КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ

 

Повідомлення про прийняття рішення

Відповідно до статті 5-1 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та статті 66 Закону України «Про землеустрій» складання інженерами-землевпорядниками та інженерами-геодезистами кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії та підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів здійснюється на базі факультетів геодезичного або землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Згідно із Порядком роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 28.01.2016 № 11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2016 р. за № 265/2839511, іспит проводиться у два етапи: тестування та усно. Кваліфікаційна комісія затверджує перелік питань для тестування та встановлює кількість балів, які має набрати особа для допуску до співбесіди. Після набрання необхідної кількості балів особа, яка бажає отримати кваліфікаційний сертифікат, допускається до співбесіди. Особа, яка не набрала необхідної кількості балів, не допускається до співбесіди та вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

Кваліфікаційна комісія рішенням від 29.09.2016 (протокол № 10) встановила, що до складання усної частини кваліфікаційного іспиту (співбесіди) допускаються інженери-землевпорядники та інженери-геодезисти у разі, якщо кількість обраних ними правильних відповідей при проведенні письмової частини іспиту (тестування) становить не менше ніж 60%. Особи, які обрали менше 60% правильних відповідей, не допускаються до співбесіди та вважаються такими, що не склали кваліфікаційній іспит.

 

Секретар Кваліфікаційної комісії                           А. М. Харченко