КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 17 квітня 2008 р. N 394
Київ
 

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 931 ( 931-2010-п ) від 12.10.2010 }
 

{ Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента N 639/2008 ( 639/2008 ) від 21.07.2008 }
 

{ Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента N 406/2008 ( 406/2008 ) від 25.04.2008 – втратив чинність на підставі Указу Президента N 639/2008 ( 639/2008 ) від 21.07.2008 }
 

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 25-рп/2008 ( v025p710-08 ) від 11.11.2008 }

 

     Відповідно до пунктів 1, 3, 6 і 9 статті 116 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей 124, 127 і 128, пункту 12 розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України ( 2768-14 ), статті 82 і підпункту 7 пункту 5 розділу III “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” ( 107-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 

{ Положення пункту 1 втратило чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 25-рп/2008 ( v025p710-08 ) від 11.11.2008 }

     1. Затвердити Порядок проведення у 2008 році земельних аукціонів, що додається.
 

     2. Міністерству фінансів разом з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та Державним комітетом із земельних ресурсів передбачити у проекті Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” ( 107-17 ) кошти для проведення робіт з підготовки земельних ділянок до продажу на аукціонах.
 

     3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища разом з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством палива та енергетики, Міністерством юстиції та Державним комітетом із земельних ресурсів розглянути у двотижневий строк питання щодо внесення до Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” ( 107-17 ) і Земельного кодексу України ( 2768-14 ) змін стосовно можливості набуття права на оренду земельних ділянок на неконкурентних засадах юридичними та фізичними особами, які здійснюють будівництво і обслуговування лінійних об’єктів та об’єктів транспортної і енергетичної інфраструктури, державних та комунальних навчальних закладів, інших об’єктів соціального призначення.
 

     4. Державному комітетові із земельних ресурсів:
 

     1) разом з Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва затвердити ліцензійні умови проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів для забезпечення прозорої процедури видачі суб’єктам господарювання відповідних ліцензій;
 

     2) забезпечити підготовку:
 

     ліцитаторів з проведення земельних аукціонів з видачею особам, що успішно склали іспит, відповідного кваліфікаційного свідоцтва;
 

     на договірних умовах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, які здійснюють організацію земельних аукціонів, документації на земельні ділянки, що підлягають продажу;
 

     3) вжити заходів до запобігання зміні цільового призначення (функціонального використання) земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою подальшого продажу на аукціонах таких ділянок та права на їх оренду;
 

     4) подати пропозиції щодо внесення змін до Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1531 ( 1531-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1941), стосовно розрахунку вартості права на оренду земельної ділянки залежно від встановленої ставки орендної плати, строку оренди, місця розташування земельної ділянки та її функціонального використання.
 

     5. У додатку до Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 648 ( 648-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1026), пункт 5 розділу III виключити.
 

     6. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 90 ( 90-2008-п ) “Деякі питання проведення земельних аукціонів” (Офіційний вісник України, 2008 р., N 16, ст. 406).

 

   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

     Інд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2008 р. N 394
 

{ Порядок втратив чинність, як такий, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 25-рп/2008 ( v025p710-08 ) від 11.11.2008 }
 

ПОРЯДОК
проведення у 2008 році земельних аукціонів

 

Загальні положення
 

     1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, організації та проведення у 2008 році земельних аукціонів (далі – аукціон) для продажу земельних ділянок або надання права на їх оренду.
 

     Дія Порядку не поширюється на продаж та оренду земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, ділянок приватної власності, а також на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
 

     2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
 

     аукціон – форма проведення земельних торгів, за якою об’єкт торгів продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, яка фіксується у ході проведення торгів ліцитатором;
 

     виконавець – юридична особа, що має ліцензію на проведення земельних торгів;
 

     крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота;
 

     ліцитатор – фізична особа із спеціальною підготовкою, яка безпосередньо проводить аукціон;
 

     лот – земельна ділянка із якісними та кількісними характеристиками, що виставляється для продажу на аукціоні або надання права на її оренду за результатами аукціону;
 

     організатор – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, який згідно з абзацом першим пункту 12 розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України ( 2768-14 ) здійснює розпорядження земельними ділянками у межах відповідної території, або державний виконавець, який здійснює продаж конфіскованих за рішенням суду земельних ділянок;
 

     переможець – особа з числа учасників, яка у ході аукціону запропонувала за лот найвищу ціну;
 

     стартова ціна – ціна земельної ділянки або розмір орендної плати, з яких розпочинається продаж лота на аукціоні;
 

     учасник – особа, яка відповідає встановленим законодавством вимогам, подала відповідні документи та зареєстрована виконавцем відповідно до цього Порядку.
 

