КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 6 травня 2009 р. N 439
Київ
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 901 ( 901-2009-п ) від 26.08.2009 N 835 ( 835-2011-п ) від 01.08.2011 N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

 

     Відповідно до пункту 4 розділу II Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок” ( 1066-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Затвердити Порядок здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, що додається.
 

     2. Установити, що державні акти, долучені до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, можуть бути замінені у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб, до яких переходить право власності на земельну ділянку.

 

   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2009 р. N 439
 

ПОРЯДОК
здійснення відмітки про перехід права власності
на земельну ділянку

 

     1. Цей порядок встановлює процедуру здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж та цільового призначення, на державному акті на право приватної власності на землю, державному акті на право власності на землю, державному акті на право власності на земельну ділянку (далі – державний акт).
 

     2. Відмітка про перехід права власності на земельну ділянку здійснюється на сторінках державного акта, де знаходиться план зовнішніх меж земельної ділянки, план меж земельної ділянки, починаючи з верхнього лівого кута зверху вниз, зліва направо.
 

     3. Нотаріус у разі посвідчення цивільно-правового договору про відчуження земельної ділянки, видачі свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку, а також вилучення державного акта у передбачених законом випадках із своїх справ за наявності витягу з Поземельної книги проставляє на державному акті відмітку про перехід права власності на земельну ділянку такого змісту:
 
"Мною, __________________________________________, 
(прізвище та ініціали)

(державним або приватним) нотаріусом _____________ (найменування
 
__________________________________________________ 
нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
____________________ за реєстровим N _____________
(дата)
посвідчено (видано) _____________________________,
(назва документа)
на підставі якого право власності на цю земельну
ділянку переходить до ____________________________
(прізвище, ім'я,
по батькові набувача)

Нотаріус підпис
 

(печатка)”.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 901 ( 901-2009-п ) від 26.08.2009, N 835 ( 835-2011-п ) від 01.08.2011 }
 

     4. Територіальний орган Держземагентства за місцем знаходження земельної ділянки протягом 14 календарних днів з дня подання до нього документа про перехід права власності на земельну ділянку проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї такого змісту:
 
"Зареєстровано в Поземельній книзі _______________ 
(дата)
за реєстровим N ____________.
М.П. Начальник __________________________________
(найменування територіального
__________________________________________________
органу Держземагентства)
____________ ___________________________________".
(підпис) (прізвище та ініціали)

     Власник земельної ділянки подає для здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку такі документи:
 

     а) державний акт з відміткою нотаріуса про перехід права власності на земельну ділянку;
 

     б) цивільно-правовий договір про відчуження земельної ділянки у разі набуття права власності на земельну ділянку за таким договором або свідоцтво про право на спадщину.
 

     Забороняється вимагати для здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку документи, не передбачені цим пунктом.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }