Повідомлення
про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

 1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (далі – проект постанови) розроблено з метою усунення корупційних ризиків та забезпечення прозорості дій посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру під час здійснення державної реєстрації земельних ділянок, проведення державної експертизи землевпорядної документації, удосконалення процедури виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, оптимізації процесів у сфері земельних відносин. 

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта та пояснювальну записку буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
  від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця. 

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 200-47-53,
факс 226-31-81, meconomy@me.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03151, тел. 299 35 33, факс 2499683, kadastr@land.gov.ua

 

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                     Денис БАШЛИК

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _______ 2020 р. № ____

Київ 

Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Погодитися з пропозиціями Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру стосовно реалізації з 1 квітня 2020 р. у територіальних органах Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, що забезпечують здійснення повноважень з державної реєстрації земельних ділянок, пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок (далі – пілотний проект).
 1. Затвердити Тимчасовий порядок взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок, що додається.
 1. Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до вимог Тимчасового порядку, затвердженого цією постановою, до 1 квітня 2020 р. забезпечити розроблення та впровадження програмного забезпечення у складі Державного земельного кадастру, необхідного для реалізації цієї постанови.
 1. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України подати до 1 вересня 2020 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації пілотного проекту.
 1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України                                                                    О. ГОНЧАРУК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від _________2020 р. № ______

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок 

 1. Цей Тимчасовий порядок визначає механізм взаємодії між територіальними органами Держгеокадастру на період реалізації пілотного проекту під час державної реєстрації земельної ділянки державними кадастровими реєстраторами.
 1. Пілотний проект проводиться стосовно земельних ділянок, державна реєстрація яких здійснюється за: проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації земель,
  (далі – документація із землеустрою).
 1. Для державної реєстрації земельної ділянки заявник, визначений у частині третій статті 24 Закону України “Про Державний земельний кадастр” (далі – Закон) або уповноважена ним особа, подає до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки через центр надання адміністративних послуг заяву з документами, передбаченими частиною четвертою статті 24 Закону, з урахуванням вимог пункту 2 цього Порядку, у паперовому та електронному вигляді.
 1. Документація із землеустрою в електронному вигляді засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису особи, яка відповідно до вимог статті 26 Закону України “Про землеустрій” є розробником проекту землеустрою (далі – розробник), що підтверджує його відповідність оригіналу документації із землеустрою у паперовому вигляді.
 1. Виготовлення документації із землеустрою в електронному вигляді здійснюється з урахуванням таких вимог:

формат зображення – кольоровий;

роздільна здатність – 300 точок на дюйм;

глибина кольору – не менше ніж 4 біти;

формат готового файла – PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення);

розмір файла – не більше ніж 3 мегабайти.

Якість документації із землеустрою в електронному вигляді повинна забезпечувати розбірливе читання його змісту.

 1. Заява в електронній формі з доданими документами може бути подана засобами телекомунікаційного зв’язку відповідно до вимог пунктів 1101 та 1102 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (далі – Порядок ведення Державного земельного кадастру).
 1. Державний кадастровий реєстратор територіального органу Держгеокадастру в день надходження заяви про державну реєстрацію земельної ділянки з додатними документами, крім випадку, зазначеного у пункті 6 цього Порядку:

приймає подані документи та перевіряє їх на відповідність вимогам, зазначеним у пункті 67 Порядку ведення Державного земельного кадастру;

здійснює дії, передбачені пунктом 70 Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 1. Після прийняття та реєстрації заяви з доданими документами в Державному земельному кадастрі відповідно до пунктів 6 та 7 цього Порядку програмним забезпеченням Державного земельного кадастру за принципом випадковості обирається інший територіальний орган Держгеокадастру, Державний кадастровий реєстратор якого здійснюватиме державну реєстрацію земельної ділянки.
 2. Державний кадастровий реєстратор територіального органу Держгеокадастру, вибраний за принципом випадковості програмним забезпеченням Державного земельного кадастру, відповідно до пунктів 73, 75, 77, 87, 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру здійснює відповідні дії та формує витяг або рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки в електронній формі, скріплює їх своїм кваліфікованим електронним підписом.

