image

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 липня 2012 р. № 609
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 418 від 10.09.2014}

 

Про створення Державного земельного банку

 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити публічне акціонерне товариство “Державний земельний банк” (далі – Банк) із статутним капіталом 120000000 гривень, сто відсотків статутного капіталу якого належить державі.

2. Для формування статутного капіталу Банку здійснити розміщення та випуск 120000000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна.

Розміщення акцій здійснити з 1 по 28 грудня 2012 року.

21. Розмістити Банк у приміщеннях будівлі (літер А) по вул. Б. Грінченка, 1, у м. Києві на умовах відшкодування балансоутримувачу фактичних витрат, пов’язаних з їх утриманням.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства:

здійснити для формування статутного капіталу Банку сплату акцій за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2012 рік;

подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України для затвердження проект статуту Банку;

вжити заходів щодо реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та укладення договору з публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України” про обслуговування емісії акцій;

до призначення в установленому порядку голови правління Банку:

забезпечити укладення договору про відкриття рахунка в цінних паперах на ім’я держави;

затвердити результати приватного розміщення акцій Банку, а також звіт про результати такого розміщення;

визначити уповноважену особу на провадження діяльності щодо утворення, державної реєстрації Банку як юридичної особи, забезпечення отримання ним статусу банку, подання документів на реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій з наданням їй права вчиняти у процесі такої діяльності юридичні дії від імені Банку без довіреності.

Прем’єр-міністр України

М.АЗАРОВ