КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 10 червня 2009 р. N 583
Київ
 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     Доповнити затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 288 ( 288-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 521):
 

     перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів, позицією “Держкомзем”;
 

     перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, такою позицією:
 
"Держкомзем             землеустрій,   охорона   земель,   оцінка 
земель, моніторинг земель, державний
земельний кадастр".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО