Повідомлення

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель»
 

 1. Розробник: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру спільно з консультантами Проекту «Підтримка розвитку сільського господарства та сільських територій» (USAID).
 2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель» (далі – проект постанови) є уніфікація та спрощення чинних методик нормативної грошової оцінки земель в Україні, забезпечення нормативної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій та форм власності в межах території громад незалежно від їх розташування за принципом організаційної єдності процесу оцінки, приведення методики оцінки у відповідність до вимог чинного законодавства, а також створення передумов для повномасштабної реалізації органами місцевого самоврядування повноважень із затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки земель в межах території відповідних громад.

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта та пояснювальну записку буде розміщено на офіційному сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру для попереднього обговорення.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції       від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Управління ринку та оцінки земель), 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 299 35 43, rynok_oz@land.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок»

 

 1. Резюме

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок» (далі – проект постанови) є уніфікація та спрощення чинних методик нормативної грошової оцінки земель в Україні, забезпечення нормативної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій та форм власності в межах території громад незалежно від їх розташування за принципом організаційної єдності процесу оцінки, приведення методики оцінки у відповідність до вимог чинного законодавства, а також створення передумов для повномасштабної реалізації органами місцевого самоврядування повноважень із затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки земель в межах території відповідних громад. Для власників земельних ділянок та землекористувачів має бути створена проста та ефективна процедура надання інформації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок із використанням засобів системи Державного земельного кадастру.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Із кінця 1990-х років в Україні історично склалися три окремих методичних підходи до проведення нормативної грошової оцінки земель,
а саме:

нормативна грошова оцінка земель населених пунктів (постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»);

нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (постанова Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)»);

нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення (постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»).

Наслідком розірваності методичного поля оцінки стають значні диспропорції у показниках оцінки, необхідність складання трьох різних технічних документацій із нормативної грошової оцінки земель в межах громад, що значно ускладнює проведення оцінки та збільшує витрати на її проведення.

До 2019 року затвердження технічної документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів здійснювалося відповідною сільською, селищною, міською радою, а розташованих за межами населених пунктів – районними радами, проте із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 37, ст.277) закріплено новий порядок затвердження технічної документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, відповідно до якого протягом місяця з дня надходження технічної документації з нормативної грошової оцінки відповідна сільська, селищна, міська рада розглядає та приймає рішення про затвердження або відмову в затвердженні такої технічної документації. Підставою для відмови у затвердженні технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок може бути лише її невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів або розташування земель чи земельних ділянок на території іншої територіальної громади. Рішення про відмову в затвердженні технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок має містити посилання на конкретні норми законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів, яким суперечить відповідна технічна документація.

Таким чином, необхідно уніфікувати чинні методики нормативної грошової оцінки земель шляхом приведення їх у відповідність до вимог Закону України «Про оцінку земель», визначивши об’єктом нормативної грошової оцінки земельні ділянки та землі усіх категорій та форм власності, а також передбачивши, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок має визначатися як капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

 1. Суть проекту акта

Проектом постанови передбачено затвердити нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок. В той же час, затверджена до набрання чинності новою методикою технічна документація з нормативної грошової оцінки земель або земельних ділянок зберігатиме чинність до початку застосування рішення відповідного органу місцевого самоврядування про затвердження нової технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Уніфікований підхід передбачає визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки як добутку площі земельної ділянки на норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі, а також п’яти коефіцієнтів, що характеризують регіональні та зональні фактори місцеположення земельної ділянки, місцеположення земельної ділянки, цільове призначення земельної ділянки, належність земельної ділянки до певної категорії земель, а також індексацію нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки.

Передбачається визнати такими, що втратили чинність, відповідно, постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»), постанову Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» та постанову Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)».

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному вебсайті  Держгеокадастру.

 1. Прогноз впливу

Проект акта є регуляторним актом, який забезпечить спрощення розробки технічної документації з оцінки  земель та земельних ділянок а також сприятиме наповненню Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта підлягає погодженню з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України.

Проект постанови підлягає правовій експертизі Міністерством юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

Проект акта не містить положень, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та які впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, не містить положень, що створюють підстави для дискримінації або стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта підготовлено за ініціативою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до норм параграфа 32
глави 2 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (зі змінами).