     3. Об’єктами земельних торгів можуть бути:
 

     земельні ділянки у межах та за межами населених пунктів відповідного цільового призначення (функціонального використання);
 

     земельні ділянки у межах та за межами населених пунктів відповідного цільового (у тому числі сільськогосподарського) призначення (функціонального використання), право на оренду яких може бути надано за результатами аукціону;
 

     земельні ділянки, конфісковані за рішенням суду.
 

     4. Для забезпечення продажу земельних ділянок (надання їх в оренду) за найвищою ціною (орендною платою) у разі виникнення потреби у зміні їх цільового призначення такі ділянки виставляються на аукціоні після прийняття рішення про зміну цільового призначення.
 

Підготовка лотів до продажу на аукціоні
 

     5. Підготовка лотів до продажу на аукціоні триває не більш як три місяці та включає забезпечення організатором в установленому законодавством порядку:
 

     формування і затвердження переліку земельних ділянок для їх продажу або надання права на їх оренду;
 

     оприлюднення повідомлення про виставлення земельних ділянок на аукціоні шляхом:
 

     – опублікування відомостей про такі земельні ділянки в офіційних друкованих засобах масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження та безоплатно на веб-сайтах Держкомзему і його територіальних органів із зазначенням розміру та місцезнаходження земельної ділянки, її цільового призначення, номера телефону, за яким можна отримати додаткову інформацію;
 

     – розміщення на земельних ділянках рекламних інформаційних щитів;
 

     складення проекту землеустрою у разі його відсутності;
 

     визначення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками встановленого зразка (якщо межі ділянки не визначені чи не закріплені);
 

     проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та встановлення стартової ціни з урахуванням ринкової вартості, що склалася у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. Експертна грошова оцінка лота проводиться відповідно до Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1531 ( 1531-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1941). Стартова ціна лота не може бути меншою від ціни, встановленої за результатами експертної грошової оцінки;
 

     виготовлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 648 ( 648-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1026) технічного паспорта земельної ділянки (у разі її продажу); технічної документації із землеустрою (у разі надання права на оренду земельної ділянки);
 

     складення проекту договору купівлі-продажу або оренди земельної ділянки (далі – договір купівлі-продажу або оренди). В договорі оренди, зокрема, визначається строк оренди, розмір орендної плати за земельну ділянку та порядок і умови перегляду розміру орендної плати, визначеного за результатами аукціону;
 

     визначення наявних та можливих обмежень і обтяжень прав на земельні ділянки, видів функціонального використання ділянок відповідно до проектів землеустрою;
 

     формування інформаційної картки на лот із зазначених у цьому пункті документів і матеріалів;
 

     визначення на конкурентних засадах виконавця;
 

     передачі відповідних матеріалів виконавцю.
 

     Аукціон проводиться виключно за умови виконання зазначених в абзацах другому – чотирнадцятому цього пункту вимог.
 

     Документи щодо кожного лота, який виставляється на аукціоні, формуються організатором в окрему справу і після закінчення аукціону передаються його переможцю. У разі продажу земельної ділянки зазначені документи передаються переможцю за умови, що він здійснив відповідно до договору купівлі-продажу розрахунки за придбаний на аукціоні лот. Переможець після отримання документа, що посвідчує право на земельну ділянку, передає його для державної реєстрації в установленому порядку.
 

     6. Формування лота для продажу на аукціоні здійснюється з урахуванням цільового призначення земельної ділянки відповідно до вимог проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів (планів земельно-господарського устрою населених пунктів), генерального плану населеного пункту, земельно-кадастрової та містобудівної документації.
 

     7. Умови, оголошені перед проведенням аукціону, під час укладення договору купівлі-продажу або оренди зміні не підлягають.
 

Підготовка та проведення аукціону
 

     8. Аукціон проводиться виконавцем на підставі договору з організатором.
 

     Організатор протягом п’яти днів після підписання зазначеного договору публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження оголошення із зазначенням дати проведення аукціону та лотів, що виставляються на ньому. Зазначена інформація разом з проектом договору купівлі-продажу або оренди безоплатно розміщується також на веб-сайтах Держкомзему і його територіальних органів.
 

