КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 21 жовтня 2009 р. № 1112
Київ
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 666 ( 666-2010-п ) від 28.07.2010 N 57 ( 57-2011-п ) від 31.01.2011 }

 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Установити, що:

 

{ Підпункт 1 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 57 ( 57-2011-п ) від 31.01.2011 }

 

     2) під час здійснення заходів щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки:
 

     вартість розроблення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, визначається відповідно до Закону України “Про захист конституційних прав громадян на землю” ( 2375-15 );
 

     вартість однієї послуги з проведення державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку, в тому числі заповнення бланків таких актів, визначається відповідно до паспорта бюджетної програми КПКВК 2408060 “Безоплатні оформлення та видача громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки” на 2009 рік.
 

     2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 

     3. Взяти до відома, що згідно з абзацом другим пункту 1 розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України ( 2768-14 ) громадяни України – спадкоємці громадян, яким за рішеннями органів місцевого самоврядування передано безоплатно у власність земельні ділянки відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 15-92 ( 15-92 ) “Про приватизацію земельних ділянок”, мають право на безоплатні оформлення та видачу їм державних актів на право власності на земельні ділянки.
 

     4. Міністерству фінансів разом з Державним комітетом із земельних ресурсів під час доопрацювання проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” та розроблення проекту Закону про Державний бюджет України на наступні роки передбачати видатки для здійснення заходів щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки.
 

     5. Державному комітетові із земельних ресурсів забезпечити:
 

     під час розроблення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, у процесі здійснення заходів щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки використання ортофотопланів та індексних кадастрових карт, підготовлених у рамках виконання Угоди про позику (проект “Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, а також разом з Міністерством охорони навколишнього природного середовища – використання ортофотопланів та індексних кадастрових карт, підготовлених державними підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства;
 

     разом з Міністерством юстиції подання у місячний строк Кабінетові Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до статті 118 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) у частині спрощення надання земельних ділянок громадянам України, які перебували в їх користуванні до набрання чинності Земельним кодексом України;
 

     створення централізованої системи ведення обліку та зберігання других примірників виданих державних актів на право власності на земельну ділянку і державних актів на право постійного користування земельною ділянкою, а також примірників укладених договорів оренди землі;
 

     разом з Міністерством охорони навколишнього природного середовища приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з цією постановою та визначення порядку співпраці державних підприємств, що належать до сфери управління зазначених Комітету та Міністерства, під час розроблення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку;
 

     разом з Державним комітетом телебачення та радіомовлення забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії з метою найширшого інформування населення про процедуру безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, зокрема шляхом виготовлення та трансляції тематичних телевізійних та радіопрограм.
 

     6. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та Міністерству фінансів забезпечити внесення змін до паспорта бюджетної програми КПКВК 2408060 “Безоплатні оформлення та видача громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки” на 2009 рік у частині коригування показника “Розроблено технічних документацій із землеустрою” з урахуванням вимог абзацу другого підпункту 2 пункту 1 цієї постанови.

 

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 57 ( 57-2011-п ) від 31.01.2011 }

 

     8. Місцевим органам виконавчої влади разом з органами місцевого самоврядування передати на зберігання до відповідних територіальних органів Державного комітету із земельних ресурсів другі примірники раніше виданих державних актів і примірники укладених договорів оренди землі з метою забезпечення захисту прав землевласників та землекористувачів, достовірності єдиної інформаційної бази правовстановлюючих документів на землю.

 

   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2009 р. N 1112
 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 666 ( 666-2010-п ) від 28.07.2010 }

 

     2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844 ( 844-2009-п ) “Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 61, ст. 2158, N 65, ст. 2271, N 70, ст. 2420):
 

     1) у постанові ( 844-2009-п ):
 

     у назві, абзаці другому пункту 1 та пункті 2 слова і цифри “у 2009 році” виключити;
 

     пункт 7 викласти у такій редакції:
 

     “7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям разом з сільськими, селищними та міськими радами забезпечити:
 

     сприяння діяльності територіальних органів Державного комітету із земельних ресурсів та державних підприємств, що належать до сфери управління Комітету та Міністерства охорони навколишнього природного середовища, пов’язаній з організацією безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки за місцем їх розташування, зокрема, шляхом організованого приймання документів від громадян та передачі їх до зазначених територіальних органів, а також залучення до такої діяльності інженерів-землевпорядників органів місцевого самоврядування;
 