За бажанням заявника надсилає такі відомості у формі електронного документа з використанням технічних засобів телекомунікацій на адресу Інтернет-сторінки, за якою здійснювалося подання заяви.

 1. Розгляд заяв з доданими документами та державна реєстрація земельних ділянок або прийняття рішень про відмову у державній реєстрації земельних ділянок здійснюються Державним кадастровим реєстратором у порядку черговості їх надходження.
 1. Під час розгляду документів поданих для державної реєстрації земельної ділянки опрацьовуються документи в електронному вигляді, сформовані у програмному забезпеченні Державного земельного кадастру та засвідчені кваліфікованим електронним підписом згідно з законодавством.
 1. Після здійснення дій, зазначених у пункті 9 цього Порядку, програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в автоматичному порядку повертається заява зі сформованими документами до територіального органу Держгеокадастру за місцем їх подання або до територіального органу Держгеокадастру за місцем знаходження центру надання адміністративних послуг зазначеного у заяві, якщо така заява подавалась згідно з пунктом 6 цього Порядку.
 1. Державний кадастровий реєстратор територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки або за місцем знаходження центру надання адміністративних послуг зазначеного у заяві, якщо така заява подавалась згідно з пунктом 6 цього Порядку, роздруковує заяву, витяг або рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки зі сформованими відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру іншими документами, підписує зазначені документи та засвідчує свій підпис власною печаткою, подає їх до відповідного центру надання адміністративних послуг для видачі.
 1. Заявник може перевірити стан опрацювання та результати розгляду заяви за допомогою офіційного вебсайту Держгеокадастру за реєстраційним номером заяви.
 1. Загальний строк здійснення державної реєстрації земельної ділянки державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру за принципом екстериторіальності не повинен перевищувати сім робочих днів з дня реєстрації заяви.

______________________________________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» 

 1. Резюме

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (далі – проект акта) розроблено з метою усунення корупційних ризиків та забезпечення прозорості дій посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру під час здійснення державної реєстрації земельних ділянок, проведення державної експертизи землевпорядної документації, удосконалення процедури виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, оптимізації процесів у сфері земельних відносин, досягнення цілей 7.1. «Українці не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном», «14.1. Українцям доступні всі публічні послуги онлайн» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України 4 жовтня 2019 р.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Положення Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 974 (надалі – Порядок) та типова форма висновку державної експертизи землевпорядної документації (надалі – Типова форма висновку) потребують приведення у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері надання адміністративних послуг щодо можливості здійснювати замовлення, проведення та одержання результатів державної експертизи землевпорядної документації (надалі – державна експертиза) в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Держгеокадастру.

Це в свою чергу підвищить рівень доступності, відкритості та прозорості при наданні адміністративної послуги з проведення державної експертизи землевпорядної документації, оперативності замовлення і своєчасність отримання замовниками такої послуги.

Крім того, окремі положення Порядку та Типової форми висновку не відповідають нормам Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», Закону України «Про землеустрій», Положенню про державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, та потребують приведення у відповідність до вказаних актів чинного законодавства.

Відповідно до частини п’ятої статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви: перевіряє відповідність документів вимогам законодавства; за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.

З метою спрощення процедури державної реєстрації земельної ділянки, скорочення часу на її здійснення до семи робочих днів, реалізації принципу екстериторіальності при наданні відповідної послуги, усунення причин, які зумовлюють необхідність неодноразових звернень заявників із заявами та документами через центри надання адміністративних послуг до державних кадастрових реєстраторів (у разі відмови у державній реєстрації), пропонується впровадити пілотний проект із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок.

