КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 25 липня 2007 р. № 963
Київ
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 901 ( 901-2009-п ) від 26.08.2009 N 179 ( 179-2010-п ) від 24.02.2010 N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010 }
 

{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва N 2а-363/10/2670 ( v-363805-10 ) від 03.08.2010 Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду N 2а-363/10/2670 ( v3_10805-10 ) від 09.11.2010 Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду N 2а-363/10/2670 ( v63_1805-10 ) від 21.12.2010 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 N 931 ( 931-2012-п ) від 10.10.2012 }
 

{ Додатково див. Ухвалу Вищого адміністративного суду N К/9991/3017/11 ( v3017760-13 ) від 19.03.2013 }

 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     Затвердити Методику визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, що додається.

 

   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2007 р. N 963
 

МЕТОДИКА
визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок
самовільного зайняття земельних ділянок, використання
земельних ділянок не за цільовим призначенням,
зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу

 

     1. Ця Методика спрямована на визначення розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам, юридичним та фізичним особам, на всіх категоріях земель внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу (далі – розмір шкоди).
 

     2. Розмір шкоди визначається окремо по кожному із зазначених правопорушень.
 

     3. Розмір шкоди не включає витрати на:
 

     знесення будинків, будівель і споруд, які самочинно збудовані чи будуються на самовільно зайнятих земельних ділянках чи на земельних ділянках, не відведених в установленому порядку на цю мету;
 

     приведення земельних ділянок у стан, придатний для їх подальшого використання за цільовим призначенням;
 

     проведення рекультивації порушених земель.
 

     4. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, визначається:
 

     для всіх категорій земель (крім земель житлової та громадської забудови) за такою формулою:
 

Шс = Пс x Нп x Кф x Кі (1),
 

   де Шс – розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, гривень;
 

Пс – площа самовільно зайнятої земельної ділянки, гектарів;
 

   Нп – середньорічний дохід, який можна отримати від використання земель за цільовим призначенням, визначений у додатку 1, з урахуванням переліків, наведених у додатках 2 і 3;
 

   Кф – коефіцієнт функціонального використання земель, визначений у додатку 4;
 

   Кі – коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, який дорівнює добутку коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за 2007 та наступні роки, що визначаються відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. N 783 ( 783-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 20, ст. 823);
 

     для земель житлової та громадської забудови за такою формулою:
 

Шс = Пс x (Нпз x Кн x Кк ) x Кф x Кі (2),
 

   де Шс, Пс, Кф і Кі – мають таке саме значення, як у формулі 1;
 

   Нпз – середньорічний дохід, який можна отримати від використання земель житлової та громадської забудови за цільовим призначенням відповідно до групи населених пунктів за чисельністю населення, визначений у додатку 5;
 

   Кн – коефіцієнт, що застосовується до населених пунктів обласного значення, мм. Києва та Севастополя, визначений у додатку 6;
 

   Кк – коефіцієнт, що застосовується до населених пунктів, віднесених до курортних, визначений у додатку 7.
 

     5. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, визначається:
 

     для всіх категорій земель (крім земель житлової та громадської забудови) за такою формулою:
 

Шц = Пн x 0,33 x (Нп + Нф x Кр) x Ко x Кі (3),
 

   де Шц – розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, гривень;
 

   Пн – площа земельної ділянки, яка використовується не за цільовим призначенням, гектарів;
 

   0,33 – коефіцієнт для врахування частки середньорічного доходу, що перерозподіляється через державний та місцеві бюджети;
 

   Нп та Кі – мають таке саме значення, як у формулі 1;
 

   Нф – середньорічний додатковий дохід, отриманий внаслідок фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, визначений у додатку 8;
 

   Кр – коефіцієнт, що застосовується для врахування регіональної відмінності формування середньорічного доходу, отриманого від фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, визначений у додатку 9;
 

   Ко – коефіцієнт, що застосовується для врахування природоохоронної цінності, наявності обмежень (обтяжень), які зумовлюють особливий режим використання земельної ділянки, визначений у додатку 10;
 

     для земель житлової та громадської забудови за такою формулою:
 
  Шц = Пн x 0,33 x (Нпз x Кн x Кк + Нф x Кр) x Ко x Кі (4), 

   де Шц, Пн, Нф, Кр, Ко та коефіцієнт 0,33 – мають таке саме значення, як у формулі 3, Кі – як у формулі 1, Нпз, Кн, Кк – як у формулі 2.
 

     6. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, визначається за такою формулою:
 

Шг = Пг x Нг x Кі (5),
 

   де Шг – розмір шкоди, заподіяної внаслідок зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, гривень;
 

   Пг – площа, на якій виявлено зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, гектарів;
 

   Нг – нормативні втрати від знищення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), визначені у додатку 11;
 

   Кі – має таке саме значення, як у формулі 1.
 

     7. Розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, проводиться Держекоінспекцією та її територіальними органами або Держсільгоспінспекцією та її територіальними органами, а розміру шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам, – територіальними органами Держсільгоспінспекції на підставі матеріалів обстежень земельних ділянок, проведених відповідно до Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р. N 1619 ( 1619-2000-п ) (Офіційний вісник України,2000 р., 44, ст. 1896).

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 901 ( 901-2009-п ) від 26.08.2009, N 179 ( 179-2010-п ) від 24.02.2010, N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010, N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011, N 931 ( 931-2012-п ) від 10.10.2012 }

 

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

 

Додаток 1
до Методики
 

СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ДОХІД
від використання земель за цільовим призначенням

 

----------------------------------------------------------------------------------
|Адміністративно-|  Середньорічний дохід від використання земель за цільовим  |
| територіальна |          призначенням, гривень з гектара       |
|  одиниця та  |---------------------------------------------------------------|
|окрема територія|землі |землі |землі |землі |землі |землі |землі |землі |
|        |сільсь-|природ-|оздоро-|рекреа-|істори-|лісо- |водного|промис-|
|        |когос- |но-за- |вчого |ційного|ко-ку- |госпо- |фонду |ловос- |
|        |подар- |повід- |призна-|призна-|льтур- |дар-  |    |ті,  |
|        |ського |ного та|чення |чення |ного  |ського |    |транс- |
|        |призна-|іншого |    |    |призна-|призна-|    |порту, |
|        |чення |приро- |    |    |чення |чення |    |зв'яз- |
|        |    |доохо- |    |    |    |    |    |ку,  |
|        |    |ронного|    |    |    |    |    |енерге-|
|        |    |призна-|    |    |    |    |    |тики, |
|        |    |чення |    |    |    |    |    |оборони|
|        |    |    |    |    |    |    |    |та   |
|        |    |    |    |    |    |    |    |іншого |
|        |    |    |    |    |    |    |    |призна-|
|        |    |    |    |    |    |    |    |чення |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Автономна    |  1070|  5371|  6171|  5143|  6243|  7034|  1246| 13714|
|Республіка Крим |    |    |    |    |    |    |    |    |
|(крім      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Південного,   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Південно-    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Східного та   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Західного    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|узбережжя)   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Південне    |  2048|  8057| 13029| 10857|  6243| 14069|  2491| 13714|
|узбережжя    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Автономної   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Республіки Крим |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Південно-Східне |  1275|  8057|  7714|  6429|  6514|  8441|  1868| 13714|
|узбережжя    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Автономної   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Республіки Крим |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Західне     |  898|  5371|  9257|  7714|  6243| 10551|  1868| 13714|
|узбережжя    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Автономної   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Республіки Крим |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Вінницька    |  914|  537|  1371|  1143|  3257|  4111|  753| 12000|
|область     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Волинська    |  715|  4297|  1543|  1286|  3529|  3003|  1016| 14571|
|область     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Дніпропетровська|  776|  806|  1029|  857|  1900|  8286|  446| 16857|
|область     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Донецька область|  850|  806|  1200|  1000|  1357|  9320|  360| 18571|
|(крім Азовського|    |    |    |    |    |    |    |    |
|узбережжя)   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Азовське    |  986|  1074|  2057|  1714|  1357| 11184|  539| 18571|
|узбережжя    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Донецької    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|області     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Житомирська   |  560|  3223|  1714|  1429|  1900|  2968|  462| 18000|
|область     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Закарпатська  |  627|  9131| 51433|  4286|  3800|  1278|  1016| 13429|
|область     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Запорізька   |  818|  537|  1200|  1000|  2171| 14337|  905| 16571|
|область (крім  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Азовського   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|узбережжя)   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Азовське    |  825|  269|  2057|  1714|  1357| 15771|  1357| 16571|
|узбережжя    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Запорізької   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|області     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Івано-     |  689|  7520|  2400|  2000|  4071|  1399|  736| 13429|