     прийняття на позачергових сесіях рішень щодо затвердження рішень виконавчих комітетів відповідних рад про безоплатну передачу у власність громадянам України земельних ділянок, прийнятих у період з дня набрання чинності Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” ( 280/97-ВР ) (12 червня 1997 р.) до дня набрання чинності Земельним кодексом України ( 2768-14 ) (1 січня 2002 року);
 

     у разі надходження від громадянина, який отримав у користування земельну ділянку до дня набрання чинності Земельним кодексом України ( 2768-14 ) (зокрема надану колгоспному двору), заяви про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку, але рішення про її безоплатну передачу у власність громадянина прийнято не було, невідкладно приймати рішення щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку (виготовляється для громадян безоплатно, за рахунок коштів державного бюджету), з наступним затвердженням зазначеної документації та наданням земельної ділянки у власність відповідно до вимог частини другої статті 118 та в межах норм, визначених статтею 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).”;
 

     2) Порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки, затверджений зазначеною постановою ( 844-2009-п ), викласти у такій редакції:
 

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. N 844 ( 844-2009-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2009 р. N 1112)
 

ПОРЯДОК
безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів
на право власності на земельні ділянки

 

     1. Цей Порядок визначає спрощену процедуру безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 та наступних роках державних актів на право власності на земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель, ведення особистого селянського господарства в межах населених пунктів та ведення садівництва у розмірах, визначених статтею 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ), після прийняття рішення про передачу громадянам безоплатно у приватну власність земельних ділянок:
 

     1) органами місцевого самоврядування до 1 січня 2002 р. – відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 15-92 ( 15-92 ) “Про приватизацію земельних ділянок” та Земельного кодексу України від 18 грудня 1990 р. N 561-XII ( 561-12 ) (в редакції Закону України від 13 березня 1992 р. N 2196-XII) ( 2196-12 );
 

     2) органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з 1 січня 2002 р. – відповідно до статті 118 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
 

     2. Для одержання державного акта на право власності на земельну ділянку громадянин або уповноважена ним особа подає сільському, селищному, міському голові або уповноваженій ним особі адресовану територіальному органові Держкомзему заяву про видачу такого акта. Сільські, селищні та міські голови забезпечують організацію прийому таких заяв у кожному населеному пункті.
 

     Заява про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку подається за місцем розташування земельної ділянки.
 

     До заяви додається:
 

     копія документа, що посвідчує особу;
 

     засвідчена в установленому порядку копія довіреності – для уповноваженої особи;
 

     копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;
 

     копія рішення про передачу земельної ділянки у власність, прийнятого органом місцевого самоврядування чи районною держадміністрацією, а також у разі наявності – технічна документація із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку (далі – технічна документація), або проект відведення земельної ділянки, виготовлений та затверджений до 15 серпня 2009 року.
 

     Територіальним органам Держкомзему, районним держадміністраціям, органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від громадян надання будь-яких інших документів, крім передбачених цим Порядком.
 

     3. У разі відсутності рішення про передачу земельної ділянки у власність громадянина, який отримав її у користування до дня набрання чинності Земельним кодексом України ( 2768-14 ), громадянин звертається із заявою про передачу йому у власність такої земельної ділянки до відповідного органу місцевого самоврядування, а стосовно такої земельної ділянки, отриманої у користування для ведення садівництва за межами населених пунктів, – до відповідної районної держадміністрації.
 

     Відповідний орган місцевого самоврядування чи районна держадміністрація невідкладно приймає рішення щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації (виготовляється для громадян безоплатно, за рахунок коштів державного бюджету) з наступним затвердженням зазначеної документації та наданням земельної ділянки у власність відповідно до вимог частини другої статті 118 та в межах норм, визначених статтею 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
 

     У разі прийняття органом місцевого самоврядування до 15 серпня 2009 р. рішення щодо приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні громадян до набрання чинності Земельним кодексом України ( 2768-14 ), на підставі статті 118 цього Кодексу ( 2768-14 ) без попереднього виготовлення технічної документації, такий орган місцевого самоврядування за відповідною заявою громадянина приймає рішення відповідно до абзацу другого цього пункту.
 

     4. Територіальні органи Держкомзему згідно з актом (актами) приймання-передачі отримують від органів місцевого самоврядування заяви громадян про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку разом з поданими громадянами документами.
 

     У випадках, зазначених у пункті 3 цього Порядку, до заяви додаються прийняті відповідними органами місцевого самоврядування рішення.
 

     Рішення, прийняті відповідно до пункту 3 цього Порядку районними держадміністраціями стосовно земельних ділянок, отриманих у користування для ведення садівництва за межами населених пунктів, подаються громадянами до територіальних органів Держкомзему самостійно.
 

