Повідомлення
про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань консолідації земель» 

 1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Метою проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань консолідації земель» є удосконалення відносин, пов’язаних із здійсненням консолідації земель, зокрема сільськогосподарського призначення, а також створення механізму не лише для об’єднання сільськогосподарських земель, а й створити стимули для консолідації та усунути невиправдані перешкоди для цього, зокрема, шляхом виключення із Податкового кодексу України положень щодо оподаткування доходу, отриманого від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вироблена на земельних ділянках, наданих фізичним особам у розмірах, встановлених Земельним кодексом України, у прив’язці до площі господарства та пропонується, що у всіх випадках для оподаткування отриманого доходу слід виходити з суми отриманого доходу, а не із площі земельної ділянки.

Крім того, проект акта пов’язаний з розробленим Держгеокадастром проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель» в частині вирішення проблеми необґрунтованого виділення окремих видів цільового використання земель сільськогосподарського призначення в залежності від організаційно-правової форми господарювання.

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта та пояснювальну записку оприлюднено на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру,
вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03151, тел. 299 35 44,
e-mail: land@land.gov.ua.

 

В.о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                             Анатолій МІРОШНИЧЕНКО

 

ПРОЕКТ
вноситься Кабінетом Міністрів України

 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України
з питань консолідації земель 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13,/№13-14, № 15-16, № 17/, стор. 556, ст.112) такі зміни:

Підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 викласти в наступній редакції:

«165.1.24. доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою.

При продажу власної продукції отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений цим підпунктом розмір, фізична особа зобов’язана надати контролюючому органу довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Якщо таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах;».

ІІ. Перехідні положення.

 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

  

Голова Верховної Ради

             України                                                                                Д. РАЗУМКОВ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань консолідації земель»

 1. Резюме

Метою проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань консолідації земель» є удосконалення відносин, пов’язаних із здійсненням консолідації земель, зокрема сільськогосподарського призначення, а також створення механізму не лише для об’єднання сільськогосподарських земель, а й створити стимули для консолідації та усунути невиправдані перешкоди для цього.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Встановлені правила про оподаткування вирощеної фізичною особою сільськогосподарської продукції перешкоджають консолідації земельних ділянок у найбільш бажаний для суспільства спосіб – дрібними господарствами.

Водночас такі правила є несправедливими, оскільки виходять із площі господарства, яка може бути дуже слабко пов’язана з обсягом отриманого доходу. Видається, що всіх випадках слід виходити з суми отриманого доходу, а не із площі земельної ділянки.

 1. Суть проекту акта

Проектом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань консолідації земель» передбачається, зокрема, виключення із Податкового кодексу України положень щодо оподаткування доходу, отриманого від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вироблена на земельних ділянках, наданих фізичним особам у розмірах, встановлених Земельним кодексом України, у прив’язці до площі господарства та пропонується, що у всіх випадках для оподаткування отриманого доходу слід виходити з суми отриманого доходу, а не із площі земельної ділянки.

Крім того, проект акта пов’язаний з розробленим Держгеокадастром проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель» в частині вирішення проблеми необґрунтованого виділення окремих видів цільового використання земель сільськогосподарського призначення в залежності від організаційно-правової форми господарювання.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проекту акта не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю. Проект акта не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

 1. Прогноз впливу

Проект акта не є регуляторним актом, оскільки не створює нових правових норм щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання та їх відносин з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, не створює нових регуляторних процедур, не призводить до нових витрат суб’єктів господарювання.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Державною податковою службою України.

Проект акта підлягає правовій експертизі Міністерством юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

Проект акта не містить положень, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та які впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, або містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, не містить положень, що створюють підстави для дискримінації або стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

 1. Підстава розроблення проекту акт

Проект закону розроблено на виконання кроку 188 плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 1133-р.

 

В.о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                         Анатолій МІРОШНИЧЕНКО

 «___» __________ 2020 р.

 

Додаток до пояснювальної записки 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації проекту акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Метою проекту акта є удосконалення відносин, пов’язаних із здійсненням консолідації земель, зокрема сільськогосподарського призначення, а також створення механізму не лише для об’єднання сільськогосподарських земель, а й створити стимули для консолідації та усунути невиправдані перешкоди для цього.

Проектом акта передбачається виключення із Податкового кодексу України положень щодо оподаткування доходу, отриманого від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вироблена на земельних ділянках, наданих фізичним особам у розмірах, встановлених Земельним кодексом України, у прив’язці до площі господарства та пропонується, що у всіх випадках для оподаткування отриманого доходу слід виходити з суми отриманого доходу, а не із площі земельної ділянки.

 1. Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення
(чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив

(до року)

середньостроковий вплив (більше року)
Фізичні особи

(землевласники)

Встановлення правила стосовно оподаткування суми отриманого доходу від продажу сільськогосподарської продукції незалежно від площі земельної ділянки, на якій таку продукцію вирощено, відгодовано, виловлено, зібрано, виготовлено, вироблено, оброблено та/або перероблено безпосередньо фізичною особою. Позитивний:

забезпечує фізичним особам можливість вести сільськогосподарське виробництво на земельних ділянках площею, що перевищує 2 гектара.

Позитивний:

спрощення ведення сільськогосподарського виробництва фізичними особами, оскільки буде відмінено подачу довідки про наявність земельних ділянок, а декларуванню підлягатиме виключно сума отриманого доходу.

Виключення із Податкового кодексу України норми відповідно до якої сума отриманого доходу від продажу власної сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах у випадку, якщо площа земельних ділянок для садівництва, особистого селянського господарства, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для дачного будівництва перевищує 2 га виступатиме справедливим інструментом щодо оподаткування такої діяльності, тобто оподатковуватиметься виключно отриманий дохід, незалежно від розмірів земельних ділянок, що  використовуються, оскільки, наприклад, на земельній ділянці площею 2 га можна вести високотоварне господарство (ягідництво, тваринництво тощо) і навпаки.

Крім того, це своєю чергою також виступатиме стимулом для проведення консолідації земель.

Контролюючі органи Позитивний:

зменшення податкової звітності, яку необхідно обробляти при здійсненні контролю за справлянням податків з доходів фізичних осіб, що ведуть виробництво сільськогосподарської продукції на власних земельних ділянках.

Позитивний:

спрощення контролю за справлянням податків з доходів фізичних осіб, уникнення непорозумінь між контролюючими органами і платниками податків щодо отриманого доходу від продажу сільськогосподарської продукції, яку вирощено, відгодовано, виловлено, зібрано, виготовлено, вироблено, оброблено та/або перероблено на земельних ділянках, площа яких перевищує 2 гектара.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