеціальних обстежень і розвідувань, в тому числі збирання, обробка, аналіз, зберігання, надання та публікація земельно-кадастрової інформації;
 

     проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, у тому числі грошова оцінка земель та експертна грошова оцінка земельних ділянок;
 

     проведення робіт з паспортизації земельних ділянок;
 

     внесення записів до державного реєстру земель; ( Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 617 ( 617-2003-п ) від 26.04.2003 )
 

     розроблення проектів оптимізації структури земельних угідь новостворених господарств;
 

     складання схем землеустрою, розроблення техніко-економічних обгрунтувань з використання й охорони земельних ресурсів, визначення меж земельних ділянок, а також виконання інших робіт щодо проведення землеустрою;
 

     проведення державної землевпорядної експертизи;
 

     надання консультацій з питань оформлення прав на земельні ділянки, державного земельного кадастру, кількісної та якісної характеристики земельних угідь, економічної та грошової оцінки земель, інших питань використання та охорони земель;
 

     підготовка дублікатів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, сертифікатів на право на земельну частку (пай);
 

     публікація матеріалів статистичних даних про стан та склад земельних угідь;
 

     розповсюдження статистичної та іншої інформації на паперових і електронних носіях;
 

     підготовка та видання довідників, збірників, бюлетенів, брошур, буклетів тощо;
 

     підготовка та надання аналітичних записок щодо стану земельних ресурсів України, земельно-кадастрової інформації на замовлення, відомостей з бази даних державного земельного кадастру;
 

     розроблення програмного забезпечення та технології автоматизованої обробки даних;
 

     запровадження та експлуатація програмно-технічних комплексів для збирання, обробки, систематизації, зберігання та аналізу земельно-кадастрової інформації;
 

     підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів-землевпорядників, супроводження процесу автоматизованого ведення державного земельного кадастру, інших спеціалістів у галузі використання, оцінки та охорони земель;
 

     надання витягів з державного земельного кадастру; ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 617 ( 617-2003-п ) від 26.04.2003 )
 

     надання витягів з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 256 ( 256-2008-п ) від 26.03.2008 }
 

     6. Виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг, вартість яких не встановлено, здійснюється за цінами, визначеними договорами.
 

     При цьому розмір оплати цих робіт і послуг не повинен перевищувати реальної вартості їх підготовки.
 

     7. Кошти, отримані за виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням робіт з ведення Державного земельного кадастру, на здійснення заходів, пов’язаних з організацією виконання земельно-кадастрових робіт і наданням платних послуг державними органами земельних ресурсів і органами Держземінспекції, та заходів з утримання таких органів.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 844 ( 844-2009-п ) від 05.08.2009, N 179 ( 179-2010-п ) від 24.02.2010, N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010 }
 

     8. Відповідальність за дотримання встановленого порядку надання земельно-кадастрової інформації та послуг на платній основі, визначення їх вартості несуть державні органи земельних ресурсів.