     5. На підставі заяви про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку протягом трьох робочих днів з дати її надходження територіальні органи Держкомзему (далі – замовники) укладають:
 

     1) договори про розроблення технічної документації – з державними підприємствами, що належать до сфери управління Держкомзему або Мінприроди та мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою (далі – виконавці), у разі передачі земельних ділянок громадянам у власність у випадках, зазначених у підпункті 1 пункту 1 та пункті 3 цього Порядку.
 

     До договору про розроблення технічної документації замовник додає такі документи:
 

     заяву про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку;
 

     довідку про обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки або її частини;
 

     довідку про присвоєння кадастрового номера земельної ділянки;
 

     рішення відповідного органу місцевого самоврядування чи районної держадміністрації про надання дозволу на виготовлення технічної документації (крім випадків, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку);
 

     наявну інформацію про земельну ділянку, яка може бути використана для виготовлення технічної документації.
 

     У разі укладення договору про розроблення технічної документації з виконавцем, крім державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” (далі – Центр кадастру), замовник повідомляє регіональний відокремлений структурний підрозділ Центру кадастру (далі – регіональна філія Центру кадастру) про укладення такого договору для підготовки матеріалів чергового кадастрового плану;
 

     2) договори про проведення державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку з Центром кадастру.
 

     До договору про проведення державної реєстрації замовник додає технічну документацію чи проект відведення земельної ділянки, виготовлений та затверджений до 15 серпня 2009 року.
 

     6. Виконавець протягом 10 робочих днів з дня укладення договору про розроблення технічної документації:
 

     проводить аналіз документів, що надійшли від замовника;
 

     отримує в регіональній філії Центру кадастру матеріали чергового кадастрового плану в електронному вигляді;
 

     виконує необхідні обстежувальні, польові та камеральні роботи;
 

     виготовляє технічну документацію у двох примірниках і подає їх на паперовому та електронному носіях до регіональної філії Центру кадастру і замовникові для погодження.
 

     Технічна документація, що виготовляється відповідно до цього Порядку, не підлягає погодженню з природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами, органами архітектури і охорони культурної спадщини.
 

     У разі необхідності прийняття рішень про уточнення площі земельної ділянки, її цільового призначення тощо або необхідності прийняття рішення про передачу земельної ділянки у приватну власність виконавець повертає замовникові подані ним документи разом з технічною документацією з обґрунтуванням причини повернення.
 

     7. Замовник погоджує технічну документацію протягом трьох робочих днів з дати її надходження та подає для заповнення до районного (міського) підрозділу регіональної філії Центру кадастру бланк державного акта на право власності на земельну ділянку або повертає органу місцевого самоврядування (чи громадянину у випадках, передбачених абзацом третім пункту 4 цього Порядку) за актом приймання-передачі подані ним заяву та документи з обґрунтуванням причини повернення.
 

     8. Регіональна філія Центру кадастру протягом трьох робочих днів з дня надходження технічної документації на паперовому та електронному носіях перевіряє її зміст, вносить відповідні відомості до бази даних державного земельного кадастру і передає до районного (міського) підрозділу регіональної філії Центру кадастру.
 

     9. Районний (міський) підрозділ регіональної філії Центру кадастру протягом трьох робочих днів з дня отримання бланка державного акта на право власності на земельну ділянку заповнює його та передає замовнику для підписання.
 

     10. Державний акт на право власності на земельну ділянку, підписаний замовником та органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який прийняв рішення про безоплатну передачу громадянинові земельної ділянки у власність, передається для державної реєстрації відповідному районному (міському) підрозділові Центру кадастру.
 

     11. Видача державного акта на право власності на земельну ділянку здійснюється представником районного (міського) підрозділу Центру кадастру у строк, що становить не більш як 30 робочих днів після надходження заяви про його видачу до замовника, за місцем розташування земельної ділянки.
 

     12. Замовник разом з органом місцевого самоврядування організовує видачу державних актів на право власності на земельну ділянку в кожному населеному пункті.
 

     13. Технічна документація надходить до Державного фонду документації із землеустрою.
 

     14. Фінансування робіт і послуг, пов’язаних з виготовленням технічної документації, оформленням та видачею державних актів на право власності на земельну ділянку, здійснюється замовником за рахунок коштів державного бюджету.”;
 

     3) абзац другий пункту 2 Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, затвердженого зазначеною постановою ( 844-2009-п ), після слів “сфери управління Держкомзему” доповнити словами “і Мінприроди”.
 

     3. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 901 ( 901-2009-п ) “Про додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 65, ст. 2271) виключити.