КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 2008 р. N 90
Київ
 

{ Щодо зупинення дії пункту 1 див. Указ Президента N 309/2008 ( 309/2008 ) від 07.04.2008 }
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 394 ( 394-2008-п ) від 17.04.2008 }

 

     З метою реалізації статті 82 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” ( 107-17 ) і статті 124 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 394 ( 394-2008-п ) від 17.04.2008 }
 

     2. Внести до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001), та переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212), зміни, що додаються.

 

   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

 

{ Порядок втратив чинність на підставі Постанови КМ N 394 ( 394-2008-п ) від 17.04.2008 }

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 90
 

ЗМІНИ,
що вносяться до переліків органів
ліцензування ( 1698-2000-п ) та документів,
які додаються до заяви про видачу
ліцензії для окремого виду господарської діяльності
( 756-2001-п )

 

     1. Графу “Вид господарської діяльності” пункту 11 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ), викласти у такій редакції:
 

“проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт та земельних торгів”.
 

     2. Пункт 22 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756 ( 756-2001-п ), викласти у такій редакції:
 
"22. Проведення робіт із        засвідчені в установленому порядку копії:

     землеустрою, землеоціночних
   робіт та земельних        установчих документів юридичної особи;
   торгів 
документів, що підтверджують рівень освіти,
кваліфікації та стаж роботи за спеціальністю, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності;
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у разі отримання ліцензії для проведення землеоціночних робіт) та витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
затверджених в установленому порядку правил проведення земельних торгів
засвідчені підписом заявника - суб'єкта господарювання відомості про наявність у нього матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської

діяльності”.