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА

 від «_____» ____________ 2020 р. № _______

 Київ

Про затвердження Методики

нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 1. Затвердити Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що додається.
 2. Установити, що затверджена до набрання чинності Методикою, зазначеної у пункті першому цієї постанови, технічна документація з нормативної грошової оцінки земель або земельних ділянок є чинною до початку застосування рішення відповідного органу місцевого самоврядування про затвердження нової технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
 3. У Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа до визначені додатком 1 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р.) внести такі зміни:

додаток 53 до вимог викласти у редакції, що додається;

додатки 54 – 56 до вимог виключити.

 1. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» (ЗП України, 1995 р., № 6, ст. 151; Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1782; 2012 р., № 42, ст. 1625; 2015 р., № 38, ст. 1142; 2016 р., № 93, ст. 3040);

постанову Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 97, ст. 3538);

постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3040).

 1. Ця постанова набирає чинності із 1 січня 2021 року.

 

Прем’єр-міністр України                                             Д. ШМИГАЛЬ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «____» _____________ 2020 р. № ____

 

МЕТОДИКА

нормативної грошової оцінки земельних ділянок

 1. Об’єктом нормативної грошової оцінки є земельні ділянки та землі усіх категорій та форм власності в межах території територіальної громади (або її частини).
 2. Межі сіл, селищ, міст, а також межі території територіальної громади приймаються на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних рад або інших матеріалів, за якими, відповідно до законодавства, яке діяло на момент їх затвердження, здійснювалося встановлення (зміна) їх меж. У разі відсутності таких матеріалів і до моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі сіл, селищ, міст, відомостями про такі межі, а також межі території територіальної громади (сільської, селищної, міської) ради, вважаються дані, що збігаються з межами, відображеними на індексних кадастрових картах (планах) сіл, селищ, міст, районів за відомостями Державного земельного кадастру, а межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.
 3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (Цн) визначається за формулою:

 

Цн = Пд х Нрд х Км1 х Км2 х Км3 х Км4 х Кцп х Кмц х Кні,

де Пд – площа земельної ділянки, квадратних метрів;

Нрд – норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі згідно додатку 1 до цієї Методики;

Км1 – коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст;

Км2 – коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів;

Км3 – коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення;

Км4 – коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки;

Кцп – коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки відповідно до відомостей Державного земельного кадастру;

Кмц – коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням;

Кні – добуток коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки.

 1. Площа (Пд) та цільове призначення земельної ділянки приймаються за відомостями Державного земельного кадастру. У разі відсутності відомостей про земельну ділянку у Державному земельному кадастрі, площа та цільове призначення земельної ділянки приймаються згідно документації із землеустрою, на підставі якої здійснювалося формування цієї земельної ділянки, або документу, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою.

Чисельність населення населених пунктів та громад приймається відповідно до відомостей про кількість наявного населення за даними останнього за часом проведення Всеукраїнського перепису населення.

 1. Норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі (Нрд) приймається відповідно до категорії земельної ділянки за основним цільовим призначенням.

Норматив капіталізованого рентного доходу (Нрд) для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням, приймається відповідно до додатку 1 до цієї Методики.

Норматив капіталізованого рентного доходу (Нрд) для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду приймається відповідно до додатку 2 до цієї Методики.

 1. Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1), приймається відповідно до додатку 3 до цієї Методики (крім земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду). Для громад, що розташовані поза зонами впливу великих міст, а також для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду, коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1) застосовується із значенням 1,0.
 2. Коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), приймається для територій окремих населених пунктів відповідно до додатку 4 до цієї Методики (крім для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду). Для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду, населених пунктів, що не зазначені у додатку 4 до цієї Методики, а також земельних ділянок за межами населених пунктів, коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), застосовується із значенням 1,0.
 3. Коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3), приймається відповідно до додатку 5 до цієї Методики (крім земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду). Території сільських, селищних, міських рад (в тому числі тих, де припинена діяльність місцевих рад) або об’єднаних територіальних громад, що входять до зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення, зони гарантованого добровільного відселення та зони посиленого радіоекологічного контролю, визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 23 липня 1991 року № 106 «Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Для територій громад, що не входять до зон радіаційного забруднення, та земель для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду, коефіцієнт, який характеризує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3), застосовується із значенням 1,0.
 4. Коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням, диференціюється за оціночними районами.