|Франківська   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|область (крім  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|гірської та   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|передгірної   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|частини)    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Гірська та   |  508| 13429|  4286|  3571|  4071|  3497|  883| 13429|
|передгірна   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|частина Івано- |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Франківської  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|області     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Київська область|  831|  1343|  1714|  1429|  2171|  3629|  755| 16286|
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Кіровоградська |  777|  537|  1029|  857|  1357|  9091|  723| 10571|
|область     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Луганська    |  607|  537|  1029|  857|  1086|  6777|  360| 14857|
|область     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Львівська    |  615|  1611|  2400|  2000|  8414|  2999|  665| 16571|
|область (крім  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|гірської та   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|передгірної   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|частини)    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Гірська та   |  392| 13429|  4286|  3571|  8414|  7498|  798| 16571|
|передгірна   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|частина     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Львівської   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|області     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Миколаївська  |  658|  537|  1886|  1571|  1086| 13806|  905| 13429|
|область (крім  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Чорноморського |    |    |    |    |    |    |    |    |
|узбережжя)   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Чорноморське  |  872|  537|  2571|  2143|  1086| 15186|  1357| 13429|
|узбережжя    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Миколаївської  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|області     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Одеська область |  728|  1611|  2057|  1714|  1086|  8103|  1163| 25429|
|(крім      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Чорноморського |    |    |    |    |    |    |    |    |
|узбережжя)   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Чорноморське  |  931|  1880|  2571|  2143|  1086| 12154|  1745| 25429|
|узбережжя    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Одеської області|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Полтавська   |  853|  806|  1543|  1286|  1629|  7457|  755| 13143|
|область     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Рівненська   |  746|  1074|  1714|  1429|  2171|  2816|  555| 14000|
|область     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Сумська область |  690|  537|  1543|  1286|  2171|  4013|  679| 12286|
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Тернопільська  |  783|  1880|  1886|  1571|  3529|  4730|  753| 11714|
|область     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Харківська   |  767|  806|  1371|  1143|  1900|  5251|  562| 18000|
|область     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Херсонська   |  882|  2149|  2057|  1714|  1629|  9560|  905| 14286|
|область (крім  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Чорноморського і|    |    |    |    |    |    |    |    |
|Азовського   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|узбережжя)   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Чорноморське та |  928|  5371|  2571|  2143|  1900| 11472|  1357| 14286|
|Азовське    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|узбережжя    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Херсонської   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|області     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Хмельницька   |  879|  537|  1371|  1143|  3257|  3981|  753| 12286|
|область     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Черкаська    |  1012|  537|  1886|  1571|  2443|  4297|  985| 12571|
|область     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Чернівецька   |  886|  2149|  2229|  1857|  3257|  1320|  736| 17429|
|область (крім  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|гірської та   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|передгірної   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|частини)    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Гірська та   |  612|  5371|  4286|  3571|  3257|  3301|  883| 17429|
|передгірна   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|частина     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Чернівецької  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|області     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Чернігівська  |  589|  3223|  2400|  2000|  3257|  3199|  616| 13429|
|область     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|м. Київ     |  1151|  9756|  8979|  7483|  9441| 21494|  2822| 46216|
|----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|м. Севастополь |  2959|  5371|  6171|  5143|  6243|  9200|  850| 19714|
|та       |    |    |    |    |    |    |    |    |
|адміністративно-|    |    |    |    |    |    |    |    |
|територіальні  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|одиниці, які  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|входять до його |    |    |    |    |    |    |    |    |
|складу     |    |    |    |    |    |    |    |    |
---------------------------------------------------------------------------------- 