     Оголошення повинне включати відомості про:
 

     розмір та місцезнаходження земельної ділянки;
 

     цільове призначення земельної ділянки та встановлені обмеження і обтяження прав на неї;
 

     стартову ціну;
 

     кількісні та якісні характеристики земельної ділянки, що зазначені у її технічному паспорті (технічній документації із землеустрою);
 

     місце і час проведення аукціону;
 

     розмір реєстраційного та гарантійного внесків учасника і порядок їх сплати;
 

     найменування та місцезнаходження організатора, виконавця, номер телефону, за яким можна отримати додаткову інформацію та дізнатися, де можна ознайомитися з технічним паспортом земельної ділянки, технічною документацією із землеустрою, проектом договору купівлі-продажу або оренди;
 

     дату початку та закінчення приймання документів для осіб, що бажають взяти участь в аукціоні.
 

     Аукціон проводиться не раніше ніж через 30 днів після опублікування зазначеного оголошення.
 

     9. Організатор має право відмовитися від проведення аукціону не пізніше ніж за 10 днів до його початку з обов’язковим негайним розміщенням в друкованих засобах масової інформації, в яких публікувалося оголошення про проведення аукціону, та безоплатно на веб-сайтах Держкомзему і його територіальних органів офіційного повідомлення про скасування аукціону із зазначенням причини.
 

     Повідомлення про скасування аукціону не пізніше ніж наступного дня після прийняття рішення про його скасування надсилається організатором усім учасникам, які подали заяви про участь в аукціоні.
 

     У разі скасування аукціону організатор повертає учасникам реєстраційні та гарантійні внески, сплачені ними у зв’язку з поданням заяв про участь в аукціоні, не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів.
 

     Рішення про скасування аукціону може бути оскаржено в судовому порядку.
 

     10. В аукціоні можуть брати участь особи, які відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ) мають право на набуття у власність земельних ділянок (права на їх оренду), а також сплатили реєстраційний та гарантійний внески. Розмір таких внесків визначається організатором.
 

     Учасник має право оглянути земельну ділянку до проведення аукціону.
 

     Організатор зобов’язаний створити можливості для доступу учасників до земельної ділянки, що виставляється на аукціоні або передається в оренду, з метою її огляду, а також надати один примірник проекту договору купівлі-продажу або оренди.
 

     Під час проведення аукціону мають право бути присутні представники засобів масової інформації та громадських організацій.
 

     11. Для участі в аукціоні учасник подає організатору:
 

     заяву про участь в аукціоні (не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення) з наданням згоди щодо умов повернення або утримання реєстраційних та гарантійних внесків;
 

     копію установчих документів (для юридичних осіб) або копію паспорта (для фізичних осіб);
 

     документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків.
 

     Представник юридичної особи подає також відповідне доручення та копію паспорта.
 

     Представник організатора приймає документи особисто в учасників – фізичних осіб та представників учасників – юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.
 

     12. Представник організатора після отримання документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, записує у книгу реєстрації учасників (яку організатор передає виконавцю для проведення аукціону) порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати.
 

     Крім того, в книзі зазначається:
 

     для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів. Для іноземних громадян та осіб без громадянства – громадянство, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України;
 

     для юридичних осіб (заснованих громадянами України або юридичними особами України) – найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
 

     для іноземних юридичних осіб, спільних підприємств – найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа.
 

     13. Після реєстрації учаснику видається вхідний квиток, інформаційна картка на лот та картка учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону).
 

     14. У день проведення аукціону виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов’язаний пред’явити паспорт (доручення на вчинення дій під час аукціону, зокрема участь в торгах та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт). Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером, яка повертається після закінчення аукціону. Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону. Виконавець зобов’язаний завершити реєстрацію усіх учасників, що з’явилися на аукціон не пізніше ніж за 20 хвилин до його початку. Незареєстровані особи на торги не допускаються.
 

     15. Зразки зазначених у пунктах 11-14 цього Порядку документів, а також форма примірного договору купівлі-продажу або оренди затверджуються Держкомземом.
 

     16. Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.
 

     17. Аукціон починається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.
 

     Лот виставляється на аукціоні за наявності не менш як двох учасників.
 

     Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, цільове призначення та можливі види функціонального використання земельної ділянки, а також стартову ціну лота.
 

     18. Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.
 

     Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цьому аукціоні.
 

     У разі коли про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну або ціну чи розмір орендної плати, запропоновану учасником (далі – ціна), на крок аукціону з подальшим послідовним збільшенням ціни.
 

     Значення кроку аукціону встановлюється організатором у межах до 10 відсотків стартової ціни.
 

     Учасникам, які відмовилися придбати лот за стартовою ціною, гарантійні внески не повертаються.
 

     19. У ході аукціону учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною двома способами: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, мінімум на один крок аукціону, але обов’язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).
 

     Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.
 

     У разі коли ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку аукціону.
 

     Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, що запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 

     Мовчання учасника, що першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 

     У разі коли після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни.
 

     Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, що оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 

     У разі коли два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок аукціону, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку аукціону і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок аукціону. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, що оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником. У разі коли ще один з учасників погодиться з такою ціною, ліцитатор продовжує збільшувати ціну на новий крок аукціону. Якщо ніхто із зазначених учасників не погодиться із збільшенням ціни, ліцитатор зупиняє торги за цим лотом і проводить консультації з організатором та учасниками, після яких торги поновлюються або лот знімається з торгів.
 

     У разі коли протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова “Продано”, називає ціну продажу лота, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону.
 

     20. У протоколі зазначається назва лота, стартова ціна та результати торгів (остаточна ціна продажу, прізвище, ім’я та по батькові або найменування переможця). Протокол підписується переможцем і ліцитатором та затверджується організатором у день проведення аукціону.
 

     Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У цьому разі протокол підписується ліцитатором та затверджується організатором у день проведення аукціону, сума гарантійного внеску переможцю не повертається.
 

     За умови наявності достатньої кількості учасників, що виявили бажання придбати зазначений лот, організатор поновлює торги за цим об’єктом у день проведення аукціону.
 

     21. Усі спори (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв’язуються (врегульовуються) під час його проведення ліцитатором за погодженням з організатором.
 

     22. Повторний аукціон щодо знятого з продажу лота проводиться не раніше ніж через місяць після проведення попереднього аукціону згідно з цим Порядком.
 

     23. Гарантійний внесок перераховується всім учасникам відповідно до пункту 41 цього Порядку на їх поточні рахунки, зазначені в документах, які додаються до заяви про участь в аукціоні, крім переможця та учасників, які не виявили бажання придбати лот за стартовою ціною.
 

     24. Реєстраційні внески поверненню не підлягають, крім випадків, передбачених цим Порядком.
 

     25. За рішенням ліцитатора під час торгів за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, що не є учасниками, за запрошенням організатора.
 

     26. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.
 

     27. Під час проведення аукціону (від моменту його початку до завершення) не дозволяється:
 

     втручання в будь-який спосіб у торги осіб, що не заявлені в торгах за конкретним лотом;
 

     переміщення у залі, де проводяться торги, без дозволу ліцитатора;
 

     вчинення інших дій, що порушують порядок проведення торгів.
 

     28. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:
 

     усно попередити учасника чи запрошену особу про усунення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень;
 

     вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;
 

     тимчасово припинити проведення аукціону та оголосити перерву у разі порушення учасниками правил проведення торгів.
 

     29. У процесі проведення аукціону організатор веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, пропозиції учасників, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може бути також внесена інша інформація.
 

     Завірена організатором копія протоколу видається переможцю.
 

     30. Аукціон вважається таким, що закінчився, після підписання договору купівлі-продажу або оренди.
 

Результати аукціону
 

     31. Протягом 30 днів після проведення аукціону організатор публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про його проведення, та безоплатно на веб-сайтах Держкомзему і його територіальних органів повідомлення про результати торгів за кожним лотом із зазначенням:
 

     місця розташування та розміру земельної ділянки;
 

     ціни продажу земельної ділянки або розміру орендної плати, визначених за результатами аукціону;
 

     цільового призначення земельної ділянки.
 

     32. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:
 

     відсутності учасників або наявності на торгах лише одного учасника;
 

     коли жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову;
 

     несплати в установлений строк переможцем належної суми за придбаний лот (у разі продажу земельної ділянки).
 

     Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається організатором у триденний строк після виникнення підстави для такого визнання.
 

     33. Результати аукціону анулюються організатором у п’ятиденний строк з моменту його проведення у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або оренди чи підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
 

     Результати аукціону анулюються також у разі непогодження Кабінетом Міністрів України продажу земельної ділянки іноземному громадянину, іноземній юридичній особі, спільному підприємству – переможцю аукціону (у цьому разі такому переможцю повертається гарантійний внесок у повному обсязі).
 

     Рішення про анулювання результатів аукціону може бути оскаржено у судовому порядку.
 

     34. Результати аукціону, проведеного з порушенням вимог цього Порядку, можуть бути визнані у судовому порядку недійсними.
 

     Визнання результатів аукціону недійсними тягне за собою визнання недійсним договору купівлі-продажу або оренди, укладеного з переможцем.
 

     35. У разі прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання або визнання недійсними його результатів, повторний аукціон може бути проведений не пізніше ніж через шість місяців з дня прийняття такого рішення.
 

