КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 29 листопада 2000 р. N 1755
Київ
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 515 ( 515-2001-п ) від 16.05.2001 N 561 ( 561-2001-п ) від 23.05.2001 N 1143 ( 1143-2002-п ) від 17.08.2002 N 773 ( 773-2004-п ) від 16.06.2004 N 1362 ( 1362-2004-п ) від 15.10.2004 N 1254 ( 1254-2005-п ) від 21.12.2005 N 498 ( 498-2009-п ) від 21.05.2009 N 14 ( 14-2010-п ) від 06.01.2010 N 21 ( 21-2010-п ) від 13.01.2010 N 249 ( 249-2010-п ) від 02.03.2010 N 1059 ( 1059-2011-п ) від 20.10.2011 N 528 ( 528-2013-п ) від 01.08.2013 }
 

{ У назві і тексті Постанови слова “термін дії” замінено словами “строк дії” згідно з Постановою КМ N 249 ( 249-2010-п ) від 02.03.2010 }

 

     Відповідно до частини четвертої статті 14 та частини першої статті 15 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ( 1775-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Установити, що строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, визначених частиною третьою статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ( 1775-14 ), є необмеженим, крім видів господарської діяльності, зазначених в абзаці другому пункту 1-1 та пункті 3 цієї постанови.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 561 ( 561-2001-п ) від 23.05.2001, N 1362 ( 1362-2004-п ) від 15.10.2004, N 498 ( 498-2009-п ) від 21.05.2009; в редакції Постанов КМ N 21 ( 21-2010-п ) від 13.01.2010, N 1059 ( 1059-2011-п ) від 20.10.2011 }
 

     1-1. Установити, що:
 

     строк дії ліцензії на провадження видів господарської діяльності, визначених пунктами 2, 3, 11, 13-17, 26 і 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ( 1775-14 ), становить п’ять років; { Абзац другий пункту 1-1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 249 ( 249-2010-п ) від 02.03.2010, N 1059 ( 1059-2011-п ) від 20.10.2011 }
 

     плата за отримання ліцензії на провадження видів господарської діяльності становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої встановлений законами. { Абзац третій пункту 1-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1059 ( 1059-2011-п ) від 20.10.2011 }

{ Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 21 ( 21-2010-п ) від 13.01.2010 }
 

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 773 ( 773-2004-п ) від 16.06.2004 }
 

     3. Установити, що:
 

     строк дії ліцензій на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей, які видані Міністерством фінансів у процесі переоформлення реєстраційних свідоцтв відповідно до розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності” ( 1969-14 ), становить 13 років;
 

     суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей, продовжують таку діяльність на підставі отриманих ліцензій з урахуванням строку, встановленого абзацом другим цього пункту.

{ Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 561 ( 561-2001-п ) від 23.05.2001; в редакції Постанови КМ N 528 ( 528-2013-п ) від 01.08.2013 }
 

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1059 ( 1059-2011-п ) від 20.10.2011 }
 

{ Пункт 4-1 виключено на підставі Постанови КМ N 14 ( 14-2010-п ) від 06.01.2010 }
 

     5. Установити, що плата, яка вноситься суб’єктом господарювання за видачу та переоформлення ліцензії, видачу дубліката замість втраченої або пошкодженої ліцензії та копії ліцензії, зараховується до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1254 ( 1254-2005-п ) від 21.12.2005, N 14 ( 14-2010-п ) від 06.01.2010; в редакції Постанови КМ N 1059 ( 1059-2011-п ) від 20.10.2011 }
 

{ Пункт 5-1 виключено на підставі Постанови КМ N 21 ( 21-2010-п ) від 13.01.2010 }

 

     6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО 

     Інд. 25

 

( Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 773 ( 773-2004-п ) від 16.06.2004 )

 

( Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1143 ( 1143-2002-п ) від 17.08.2002 )

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2000 р. N 1755
 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
які втратили чинність

 

     1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 р. N 6 ( 6-99-п ) “Про розміри та порядок зарахування плати за видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних видів підприємницької діяльності” (Офіційний вісник України, 1999 р., N 1, ст. 16).
 

     2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 496 ( 496-99-п ) “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 р. N 6” (Офіційний вісник України, 1999 р., N 13, ст. 527).
 

     3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 р. N 592 ( 592-99-п ) “Про внесення доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку із запровадженням ліцензування діяльності з виготовлення та реалізації вибухових речовин” (Офіційний вісник України, 1999 р., N 15, ст. 610).
 

     4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1999 р. N 780 ( 780-99-п ) “Про внесення змін і доповнень до розмірів плати за видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних видів підприємницької діяльності” (Офіційний вісник України, 1999 р., N 19, ст. 830).
 

     5. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1910 ( 1910-99-п ) “Про внесення доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань ліцензування підприємницької діяльності” (Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2090).
 

     6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р. N 1986 ( 1986-99-п ) “Про внесення змін до розмірів плати за видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних видів підприємницької діяльності” (Офіційний вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2152).
 

     7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. N 1212 ( 1212-2000-п ) “Про внесення доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1355).