Додаток 2
до Методики
 

ПЕРЕЛІК
територій, що належать до морського узбережжя

 

------------------------------------------------------------------
| Адміністративно-територіальна | Території сільських рад та  |
|      одиниця       |   населених пунктів,    |
|                |  що належать до морського  |
|                |      узбережжя      |
|----------------------------------------------------------------|
|      Чорноморське узбережжя Одеської області       |
|----------------------------------------------------------------|
|Кілійський район        |Десантненська, Приморська,   |
|                |м. Вилкове           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Татарбунарський район      |Базар'янська, Баштанська,   |
|                |Вишнівська, Глибоцька,     |
|                |Дмитрівська, Жовтоярська,   |
|                |Лиманська, Нерушайська,    |
|                |Приморська, Трапівська,    |
|                |Тузлівська, м. Татарбунари   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Білгород-Дністровський район  |Бритівська, Випасненська,   |
|                |Козацька, Краснокосянська,   |
|                |Миколаївська, Мологівська,   |
|                |Шабівська, Широківська     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Овідіопольський район      |Дальницька, Калаглійська,   |
|                |Кароліно-Бугазька,       |
|                |Миколаївська, Новоградківська, |
|                |смт Великодолинське,      |
|                |Овідіополь, Таїрове      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Комінтернівський район     |Сичавська, смт Чорноморське  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Іллічівськ          |м. Іллічівськ         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Одеса            |м. Одеса            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Южне             |м. Южне            |
|----------------------------------------------------------------|
|     Чорноморське узбережжя Миколаївської області     |
|----------------------------------------------------------------|
|Березанський район       |Коблівська, Лиманівська,    |
|                |Рибаківська, Тузлівська    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Жовтневий район         |Галицинівська, Лиманівська,  |
|                |Українська           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Очаківський район        |Дмитрівська, Іванівська,    |
|                |Козирська, Куцурубська,    |
|                |Парутинська, Покровська,    |
|                |Чорноморська          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Очаків            |м. Очаків           |
|----------------------------------------------------------------|
|   Чорноморське та Азовське узбережжя Херсонської області   |
|----------------------------------------------------------------|
|Білозерський район       |Дніпровська, Олександрівська, |
|                |Станіславська,         |
|                |Широкобалківська        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Генічеський район        |Новодмитрівська, Стрілківська, |
|                |Фрунзенська, Чонгарська,    |
|                |Щасливцівська, м. Генічеськ  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Голопристанський район     |Геройська, Збур'ївська,    |
|                |Краснознам'янська,       |
|                |Круглоозерська,        |
|                |Новософіївська,        |
|                |Новофедорівська,        |
|                |Рибальченська,         |
|                |Старозбур'ївська,       |
|                |Чорноморська, м. Гола Пристань |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Каланчацький район       |Олександрівська, Олексіївська, |
|                |Роздольненська, Хорлівська   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Новотроїцький район       |Воскресенська, Громівська,   |
|                |Новомиколаївська,       |
|                |Новомихайлівська,       |
|                |Новопокровська, Сергіївська  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Скадовський район        |Красненська, Приморська,    |
|                |Радгоспненська, Тарасівська,  |
|                |смт Лазурне, м. Скадовськ   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чаплинський район        |Іванівська, Строганівська   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Херсон            |м. Херсон           |
|----------------------------------------------------------------|
|       Азовське узбережжя Запорізької області       |
|----------------------------------------------------------------|
|Бердянський район        |Луначарська, Новопетрівська  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Приазовський район       |Ботіївська, Гірсівська,    |
|                |Дівнинська, Дунаївська,    |
|                |Надеждинська,         |
|                |Новокостянтинівська,      |
|                |Олександрівська, Приморсько-  |
|                |Посадська, Степанівська Перша |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Приморський район        |Борисівська, Новоолексіївська, |
|                |Орлівська, Преславська,    |
