КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 1 серпня 2006 р. № 1066
Київ
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 179 ( 179-2010-п ) від 24.02.2010 N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010 N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     Затвердити Порядок взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю, що додається.

 

   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ 

     Інд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2006 р. N 1066
 

ПОРЯДОК
взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну
інформацією, необхідною для обчислення і
справляння плати за землю
 

{ У тексті Порядку слова “Державна податкова адміністрація” в усіх відмінках замінено словом “ДПС”, а слова “Держкомзем” та “Держкомстат” в усіх відмінках замінено відповідно словами “Держземагентство” та “Держстат” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

 

     1. Цей Порядок визначає механізм обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (далі – інформаційний обмін), між органами виконавчої влади.
 

     2. Суб’єктами інформаційного обміну є:
 

     1) на центральному рівні – ДПС, Держземагентство, Держсільгоспінспекція, Фонд державного майна та Мінфін;

{ Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
 

     2) на регіональному рівні:
 

     обласні державні податкові адміністрації, Рескомзем Автономної Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські головні управління земельних ресурсів та регіональні відділення Фонду державного майна;
 

     районні державні податкові інспекції, відділи земельних ресурсів Держземагентству, регіональні відділення та представництва Фонду державного майна.
 

     3. Інформаційний обмін здійснюється у письмовій та електронній формі.
 

     Вимоги щодо надання відомостей та здійснення контролю за їх достовірністю визначаються суб’єктами інформаційного обміну на центральному рівні.
 

     Суб’єкти інформаційного обміну звіряють відомості не менше одного разу на рік.
 

     4. Для здійснення контролю за надходженням до місцевих бюджетів коштів від сплати земельного податку та орендної плати за землю подаються щокварталу до 30 числа місяця наступного періоду відомості:
 

     1) Держземагентством, Рескомземом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими головними управліннями земельних ресурсів – органам державної податкової служби відповідного рівня щодо:
 

     проведення нормативної грошової оцінки земель у межах населених пунктів у цілому по Україні та в розрізі регіонів з розподілом на міста обласного і районного значення, селища, села та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у цілому по Україні та в розрізі регіонів з розподілом землекористувачів за категоріями земель;
 

     проведення інвентаризації земель у межах населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у цілому по Україні та в розрізі регіонів;
 

     переходу права власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод із зазначенням їх площі;

 

{ Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

 

{ Абзац шостий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

 

     1-1) Держсільгоспінспекцією та її територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – органам державної податкової служби відповідного рівня щодо:
 

     фактів самовільного зайняття земельних ділянок із зазначенням їх місцезнаходження, площі, категорії земель, нормативної грошової оцінки;
 

     фактів використання земель не за цільовим призначенням, у тому числі наданих на умовах оренди і суборенди, із зазначенням місцезнаходження земельних ділянок, площі, категорії земель, грошової оцінки тощо;

{ Пункт 4 доповнено підпунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
 

     2) Фондом державного майна, його регіональними відділеннями та представництвами – органам державної податкової служби відповідних рівнів щодо:
 

     відчуження майна – переходу права власності на державне майно, яке перебуває на балансі суб’єктів господарювання, до інших юридичних чи фізичних осіб шляхом його продажу, включаючи майно ліквідованих підприємств та об’єкти незавершеного будівництва;
 

     зміни у процесі приватизації організаційно-правової форми підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства;
 

     відчуження земельних ділянок цілісних майнових комплексів разом з об’єктами приватизації державного майна;
 

     3) органами державної податкової служби – державним органам земельних ресурсів відповідного рівня щодо:
 

     надходження земельного податку та сум заборгованості із сплати такого податку до бюджету окремо стосовно юридичних та фізичних осіб у цілому по Україні та в розрізі регіонів;
 

     надходження орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та сум заборгованості з внесення такої плати до бюджету у цілому по Україні та в розрізі регіонів;
 

     втрат місцевих бюджетів унаслідок надання пільг із земельного податку у цілому по Україні та в розрізі регіонів.
 

     5. Держземагентство щороку протягом трьох днів після оприлюднення Держстатом середньорічного індексу інфляції визначає величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, розрахованого виходячи із середньорічного індексу інфляції за рік, що передує звітному, і подає відповідні відомості ДПС.
 

     6. Органи державної податкової служби:
 

     надають на запит Держсільгоспінспекції або її територіальних органів ідентифікаційні номери осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері використання та охорони земель; { Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 179 ( 179-2010-п ) від 24.02.2010, N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010, N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
 

     зводять у 10-денний строк відомості, що надходять до них згідно з пунктом 5 цього Порядку, і надсилають їх ДПС для узагальнення і подання в 10-денний строк Мінфіну.
 

     7. Інформаційний обмін здійснюється на безоплатній основі.