Проектом постанови удосконалюється механізм виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, зокрема, шляхом надання повноважень сертифікованим інженерам-землевпорядникам щодо виправлення помилок у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилок, що виникли при перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до Державного земельного кадастру та помилок у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання).

Також, з метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», яким, зокрема, виключено абзац сьомий частини третьої статті 50 Закону України «Про землеустрій» виникла необхідність внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» в частині скасування адміністративної послуги «Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями».

 1. Суть проекту акта

Проектом акта передбачено внесення змін до Переліку адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. № 835, Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня
2014 р. № 523, Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.
№ 1051, Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. № 974.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проекту акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проект постанови не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному вебсайті Мінекономіки (me.gov.ua) та офіційному вебсайті Держгеокадастру (land.gov.ua). 

 1. Прогноз впливу

Проект акта є регуляторним актом, який позитивно впливатиме на забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Прийняття проекту акта дозволить забезпечити прозорість дій під час державної реєстрації земельних ділянок та усунення корупційних ризиків. 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Міністерством цифрової трансформації України, Державною регуляторною службою України.

Проект акта підлягає правовій експертизі Міністерством юстиції України

 1. Ризики та обмеження

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації та відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта підготовлено з метою спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок, реалізації принципу екстериторіальності при наданні відповідної послуги, проведення державної експертизи землевпорядної документації, удосконалення процедури виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, досягнення цілей 7.1. «Українці не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном», «14.1. Українцям доступні всі публічні послуги онлайн» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України 4 жовтня 2019 року.

 

 Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                                                 
Денис БАШЛИК

 

«___»_________2020 р.

 

Додаток до пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін 

 1. Проект акта розроблений з метою усунення корупційних ризиків та забезпечення прозорості дій під час здійснення державної реєстрації земельних ділянок, проведення державної експертизи  землевпорядної документації, оптимізації процесів у сфері земельних відносин.
 1. Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому чи якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акту призведе до прогнозованих впливів)
Короткостроковий вплив
(до року)
Середньостроковий вплив
(після року)
 
Фізичні та юридичні особи, які мають намір набути у власність, користування земельні ділянки Захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері земельних відносин, усунення корупційних ризиків та забезпечення прозорості дій під час державної реєстрації земельних ділянок.

 

Зменшення кількості скарг на дії державних кадастрових реєстраторів, зокрема щодо надання ними безпідставних відмов у зв’язку з впровадженням принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок.

 

 

Зменшення кількості необґрунтованих відмов у наданні послуг державними кадастровими реєстраторами, зменшення часу на отримання таких послуг фізичними та юридичними особами у зв’язку із впровадженням принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок. Впровадження пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок спростить процедуру державної реєстрації земельних ділянок, зокрема, скоротить час на її здійснення до семи робочих днів.

 

Фізичні та юридичні особи, власники, користувачі земельних ділянок Захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері земельних відносин, усунення корупційних ризиків та забезпечення прозорості дій при виправлені помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру та проведені державної експертизи землевпорядної документації. Зменшення часових та фінансових витрат при виправленні помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру та проведенні державної експертизи землевпорядної документації.

 

 

 

 

Зменшення у Державному земельному кадастрі кількості помилок допущених під час його ведення та кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо виправлення таких помилок.

Підвищення рівня доступності, відкритості та прозорості при наданні адміністративної послуги з проведення державної експертизи землевпорядної документації, оперативності замовлення і своєчасність отримання замовниками такої послуги.

 

Надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру.

Проведення та одержання результатів державної експертизи землевпорядної документації в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Держгеокадастру.

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання (сертифіковані інженери-землевпорядники) Усунення корупційних ризиків та забезпечення прозорості дій при виправлені помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру. Зменшення часових та фінансових витрат при виправленні помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру.

 

Зменшення у Державному земельному кадастрі кількості помилок допущених під час його ведення та кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо виправлення таких помилок. Надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру.

 

 

Порівняльна таблиця