|                |м. Приморськ          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Якимівський район        |Атманайська, Давидівська,   |
|                |Охрімівська, смт Кирилівка   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Бердянськ          |м. Бердянськ          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Мелітополь          |м. Мелітополь         |
|----------------------------------------------------------------|
|       Азовське узбережжя Донецької області       |
|----------------------------------------------------------------|
|Новоазовський район       |Безіменська, Виноградненська, |
|                |Широкинська,          |
|                |смт Сідове, м. Новоазовськ   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Першотравневий район      |Іллічівська, Урзуфська,    |
|                |смт Ялта            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Маріуполь          |м. Маріуполь          |
|----------------------------------------------------------------|
|     Південне узбережжя Автономної Республіки Крим     |
|----------------------------------------------------------------|
|м. Алушта та адміністративно-  |Лучистівська, Маломаяцька,   |
|територіальні одиниці, які   |смт Партеніт, м. Алушта    |
|входять до його складу     |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Ялта та адміністративно-   |смт Берегове, Виноградне,   |
|територіальні одиниці, які   |Відрадне, Восход, Гаспра,   |
|входять до його складу     |Голуба Затока, Гурзуф,     |
|                |Кацівелі, Кореїз,       |
|                |Краснокам'янка, Курпати,    |
|                |Лівадія, Масандра, Нікіта,   |
|                |Ореанда, Паркове, Понизівка,  |
|                |Санаторне, Симеїз, Совєтське, |
|                |Форос, мм. Ялта, Алупка    |
|----------------------------------------------------------------|
|   Південно-Східне узбережжя Автономної Республіки Крим   |
|----------------------------------------------------------------|
|Джанкойський район       |Зарічненська, Медведівська,  |
|                |Чайкинська, Яснополянська   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кіровський район        |Владиславівська, Яркополенська,|
|                |смт Кіровське         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Ленінський район        |Войковська, Глазівська,    |
|                |Завітненська, Калинівська,   |
|                |Мар'ївська, Мисівська,     |
|                |Семисотська, м. Щолкіне    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Нижньогірський район      |Ізобільненська, Пшеничненська |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Совєтський район        |Дмитрівська, Некрасовська,   |
|                |Урожайнівська,         |
|                |Чорноземненська,        |
|                |смт Совєтський         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Алушта та адміністративно-  |Малоріченська, Привітненська, |
|територіальні одиниці, які   |м. Алушта           |
|входять до його складу     |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Судак та адміністративно-  |Морська, Сонячнодолинська,   |
|територіальні одиниці, які   |смт Новий Світ, м. Судак    |
|входять до його складу     |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Феодосія та адміністративно- |Берегівська, смт Коктебель,  |
|територіальні одиниці, які   |Курортне, Орджонікідзе,    |
|входять до його складу     |Приморське, Щебетовка,     |
|                |м. Феодосія          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Армянськ           |м. Армянськ          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Саки             |м. Саки            |
|----------------------------------------------------------------|
|     Західне узбережжя Автономної Республіки Крим     |
|----------------------------------------------------------------|
|Бахчисарайський район      |Піщанівська, Табачненська,   |
|                |Углівська           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Красноперекопський район    |Новопавлівська, Філатівська  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Роздольненський район      |Славнівська, Слов'янська,   |
|                |Чернишівська          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сакський район         |Охотниківська, Суворовська,  |
|                |Фрунзенська, Штормівська,   |
|                |смт Новофедорівка       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сімферопольський район     |Кольчугінська, смт Миколаївка |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чорноморський район       |Далеківська, Медведівська,   |
|                |Міжводненська, Новосільська,  |
|                |Окунівська, Оленівська,    |
|                |смт Чорноморське        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Євпаторія          |м. Євпаторія          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Севастополь та        |Орлинівська, Тернівська,    |
|адміністративно-територіальні  |Андріївська, Верхньосадівська, |
|одиниці, які входять до його  |смт Кача, мм. Севастополь,   |
|складу             |Балаклава, Інкерман      |
------------------------------------------------------------------ 

