КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 23 грудня 2009 р. N 1413
Київ
 

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 937 ( 937-2011-п ) від 07.09.2011 N 1409 ( 1409-2011-п ) від 23.11.2011 N 200 ( 200-2012-п ) від 22.02.2012 N 1051 ( 1051-2012-п ) від 17.10.2012 N 646 ( 646-2013-п ) від 07.08.2013 N 739 ( 739-2013-п ) від 09.10.2013 }

 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200 ( 200-2012-п ) від 22.02.2012 }

 

     2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200 ( 200-2012-п ) від 22.02.2012 }

 

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200 ( 200-2012-п ) від 22.02.2012 }

 

   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

     Інд. 40

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1413
 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

 

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1051 ( 1051-2012-п ) від 17.10.2012 }

 

     2. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 1995 р. N 273 ( 273-95-п ) “Про українську делегацію Спільної українсько-молдовської комісії з проведення делімітації державного кордону між Україною і Республікою Молдова” – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754 ( 754-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635), слова “Міністерство охорони навколишнього природного середовища” замінити словами “Державний комітет із земельних ресурсів”.
 

     3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 червня 1996 р. N 661 ( 661-96-п ) “Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України” (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 371; Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635):
 

     у пункті 1 слова “Міністерства охорони навколишнього природного середовища” замінити словами “Державного комітету із земельних ресурсів”, а слова “, що утворюється в результаті діяльності цього Головного управління” виключити;
 

     у пункті 3 слова “Міністерства охорони навколишнього природного середовища” замінити словами “Державний комітет із земельних ресурсів”.

 

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 739 ( 739-2013-п ) від 09.10.2013 }

 

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 646 ( 646-2013-п ) від 07.08.2013 }

 

     6. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1075 ( 1075-98-п ) “Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок” (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1048; 2006 р., N 22, ст. 1635):
 

     1) у пункті 2 постанови слова “Міністерство охорони навколишнього природного середовища” замінити словами “Державний комітет із земельних ресурсів”;
 

     2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінприроди” замінити словом “Держкомзему” у відповідному відмінку.
 

     7. У тексті Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р. N 1284 ( 1284-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1485; 2006 р., N 22, ст. 1635), слово “Мінприроди” замінити словом “Держкомзему” у відповідному відмінку.
 

     8. У тексті Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. N 1344 ( 1344-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1528; 2006 р., N 22, ст. 1635), слово “Мінприроди” замінити словом “Держкомзему” у відповідному відмінку.
 

     9. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. N 2359 ( 2359-99-п ) “Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS – 84” – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754 ( 754-2006-п ), слова “Міністерство охорони навколишнього природного середовища” замінити словами “Державний комітет із земельних ресурсів”.
 

     10. В абзаці четвертому розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 149 ( 149-2001-р ) “Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів” (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 764; 2006 р., N 22, ст. 1635) слово “Мінприроди” замінити словом “Держкомзему”.
 

     11. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 ( 702-2001-п ) “Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри” (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635):
 

     у позиції “Мінприроди”:
 

    в останньому абзаці графи “Вид витрат” слова “, геодезичної та картографічної” виключити;
 

    в абзаці другому графи “Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг” слова “, геодезичною та картографічною” виключити;
 

    доповнити додаток такою позицією:
 
 
     12. У переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 ( 1371-2002-п ) “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635), у позиції “Комітет ООН із стандартизації географічних назв” пункту 2, позиціях “Європейський комітет відповідальних за офіційне картографування”, “Міждержавна рада з геодезії, картографії та дистанційного зондування Землі країн – учасниць СНД”, “Міжнародна федерація геодезистів”, “Міжнародне товариство фотограмметрії та дистанційного зондування Землі”, “Технічний комітет по стандартизації географічної інформації”, “Міжнародна картографічна організація” пункту 3 слово “Мінприроди” замінити словом “Держкомзему”.
 

     13. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 37 ( 37-2003-п ) “Про затвердження Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки” (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 103; 2006 р., N 22, ст. 1635):
 

     1) у тексті постанови ( 37-2003-п ) слова “Міністерство охорони навколишнього природного середовища” у всіх відмінках замінити словами “Державний комітет із земельних ресурсів” у відповідному відмінку;
 

     2) у тексті Програми, затвердженої зазначеною постановою ( 37-2003-п ), та додатку до неї слово “Мінприроди” замінити словом “Держкомзему” у відповідному відмінку.

 

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200 ( 200-2012-п ) від 22.02.2012 }

 

     15. У Положенні про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1524 ( 1524-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 44, ст. 2949; 2007 р., N 26, ст. 1056, N 91, ст. 3333; 2008 р., N 16, ст. 416; 2009 р., N 65, ст. 2271):
 

     1) в абзаці другому пункту 1 слова “, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності,” виключити;
 

     2) у пункті 3:
 

     в абзаці другому слова “, топографо-геодезичної та картографічної діяльності” виключити;
 

     в абзаці четвертому слова “, державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю” виключити;
 

     3) у пункті 4:
 

     у підпункті 8 слово “географічних,” виключити;
 

     у підпункті 12 слова “топографо-геодезичних та картографічних досліджень і робіт,” виключити;
 

     у підпункті 17 слова “, топографо-геодезичну та картографічну” виключити;
 

     у підпункті 21 слова “, проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок, а також топографо-геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного призначення, ведення Державного картографо-геодезичного фонду України” виключити;
 

     у підпункті 22 слова “, топографо-геодезичних і картографічних робіт” виключити;
 

     у підпункті 23 слова “, топографо-геодезичних і картографічних” виключити;
 

     у підпункті 26 слова “Державного картографо-геодезичного фонду України,” виключити;
 

     підпункти 29 і 30 виключити;
 

     у підпункті 32 слова “, а також державний контроль за топографо-геодезичною, картографічною діяльністю (державний геодезичний нагляд)” виключити;
 

     у тексті пункту слова “, топографо-геодезичної та картографічної діяльності” виключити;
 

     4) у підпункті 6 пункту 5 слова “, топографо-геодезичної та картографічної діяльності” виключити.

 

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1409 ( 1409-2011-п ) від 23.11.2011 }

 

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 937 ( 937-2011-п ) від 07.09.2011 }