КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 січня 2019 р. № 343
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                                     В.ГРОЙСМАН


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2019 р. № 343

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У підпункті 5-3 пункту 1 переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410; 2017 р., № 38, ст. 1208; 2018 р., № 68, ст. 2289), слова “(крім випадків видачі посвідчення особі, яка має один із визначених документів, що підтверджують вільне володіння державною мовою)” виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 “Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 38, ст. 1208, № 88, ст. 2700):

1) у пункті 2 постанови слова “вищими навчальними закладами” замінити словами “закладами вищої освіти”;

2) у Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 56:

підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення або за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;

2) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом не менше 10 за вивчення або підсумкову державну атестацію з української мови;”;

у першому реченні абзацу шостого слова “на безоплатній основі” виключити;

у тексті Порядку слова “вищий навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “заклад вищої освіти” у відповідному відмінку і числі;

у додатку 3 до Порядку слова “вищого навчального закладу” замінити словами “закладу вищої освіти”.

3. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 818 “Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 88, ст. 2700) слова “вищих навчальних закладів” замінити словами “закладів вищої освіти”.