Вся територія, що перебуває в межах юрисдикції сільської, селищної, міської ради, або території об’єднаної територіальної громади поділяється на оціночні райони, що мають переважно однотипні функціонально-планувальні якості та обмежені природними (морське узбережжя, річки, канали, струмки, балки, рівчаки тощо), антропогенними (дороги, вулиці та провулки, сельбищні, шляхові споруди, лісосмуги, канали, історико-культурні, промислові, рекреаційні масиви тощо), адміністративними (межі територій сіл, селищ, міст, сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад) та іншими (межі кадастрових кварталів тощо) межами та рубежами.

Оціночні районі виділяються як замкнені полігони, межі яких не перетинаються. Межі оціночних районів не можуть перетинати межі сіл, селищ, міст, сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад. Підлягають виділенню у окремі оціночні райони:

смуги відведення магістральної залізниці (за винятком вокзалів та привокзальних площ);

смуги відведення магістральних нафто-, газо- та продуктопроводів;

смуги відведення ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище.

Площа оціночного району не може перевищувати 1000 га.

 1. Коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), диференціюється за оціночними районами, які встановлюються на основі економічної оцінки території, з урахуванням таких груп факторів:

неоднорідність функціонально-планувальних якостей території;

доступність до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, масового відпочинку;

рівень інженерного забезпечення та благоустрою території (наявність і можливість підключення об’єктів нерухомості до мереж водо-, електро-, газо-, теплопостачання та водовідведення);

рівень розвитку сфери обслуговування населення (доступність основних закладів соціальної інфраструктури (школи, дитячі дошкільні заклади, лікарні, поліклінічні заклади, інші об’єкти соціальної інфраструктури);

екологічна якість території (рівень забруднення повітря, ґрунтів, акустичне та електромагнітне забруднення, площа санітарно-захисних зон, а також площа зелених насаджень загального користування, водних акваторій і місць відпочинку);

привабливість середовища (різноманітність місць докладання праці, наявність історико-культурних та природних пам’яток тощо).

Для кожної групи факторів оцінки встановлюється ваговий коефіцієнт, значення якого залежить від географічних та містобудівних особливостей території сільської, селищної, міської ради, або території об’єднаної територіальної громади, як об’єкту проведення оцінки. Сума вагових коефіцієнтів групи факторів оцінки дорівнює 1,0.

Для сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад із чисельністю населення менше 50 тис. осіб коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), може визначатися для кожного оціночного району за результатами бальної оцінки за критеріями економічної цінності, що наведені у додатку 6 до цієї Методики. Значення коефіцієнту, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), для оціночного району розраховується як відношення суми бальних оцінок цього оціночного району до середньої суми бальних оцінок оціночних районів громади.

Для оціночних районів, що сформовані в межах смуг відведення магістральної залізниці (за винятком вокзалів та привокзальних площ), смуг відведення магістральних нафто-, газо- та продуктопроводів, смуг відведення ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище, коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), приймається рівним 1,0.

У разі, якщо розрахункове значення коефіцієнту, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), для оціночного району перевищує граничні максимальні значення, наведені у додатку 7 до цієї методики, приймається відповідне граничне максимальне значення.

Розрахункове значення коефіцієнта, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), округляється до третього знаку після коми.

Для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), застосовується із значенням 1,0.

 1. Коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп), приймається відповідно до додатку 8 до цієї Методики. Для земельних ділянок, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру, коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп), застосовується із значенням 3,0. У разі якщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового призначення земель для земельної ділянки, коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп), застосовується із значенням 3,0.
 2. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для сільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення (рілля, перелоги, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища) визначається за формулою:

Кмц = Кпсгр х Багр : Бпсгр,

де Кпсгр – коефіцієнт, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району, для відповідного угіддя та приймається відповідно до додатку 9 до цієї Методики;

Багр – бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району;

Бпсгр – середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, що приймається відповідно до додатку 9 до цієї Методики.

У разі, якщо агровиробничі групи ґрунтів сільськогосподарських угідь та/або їх бал бонітету на земельній ділянці сільськогосподарського призначення не визначено, коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для сільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення застосовується із значенням коефіцієнту, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району (Кпсгр), для відповідного сільськогосподарського угіддя та приймається відповідно до додатку 9 до цієї Методики.

Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення застосовується із значенням коефіцієнту, який враховує розташування громади в межах природно-сільськогосподарського району (Кпсгр), для несільськогосподарських угідь та приймається відповідно до додатку 9 до цієї Методики.

Схеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель та картограми розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів приймаються відповідно до затвердженої в установленому порядку технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що була розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Для сільськогосподарських угідь, на які відсутні картограми розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів, при потребі може здійснюватися визначення агровиробничих груп ґрунтів шляхом проведення ґрунтових обстежень.

 1. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням, приймається відповідно до додатків 10 та 11 до цієї Методики.
 2. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель оздоровчого призначення та земель історико-культурного призначення приймається відповідно до додатку 12 до цієї Методики.
 3. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення приймається для земельних ділянок для збереження та використання біосферних заповідників (код КВЦПЗ 04.01), для збереження та використання природних заповідників (код КВЦПЗ 04.02) та для збереження та використання національних природних парків (код КВЦПЗ 04.03) приймається рівним 3,9, а для інших земельних ділянок природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення – рівним 3,3.
 4. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель лісогосподарського призначення визначається за формулою:

Кмц = Клк х Клс,

де Клк – коефіцієнт, який враховує категорію лісів, та приймається відповідно до додатку 13 до цієї Методики;

Клс – коефіцієнт, який враховує фактичну лісистість території, та приймається відповідно до додатку 14 до цієї Методики.

 1. Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для земель водного фонду приймається для земельних ділянок із водними об’єктами загальнодержавного значення – 1,2, для інших земельних ділянок – 1,0.
 2. У разі застосування відповідно до законодавства нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області приймається згідно з додатком 15.
 3. За результатами проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Датою нормативної грошової оцінки земельної ділянки є дата, вказана в технічній документації.

У разі відсутності технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок на земельну ділянку та до затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах сільської, селищної, міської ради або об’єднаної територіальної громади, для визначення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки за межами населених пунктів може складатися технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Значення коефіцієнту, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4), у такій документації приймається рівним 1,0.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок включає:

рішення про проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

завдання на виконання робіт;

пояснювальну записку, що містить відомості про місце розташування громади, чисельність населення громади, її адміністративного центра та інших населених пунктів, обґрунтування оціночного зонування території громади та визначення коефіцієнту, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4);

відомості про величину нормативів капіталізованого рентного доходу;

схему оціночних районів;

таблицю із зазначенням для кожного оціночного району коефіцієнту, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1), коефіцієнту, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), коефіцієнту, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3), коефіцієнту, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4);

схему природно-сільськогосподарських районів на територію громади;

картограму агровиробничих груп ґрунтів на територію громади;

таблицю із зазначенням переліку агровиробничих груп ґрунтів та їх балів бонітету за сільськогосподарськими угіддями;

таблицю із зазначенням коефіцієнтів, які враховують цільове призначення земельної ділянки (Кцп);

таблицю із зазначенням коефіцієнтів, які враховують особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц);

розрахунок добутку коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки (Кні).

У разі визначення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки за межами населених пунктів технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки включає:

завдання на виконання робіт;

пояснювальну записку, що містить відомості про місце розташування громади, чисельність населення громади, її адміністративного центра та інших населених пунктів;

відомості про величину нормативу капіталізованого рентного доходу;

таблицю із зазначенням коефіцієнту, який враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1), коефіцієнту, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), коефіцієнту, який враховує розташування громади в межах зон радіаційного забруднення (Км3), коефіцієнту, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4);

відомості про приналежність земельної ділянки до природно-сільськогосподарського району (для земельних ділянок сільськогосподарського призначення);

картограму агровиробничих груп ґрунтів в межах земельної ділянки (для земельних ділянок сільськогосподарського призначення за наявності відомостей про агровиробничі групи ґрунтів);

таблицю із зазначенням переліку агровиробничих груп ґрунтів та їх балів бонітету за сільськогосподарськими угіддями (для земельних ділянок сільськогосподарського призначення за наявності відомостей про агровиробничі групи ґрунтів);

відомості про величину коефіцієнта, який враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп);

відомості про величину коефіцієнта, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц);

розрахунок добутку коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки (Кні);

розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

З метою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про нормативну грошову оцінку земельних ділянок складається електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

 1. Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах зони відчуження, а також зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, після припинення діяльності місцевих рад здійснюється центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення.
 2. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформлюються за заявою за формою згідно з додатком 16 до цієї Методики як витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за формою згідно з додатком 17 до цієї Методики.

Витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок оформляється і видається протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу видаються в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника можуть також надаватися у паперовому вигляді.

Більше матеріалів