     Якщо повторний аукціон проводиться у зв’язку з тим, що жоден з учасників не виявив бажання придбати відповідний лот за стартовою ціною, можливе зниження стартової ціни лота організатором, але не нижче ціни, що визначена за результатами експертної грошової оцінки, з дотриманням вимог, установлених цим Порядком.
 

     Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.
 

     36. До участі у повторному аукціоні не допускаються переможці попередніх торгів, що не сплатили в установлений строк вартості лота за договором, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу або оренди чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
 

     37. У разі виникнення підстави для оскарження порядку проведення аукціону або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності до моменту укладення договору купівлі-продажу або оренди учасник протягом 10 календарних днів після проведення аукціону та виникнення такої підстави має право подати скаргу організатору.
 

     Подання скарги зупиняє процедуру проведення аукціону на строк розгляду скарги, але не більш як на 10 календарних днів.
 

     Протягом п’яти календарних днів з моменту надходження скарги організатор зобов’язаний повідомити всіх учасників, яких вона стосується, про зміст скарги, час і місце розгляду та запросити їх взяти участь у розгляді. Учасник, що не взяв участь у розгляді скарги, позбавляється права на подальше звернення з вимогами, аналогічними до тих, що розглянуті.
 

     У разі коли питання, порушені у скарзі, не врегульовано шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, організатор протягом 10 календарних днів з моменту її надходження приймає обґрунтоване рішення із зазначенням причин незадоволення скарги або заходів, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, якщо скаргу задоволено повністю або частково.
 

     Організатор надає учасникам, що подали скаргу, по одному примірнику рішення щодо розгляду скарги протягом п’яти робочих днів після його прийняття.
 

     38. У разі виявлення під час розгляду скарги учасника порушень порядку проведення аукціону, які впливають на об’єктивність визначення переможця, призводять до дискримінації учасників або іншим чином порушують їх права, організатор має право визнати результати такої процедури недійсними та розпочати організацію повторних торгів.
 

     39. Спори, що виникають за результатами аукціону, розв’язуються у судовому порядку.
 

     40. Проведення аукціону здійснюється за рахунок коштів організатора та реєстраційних внесків його учасників.
 

     Розмір реєстраційного внеску визначається організатором та обчислюється з урахуванням потреби у покритті витрат, пов’язаних з організацією та проведенням аукціону. Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 50 відсотків мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення аукціону.
 

     41. У разі відмови організатора від проведення аукціону сплачені суми реєстраційних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази повертаються у п’ятиденний строк з моменту прийняття відповідного рішення усім учасникам у повному обсязі, а витрати, пов’язані з організацією та проведенням аукціону, провадяться за рахунок організатора. В інших випадках суми реєстраційних внесків не повертаються.
 

     Розмір гарантійного внеску визначається організатором у межах від п’яти до десяти відсотків стартової ціни. Суми гарантійних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази протягом п’яти банківських днів з моменту укладення договору купівлі-продажу або оренди, прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, скасування аукціону або анулювання його результатів повертаються усім учасникам, які не були визнані переможцями, крім випадків, передбачених цим Порядком.
 

     42. Організатор може відповідно до договору з виконавцем сплачувати йому винагороду у розмірі до п’яти відсотків вартості лота, але не більш як 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 

     У разі коли лот не проданий, організатор відшкодовує виконавцю витрати, пов’язані з організацією та проведенням аукціону, якщо це передбачено в договорі.
 

     43. Земельна ділянка не може бути придбана або надана в оренду за рахунок бюджетних коштів.
 

     44. Іноземні юридичні особи оплачують вартість лотів відповідно до закону в національній валюті на загальних підставах і лише з банківських рахунків.
 

     45. Сума гарантійного внеску, сплаченого переможцем, зараховується в рахунок виконання ним зобов’язань за укладеним договором купівлі-продажу або оренди.
 

     У разі відмови від укладення договору купівлі-продажу або оренди гарантійний внесок переможцю не повертається.
 

     46. На підставі затвердженого протоколу аукціону організатор та переможець зобов’язані протягом 10 банківських днів після закінчення строку, передбаченого для оскарження відповідно до пункту 37 цього Порядку, укласти договір купівлі-продажу або оренди та перерахувати кошти за придбаний лот протягом п’яти банківських днів з дати укладення договору на зазначений у протоколі номер казначейського рахунка.
 

     У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.
 

     Якщо переможець не вніс належної до сплати суми в строк, передбачений абзацом першим цього пункту, гарантійний внесок йому не повертається.
 

     Строк оплати може бути продовжено за згодою організатора, але не довше ніж на 30 календарних днів, за умови сплати переможцем не менш як 50 відсотків ціни продажу лота.