КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 17 грудня 2008 р. № 1098
Київ
 

     Відповідно до частини другої статті 157 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та підпункту 4″а” пункту 4 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 2008 р. “Про стан виконання Указу Президента України від 21 листопада 2005 року N 1643 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року “Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель” ( n0002525-08 ), введеного в дію Указом Президента України від 14 лютого 2008 р. N 121 ( 121/2008 ), Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Установити, що збитки, завдані власникам та користувачам земельних ділянок унаслідок непроведення у визначений робочим проектом землеустрою щодо рекультивації порушених земель строк робіт з їх рекультивації після проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, що спричинило зміни у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі земель, відшкодовуються на підставі рішень комісій, утворених згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 284 ( 284-93-п ) “Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 193), з визначенням розміру за такою формулою:
 
                С   Т 
Зр = ВК x --- x ---,
100 12

     де Зр – розмір збитків, гривень; ВК – кошторисна вартість комплексу робіт з рекультивації порушених земель відповідно до робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель, гривень; Т – період, на який затримано виконання передбачених зазначеним проектом робіт, місяців; С – облікова ставка Національного банку, встановлена на дату визначення розміру збитків, відсотків.
 

     2. Відшкодування особами збитків, розмір яких визначено відповідно до цієї постанови, не звільняє їх від проведення в установленому порядку робіт з рекультивації порушених земель.

 

   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО