КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 11 лютого 2010 р. № 164
Київ
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 536 ( 536-2010-п ) від 30.06.2010 }

 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Затвердити нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах, що додаються.
 

     2. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2010 року.

 

   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

     Інд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2010 р. N 164
 

НОРМАТИВИ
оптимального співвідношення культур у сівозмінах
в різних природно-сільськогосподарських регіонах

 

----------------------------------------------------------------------------------------
|  Природно-  |        Структура посівних площ (у відсотках)        |
|  сільсько-  |--------------------------------------------------------------------|
| господарський  |зернові та | технічні культури |картопля| кормові культури |чорний|
|  регіон    |зернобобові|---------------------|і овоче-|         | пар |
|         |культури  |усього| у тому числі |баштанні|         |   |
|         |      |   |--------------|культури|------------------|   |
|         |      |   |ріпак|соняшник|    |усього| у тому  |   |
|         |      |   |   |    |    |   |  числі  |   |
|         |      |   |   |    |    |   |багаторічні|   |
|         |      |   |   |    |    |   |  трави  |   |
|-----------------+-----------+------+-----+--------+--------+------+-----------+------|
|Поліський    |  35-80  | 3-25 |0,5-4| 0,5  | 8-25 |20-60 |  5-20  |   |
|-----------------+-----------+------+-----+--------+--------+------+-----------+------|
|Лісостеповий   |  25-95  | 5-30 | 3-5 | 5-9  | 3-5  |10-75 |  10-50  |   |
|-----------------+-----------+------+-----+--------+--------+------+-----------+------|
|Північностеповий |  45-80  |10-30 | 10 |  10  | до 20 |10-60 |  10-16  | 5-14 |
|-----------------+-----------+------+-----+--------+--------+------+-----------+------|
|Південностеповий,|  40-82  | 5-35 | 5-10| 12-15 | до 20 |до 60 |  до 25  |18-20 |
|у тому числі в  |      |   |   |    |    |   |      |   |
|умовах зрошення |      |   |   |    |    |   |      |   |
|-----------------+-----------+------+-----+--------+--------+------+-----------+------|
|Передкарпатський |  25-60  | 5-10 | 5-7 |    | 8-20 |25-60 |  10-40  |   |
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Примітка. Допустимі нормативи періодичності вирощування культури
на одному і тому самому полі становлять:
для озимих жита і ячменю, ячменю ярого, вівса, гречки -
не менше ніж через один рік;

для пшениці озимої, картоплі, проса – не менше ніж через
два роки;
 

для кукурудзи в сівозміні або на тимчасово виведеному із
сівозміни полі – протягом двох – трьох років поспіль;
 

для багаторічних бобових трав, зернобобових культур
(крім люпину), буряку цукрового і кормового, ріпаку
озимого і ярого – не менше ніж через три роки;
 

для льону – не менше ніж через п’ять років;
 

для люпину, капусти – не менше ніж через шість років;
 

для соняшника – не менше ніж через сім років;
 

для лікарських рослин (залежно від біологічних
властивостей) – один – десять років.
 

{ Нормативи із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 536 ( 536-2010-п ) від 30.06.2010 }