Додаток 3
до Методики
 

ПЕРЕЛІК
районів та міст обласного значення, що належать
до гірських та передгірних

 

------------------------------------------------------------------
| Найменування  |     Райони та міста обласного      |
|   області   |   значення, що належать до гірських    |
|         |        та передгірних        |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Закарпатська   |Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, |
|         |Міжгірський, Мукачевський, Перечинський,   |
|         |Рахівський, Свалявський, Тячівський,     |
|         |Хустський                   |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Івано-Франківська|Богородчанський, Верховинський, Долинський,  |
|         |Калуський, Косівський, Надвірнянський,    |
|         |Рожнятівський, Тисменицький райони,      |
|         |мм. Болехів, Калуш, Коломия, Яремче      |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Львівська    |Дрогобицький, Самбірський, Сколівський,    |
|         |Старосамбірський, Стрийський, Турківський   |
|         |райони, мм. Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий,|
|         |Трускавець                  |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Чернівецька   |Вижницький, Герцаївський, Глибоцький,     |
|         |Путильський, Сторожинецький          |
------------------------------------------------------------------ 

Додаток 4
до Методики
 

КОЕФІЦІЄНТИ
функціонального використання земель

 

------------------------------------------------------------------
|   Функціональне використання земель   |Значення коефіцієнта|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Природні території та об'єкти природно-  |     10     |
|заповідного фонду (природні заповідники,  |          |
|біосферні заповідники, національні     |          |
|природні парки, регіональні ландшафтні   |          |
|парки, заказники, пам'ятки природи,    |          |
|заповідні урочища)             |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Штучно створені об'єкти природно-     |     5     |
|заповідного фонду (ботанічні сади,     |          |
|дендрологічні парки, зоологічні парки,   |          |
|парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва) |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Землі промисловості (харчової, тютюнової, |     1,2    |
|текстильної промисловості, виробництва   |          |
|готового одягу та хутра, шкіри та шкіряного|          |
|взуття, обробки деревини та виготовлення  |          |
|виробів з деревини, виробництва паперу та |          |
|картону, видавничої справи, поліграфічної |          |
|промисловості, відтворення друкованих   |          |
|матеріалів, виробництва коксу, продуктів  |          |
|нафтопереробки та ядерного палива,     |          |
|хімічного виробництва, гумової та     |          |
|пластмасової промисловості, виготовлення  |          |
|інших неметалевих мінеральних виробів,   |          |
|металургії, обробки металу, виробництва  |          |
|машин та устаткування, канцелярських та  |          |
|електронно-обчислювальних машин,      |          |
|електричних машин і апаратури,       |          |
|устаткування для радіо, телебачення та   |          |
|зв'язку, медичних приладів та інструментів,|          |
|точних вимірювальних пристроїв, оптичних  |          |
|пристроїв і годинників, автомобілів, іншого|          |
|транспортного устаткування, меблів та інших|          |
|видів виробництва, переробки відходів,  |          |
|будівництва)                |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Землі комерційного та іншого використання |     2,5    |
|(торгівлі транспортними засобами та їх   |          |
|ремонту, оптової торгівлі та посередництва |          |
|у торгівлі, роздрібної торгівлі побутовими |          |
|товарами та їх ремонту, готелів,      |          |
|фінансового посередництва, допоміжної   |          |
|діяльності у сфері фінансів та страхування,|          |
|операцій з нерухомістю, здавання під найм |          |
|без обслуговуючого персоналу, діяльності у |          |
|сфері інформатизації, досліджень та    |          |
|розробок, послуг, які надаються переважно |          |
|юридичним особам, діяльності у сфері    |          |
|відпочинку і розваг, культури та спорту,  |          |
|індивідуальних послуг)           |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Інші землі                 |     1     |
------------------------------------------------------------------ 

Додаток 5
до Методики
 

СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ДОХІД
від використання земель житлової та громадської
забудови за цільовим призначенням відповідно до
групи населених пунктів за чисельністю населення

 

------------------------------------------------------------------
|  Групи населених пунктів за  |  Середньорічний дохід від  |
|   чисельністю населення,   | цільового використання земель |
|     тис. чоловік     |     житлової та     |
|                |громадської забудови, гривень з|
|                |      гектара      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|до 0,2             |       4026       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|від 0,2 до 1          |       5636       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|від 1 до 3           |       7247       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|від 3 до 10           |       8052       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|від 10 до 20          |       12883       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|від 20 до 50          |       20130       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|від 50 до 100          |       24156       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|від 100 до 250         |       28182       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|від 250 до 500         |       32208       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|від 500 до 1000         |       40260       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|від 1000 і більше        |       56364       |
------------------------------------------------------------------ 

Додаток 6
до Методики
 

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються до населених пунктів
обласного значення, мм. Києва та Севастополя

 

------------------------------------------------------------------
| Групи населених пунктів за чисельністю  |Значення коефіцієнта|
|    населення, тис. чоловік      |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|від 20 до 50                |    1,2     |
|-------------------------------------------+--------------------|
|від 50 до 100               |    1,4     |
|-------------------------------------------+--------------------|
|від 100 до 250               |    1,6     |
|-------------------------------------------+--------------------|
|від 250 до 500               |    2      |
|-------------------------------------------+--------------------|
|від 500 до 1000              |    2,5     |
|-------------------------------------------+--------------------|
|від 1000 і більше             |    3      |
------------------------------------------------------------------ 

Додаток 7
до Методики
 

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються до населених пунктів,
віднесених до курортних

 

------------------------------------------------------------------
|       Окремі території, на яких       | Значення |
|      розташовані населені пункти,      |коефіцієнта|
|        віднесені до курортних        |      |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Південне узбережжя Автономної Республіки Крим    |   3   |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Південно-Східне узбережжя Автономної Республіки Крим|   2,5  |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Західне узбережжя Автономної Республіки Крим    |   2,2  |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Чорноморське узбережжя Миколаївської, Одеської та  |   2   |
|Херсонської областей                |      |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Гірські та передгірні райони Закарпатської,     |   2,3  |
|Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької   |      |
|областей                      |      |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Узбережжя Азовського моря, а також інші курортні  |   1,5  |
|місцевості                     |      |
------------------------------------------------------------------ 

Додаток 8
до Методики
 

СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ДОДАТКОВИЙ ДОХІД,
отриманий внаслідок фактичного використання земельних
ділянок не за цільовим призначенням

 

гривень з гектара
-----------------------------------------------------------------
| Цільове призначення |Фактичне використання земельних ділянок |
| земельної ділянки  |----------------------------------------|
|           |вироб-|поточне |забу- |забудова |відкри-|
|           |ництво|будівни-|дова |житловими|ті роз-|
|           |сіль- |цтво,  |об'єк-|будинка- |робки, |
|           |сько- |прове- |тами |ми, гур- |кар'є- |
|           |госпо-|дення  |проми-|тожитка- |ри,  |
|           |дар- |геолого-|слово-|ми, ко- |шахти |
|           |ської |розвіду-|сті, |мерційни-|та від-|
|           |проду-|вальних,|доро- |ми та  |повідні|
|           |кції |пошуко- |гами |торгіве- |споруди|
|           |   |вих та |   |льними  |    |
|           |   |інших  |   |об'єкта- |    |
|           |   |робіт  |   |ми, спор-|    |
|           |   |    |   |тивними |    |
|           |   |    |   |споруда- |    |
|           |   |    |   |ми, кем- |    |
|           |   |    |   |пінгами, |    |
|           |   |    |   |турбаза- |    |
|           |   |    |   |ми, пан- |    |
|           |   |    |   |сіоната- |    |
|           |   |    |   |ми, буди-|    |
|           |   |    |   |нками для|    |
|           |   |    |   |відпочин-|    |
|           |   |    |   |ку, садо-|    |
|           |   |    |   |вими та |    |
|           |   |    |   |дачними |    |
|           |   |    |   |будинками|    |
|           |   |    |   |з госпо- |    |
|           |   |    |   |дарськими|    |
|           |   |    |   |будівлями|    |
|           |   |    |   |і дворами|    |
|----------------------+------+--------+------+---------+-------|
|Землі         |  - |  7510| 15020|  37550| 18024|
|сільськогосподарського|   |    |   |     |    |
|призначення      |   |    |   |     |    |
|----------------------+------+--------+------+---------+-------|
|Землі природно-    |  779|  6524| 13049|  32621| 15658|
|заповідного та іншого |   |    |   |     |    |
|природоохоронного   |   |    |   |     |    |
|призначення      |   |    |   |     |    |
|----------------------+------+--------+------+---------+-------|
|Землі оздоровчого   |  779|  6765| 13529|  33824| 16235|
|призначення      |   |    |   |     |    |
|----------------------+------+--------+------+---------+-------|
|Землі рекреаційного  |  779|  6359| 12717|  31793| 15261|
|призначення      |   |    |   |     |    |
|----------------------+------+--------+------+---------+-------|
|Землі історико-    |  779|  6219| 12437|  31094| 14925|
|культурного      |   |    |   |     |    |
|призначення      |   |    |   |     |    |
|----------------------+------+--------+------+---------+-------|
|Землі         |  779|  5770| 11540|  28850| 13848|
|лісогосподарського  |   |    |   |     |    |
|призначення      |   |    |   |     |    |
|----------------------+------+--------+------+---------+-------|
|Землі водного фонду  |  779|  7474| 14948|  37370| 17938|
|----------------------+------+--------+------+---------+-------|
|Землі житлової та   |  779|  3950| 7900|  23699|  3160|
|громадської забудови, |   |    |   |     |    |
|промисловості,    |   |    |   |     |    |
|транспорту, зв'язку, |   |    |   |     |    |
|енергетики, оборони  |   |    |   |     |    |
|та іншого призначення |   |    |   |     |    |
----------------------------------------------------------------- 

Додаток 9
до Методики
 

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються для врахування регіональної
відмінності формування середньорічного доходу,
отриманого від фактичного використання земельних
ділянок не за цільовим призначенням

 

------------------------------------------------------------------
|  Адміністративно-територіальна одиниця  |Значення коефіцієнта|
|-------------------------------------------+--------------------|
|Автономна Республіка Крим         |    1,26    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Області:                  |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Вінницька                 |    0,9     |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Волинська                 |    1,14    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Дніпропетровська              |    1,03    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Донецька                  |    1,27    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Житомирська                |    1,01    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Закарпатська                |    1,14    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Запорізька                 |    0,93    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Івано-Франківська             |    1,28    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Київська                  |    1,01    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Кіровоградська               |    0,9     |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Луганська                 |    1,02    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Львівська                 |    1,02    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Миколаївська                |    0,85    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Одеська                  |    0,91    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Полтавська                 |    0,97    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Рівненська                 |    1,01    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Сумська                  |    0,84    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Тернопільська               |    0,92    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Харківська                 |    0,95    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Херсонська                 |    0,89    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Хмельницька                |    0,8     |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Черкаська                 |    1      |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Чернівецька                |    0,76    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Чернігівська                |    0,87    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|м. Київ                  |    7,99    |
|-------------------------------------------+--------------------|
|м. Севастополь та адміністративно-     |    4,01    |
|територіальні одиниці, які входять до його |          |
|складу                   |          |
------------------------------------------------------------------ 

