КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 19 липня 2006 р. № 998
Київ
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     Затвердити Порядок збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель, що додається.

 

   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ 

     Інд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 998
 

ПОРЯДОК
збирання, використання, поширення інформації
про опустелювання та деградацію земель
 

{ У тексті Порядку слова “Держкомзем”, “Держкомлісгосп”, “Державна геологічна служба”, “Держводгосп” і “Мінбуд” замінено відповідно словами “Держземагентство”, “Держлісагентство”, “Держгеонадра”, “Держводагентство” і “Мінрегіон” згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

 

     1. Цей Порядок визначає механізм збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель (далі-інформація) з метою підвищення ефективності використання та охорони земель, запобігання і недопущення негативних природних процесів та явищ.
 

     2. Для забезпечення збирання інформації органи виконавчої влади подають Мінприроди такі відомості:
 

     1) МНС щороку:
 

     до 30 квітня:
 

     – про особливості гідрометеорологічних процесів в Україні;
 

     – про забруднення ґрунтів за даними базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища;
 

     – про вміст забруднювальних речовин;
 

     до 30 липня – узагальнені відомості про гідрологічний режим поверхневих вод;

{ Підпункт 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }
 

     2) Держземагентство:
 

     щороку до 25 березня – про кількість земель, зокрема зрошених і осушених, в розрізі власників землі, землекористувачів, а також угідь та видів економічної діяльності;
 

     кожні п’ять років до 25 березня наступного періоду:
 

     – характеристику земель за товщиною гумусового горизонту, вмістом гумусу і рухомих поживних речовин, гранулометричним складом ґрунтів, крутизною схилів, еродованістю, кам’янистістю, засоленістю, солонцюватістю, кислотністю, перезволоженістю, заболоченістю, забрудненням як продуктами хімізації сільського господарства, так і техногенним, включаючи радіонуклідне;
 

     – характеристику культуртехнічного стану природних кормових угідь;
 

     3) Мінагрополітики:
 

     щороку до 30 квітня – агрохімічну характеристику ґрунтів земель, які використовуються у сільському господарстві, та відомості про стан їх забруднення токсичними речовинами і радіонуклідами, а також про застосування органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів, урожайність, валовий збір та посівні площі сільськогосподарських культур;
 

     кожні п’ять років до 1 листопада наступного періоду – про агрохімічну паспортизацію орних земель, сіножатей, пасовищ та багаторічних насаджень;

 

{ Підпункт 4 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

 

     5) Держлісагентство:
 

     щороку до 30 квітня – про радіологічні показники ґрунтів земель лісового фонду;
 

     кожні п’ять років до 1 листопада наступного періоду – про правовий режим лісових ділянок, розподіл їх між користувачами, якісний стан лісів, їх поділ за категоріями;
 

     6) Держгеонадра щороку:
 

     до 30 квітня – про видові та просторові характеристики активності прояву ендогенних та екзогенних геологічних процесів;
 

     до 30 липня – про обсяг, режим, якість та використання підземних вод;
 

     7) Держводагентство щороку до 30 квітня – про спеціальне використання водних ресурсів за даними державного обліку водокористування;
 

     8) Мінрегіон щороку до 30 квітня – про підтоплення міст і селищ міського типу (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод).
 

     У разі потреби зазначені органи виконавчої влади подають пропозиції щодо запобігання і недопущення негативних природних процесів та явищ, які спричиняють опустелювання та деградацію земель, мінімізації їх наслідків.
 

     3. Мінприроди на основі відомостей, що надходять згідно з пунктом 2 цього Порядку:
 

     проводить аналіз, узагальнює його результати, готує та затверджує зведений оперативний щорічний і розширений п’ятирічний звіти про опустелювання та деградацію земель, публікує і розміщує їх на своєму веб-сайті для використання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під час прийняття відповідних рішень з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також для інформування громадськості;
 

     забезпечує включення необхідної інформації до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища;
 

     подає інформацію Постійному секретаріату Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці;
 

     подає узагальнену інформацію для підготовки та видання Національного атласу України.
 

     4. Збирання, використання та поширення інформації здійснюється за рахунок та в межах призначень, що передбачаються у державному бюджеті на відповідний рік органам виконавчої влади, зазначеним у пункті 2 цього Порядку.