КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ

 

Повідомлення про прийняття рішення

Відповідно до статті 5-1 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та статті 66 Закону України «Про землеустрій» складання інженерами-землевпорядниками та інженерами-геодезистами кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії та підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів здійснюється на базі факультетів геодезичного або землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Згідно із Вимогами до програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, затверджених рішеннями Кваліфікаційної комісії від 24.01.2013 № 2 та від 20 лютого 2013 № 3, підсумковим контролем знань слухачів курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів є іспит – процедура, під час проведення якої підтверджуються професійна компетентність інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, їх рівень кваліфікації і знань як виконавців робіт із землеустрою та топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Кваліфікаційна комісія рішенням від 29.09.2016 (протокол № 10) встановила, що особи, які не склали іспит при проведенні підсумкового контролю знань за програмою підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, допускаються до його складання після повторного проходження курсу програми підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та геодезистів.

 

Секретар Кваліфікаційної комісії                           А. М. Харченко