Додаток 10
до Методики
 

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються для врахування природоохоронної
цінності, наявності обмежень (обтяжень),
які зумовлюють особливий
режим використання земельних ділянок*

 

------------------------------------------------------------------
|    Територія з особливим режимом    |Значення коефіцієнта|
|      використання земель      |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Природні території та об'єкти природно-  |     10     |
|заповідного фонду             |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Штучно створені об'єкти природно-     |     5     |
|заповідного фонду             |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Охоронні зони навколо цінних природних   |     3,5    |
|об'єктів                  |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Охоронні зони навколо об'єктів культурної |     4     |
|спадщини                  |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Охоронні зони навколо гідрометеорологічних |     2     |
|станцій                  |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Особливо цінні землі сільськогосподарського|     2,5    |
|призначення                |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Округ санітарної (гірничо-санітарної)   |     4     |
|охорони у лікувально-оздоровчих місцевостях|          |
|і на території курортів          |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Прибережні захисні смуги уздовж річок,   |     4,5    |
|навколо водойм та на островах       |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Прибережні захисні смуги уздовж морів,   |     5     |
|морських заток і лиманів та на островах  |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Водоохоронні зони уздовж морів, навколо  |     1,5    |
|озер, водосховищ та інших водойм      |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Охоронні зони наземних, надземних і    |     2,5    |
|підземних трубопроводів          |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Охоронні зони уздовж повітряних і підземних|     1,5    |
|кабельних ліній зв'язку, а також навколо  |          |
|випромінювальних споруд телерадіостанцій та|          |
|радіорелейних ліній            |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Охоронні зони уздовж повітряних і підземних|     1,5    |
|кабельних ліній електропередачі      |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Захисні, охоронні та інші зони з особливими|     1,5    |
|умовами користування навколо військових та |          |
|інших оборонних об'єктів          |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Зони відчуження та безумовного       |     2     |
|(обов'язкового) відселення, що зазнали   |          |
|радіоактивного забруднення внаслідок    |          |
|Чорнобильської катастрофи         |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Зона санітарної охорони навколо об'єктів, у|     6     |
|яких є підземні та відкриті джерела    |          |
|водопостачання, водозабірні та водоочисні |          |
|споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого   |          |
|призначення                |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Санітарно-захисні зони навколо об'єктів,  |     1,5    |
|які є джерелом виділення шкідливих     |          |
|речовин, запахів, підвищеного рівня шуму, |          |
|вібрації, ультразвукових і         |          |
|електромагнітних хвиль, електронних полів, |          |
|іонізуючих випромінювань          |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Прикордонна смуга уздовж державного кордону|     3     |
|України                  |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Сільськогосподарські угіддя, включені в  |     3     |
|установленому порядку до складу екомережі |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Землі, зарезервовані для заповідання    |     4     |
------------------------------------------------------------------ 

________________
* За наявності кількох обмежень (обтяжень), які зумовлюють
особливий режим використання земельної ділянки, застосовується
найвище значення коефіцієнта.

Додаток 11
до Методики
 

НОРМАТИВНІ ВТРАТИ
від знищення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)

 

------------------------------------------------------------------
| Адміністративно-територіальна |Нормативні втрати від знищення |
|      одиниця       | ґрунтового покриву (родючого |
|                |шару ґрунту), гривень з гектара|
|--------------------------------+-------------------------------|
|Автономна Республіка Крим    |       16217       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Області:            |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вінницька            |       13702       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Волинська            |       12063       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дніпропетровська        |       14096       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Донецька            |       14536       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Житомирська           |       9288       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Закарпатська          |       8858       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Запорізька           |       16698       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Івано-Франківська        |       9034       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Київська            |       12612       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кіровоградська         |       11367       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Луганська            |       12123       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Львівська            |       12234       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Миколаївська          |       14044       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Одеська             |       12770       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Полтавська           |       16092       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рівненська           |       15843       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сумська             |       14549       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тернопільська          |       14750       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Харківська           |       13166       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Херсонська           |       14047       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хмельницька           |       18830       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Черкаська            |       21353       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чернівецька           |       15250       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чернігівська          |       9884       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Київ             |       25836       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Севастополь та        |       52322       |
|адміністративно-територіальні  |                |
|одиниці, які входять до його  |                |
|складу             |                |
------------------------------------------------------------------