КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 9 вересня 2009 р. N 951
Київ
 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844 ( 844-2009-п ) “Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 61, ст. 2158, N 65, ст. 2271) зміни, що додаються.
 

     2. Здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду в сумі 507784,8 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків, передбачених пунктом 6 частини першої статті 76 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” ( 835-17 ) за напрямом “Збільшення статутних капіталів відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк” та відкритого акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк”, у тому числі для іпотечного кредитування житла”, і збільшення обсягу видатків, передбачених пунктом 22 частини першої статті 76 зазначеного Закону ( 835-17 ) за напрямом “Інші витрати”, для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки.
 

     3. Виділити Міністерству охорони навколишнього природного середовища на безповоротній основі кошти, зазначені у пункті 2 цієї постанови, для здійснення заходів з безоплатного оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки за рахунок надходжень від приватизації державного майна, а у разі їх недостатності – за рахунок надходжень від цільового розміщення державних цінних паперів.
 

     4. Міністерству фінансів без погодження з комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету забезпечити відкриття відповідних нових бюджетних програм та внесення змін до розпису державного бюджету.
 

     Міністерству охорони навколишнього природного середовища та Міністерству фінансів забезпечити затвердження паспортів відповідних бюджетних програм.
 

     Державному казначейству забезпечити невідкладне перерахування виділених відповідно до цієї постанови коштів.
 

     5. Міністерству охорони навколишнього природного середовища забезпечити погодження перерозподілених та виділених відповідно до цієї постанови коштів Стабілізаційного фонду з комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету.

 

   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2009 р. N 951
 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. N 844
( 844-2009-п )

 

     1. У пункті 3 постанови ( 844-2009-п ) цифри і слова “5953800,6 тис. гривень” замінити цифрами і словами “507784,8 тис. гривень”.
 

     2. У Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, затвердженому зазначеною постановою:
 

     пункти 2 і 3 викласти у такій редакції:
 

     “2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінприроди. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Держкомзем.
 

     Одержувачами бюджетних коштів є державне підприємство “Центр державного земельного кадастру”, інші державні підприємства, що належать до сфери управління Держкомзему та мають ліцензії на проведення робіт із землеустрою. Бюджетні кошти надаються їх одержувачам через Республіканський комітет Автономної Республіки Крим із земельних ресурсів, головні управління Держкомзему в областях, мм. Києві та Севастополі.
 

     3. Бюджетні кошти спрямовуються:
 

     1) на утримання та оплату праці збільшеної граничної чисельності працівників Держкомзему і його територіальних органів та поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення в обсязі 32810,1 тис. гривень;
 

     2) на виготовлення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та додатків до них, розроблення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, проведення державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку, в тому числі заповнення бланків таких актів, а також виготовлення та відправлення повідомлень громадянам України щодо безоплатних оформлення та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки в обсязі 474974,7 тис. гривень.
 

     Калькуляція вартості робіт з розроблення технічної документації із землеустрою затверджується Держкомземом.”;
 

     доповнити пункт 4 абзацом такого змісту:
 

     “Бюджетні кошти спрямовуються з урахуванням Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 289 ( 289-2009-п ) “Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 793).”;
 

     пункт 7 викласти у такій редакції:
 

     “7. Республіканський комітет Автономної Республіки Крим із земельних ресурсів, головні управління Держкомзему в областях, мм. Києві та Севастополі подають Держкомзему щомісяця до 2 числа наступного періоду звіти про використання бюджетних коштів та до 12 січня наступного року – річний звіт.
 

     Держкомзем подає Мінприроди щомісяця до 3 числа наступного періоду звіт про використання бюджетних коштів та до 16 січня наступного року – річний звіт.
 

     Мінприроди подає Мінфіну щомісяця до 5 числа наступного періоду звіт про використання бюджетних коштів та до 20 січня наступного року – річний звіт.”.