ПРОТОКОЛ
четвертого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі,
обраної на 2016-2018 роки 

м. Київ  

27 січня 2017 р.

 Час проведення: 23 грудня 2016 року з 11:00 до 14:00.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою:

м. Київ, вул. Народного ополчення, 3.

Присутні:

1) члени Громадської ради при Держгеокадастру, склад якої затверджено наказом від 27.05.2016 № 149 (далі – Громадської ради), – у кількості 9 осіб;

2) представники інститутів громадянського суспільства – 3 особи:

Травянко О. І., Князєв С. В., Дружиніна К. М.;

3) представник Держгеокадастру – заступник директора Юридичного департаменту Держгеокадастру Родинський І. О.,

4) Заступник Голови Всеукраїнської профспілки працівників геодезії, картографії та кадастру (секретар Громадської ради) – Чебан Т. О.

Відсутні: члени Громадської ради у кількості чотирьох осіб.

Порядок денний:

  1. Обговорення проектів нормативно-правових актів у сфері землеустрою: 1) проект Закону України “Про Національну інфраструктуру геопросторових даних” розроблений відповідно до Концепції проекту Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1021-р.; 2) проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»; 3) проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем”; 4) проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» (щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього)».
  2. Розгляд заяв представників інститутів громадянського суспільства щодо входження їх до складу Громадської ради у зв’язку із необхідністю її доукомплектування.
  3. Питання підготовки до святкування професійних свят Дня землевпорядника України та Дня геодезиста України
І. Обговорення проектів нормативно-правових актів
1)      Слухали: 

 

 

                   

 

 

 

Виступили:

Грибкова М. Є., який доповів присутнім членам Громадської ради про питання порядку денного та порядок ведення засідання Громадської ради.

З питання 1. 1)

Представника Держгеокадастру Родинського І. О.  щодо проекту Закону України “Про Національну інфраструктуру геопросторових даних” розроблений відповідно до Концепції проекту Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1021-р.

Руденко Н.В. – відмітила, що причиною виникнення проблеми є необхідність встановити правові основи діяльності зі створення, функціонування та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, виробництва, оброблення, оновлення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних, виключення дублювання робіт та витрат державного бюджету на створення геопросторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування, інтегрування геопросторових даних, які створюються різними органами державної влади і місцевого самоврядування, на єдиній геодезичній і картографічній основі за єдиними нормами і правилами, забезпечення доступу до геопросторових даних, розвитку ринку сучасної геоінформаційної продукції і геоінформаційних послуг відповідно до рекомендацій Директиви 2007/2/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 14 березня 2007 року із запровадження інфраструктури просторової інформації у Європейському Союзі (INSPIRE).

Єрашов А. – відзначив, що функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних передбачає, що кожен суб’єкт Національної інфраструктури геопросторових даних самостійно приймає рішення щодо створення необхідних йому геопросторових даних, розміщення їх у системі Національної інфраструктури геопросторових даних, визначає рівень доступу до них та розпоряджається ними протягом всього часу існування цих даних.

2)      Слухали:

 

 

 

Виступили:

З питання 1. 2)

Представника Держгеокадастру Родинського І. О.  щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

Руденко Н.В., яка зауважила, що проект акта розроблений з метою вдосконалення нормативно-правової бази проведення нормативної грошової оцінки земель з урахуванням зміни повноважень центральних органів виконавчої влади в частині регулювання питань грошової оцінки земель, а також з метою врахування при проведенні нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення витрат на поліпшення кормових угідь в деяких регіонах України, що призвели до зміни показників бонітування таких угідь.

Мануйлов А. В., звернув увагу, що реалізація передбачених проектом акта положень дозволить визначити об’єктивні показники нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та позитивно вплине на розвиток регіонів під час використання даних нормативної грошової оцінки у випадках, передбачених статтею 13 Закону України «Про оцінку земель».

3)      Слухали:

 

 

 

Виступили:

 

З питання 1. 3)

Представника Держгеокадастру Родинського І. О.  щодо проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем”.

Лілак Т. Я., який відзначив, що метою прийняття проекту наказу є затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем та забезпечення впровадження нормативно-правових та організаційних засад під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок.

Руденко Н.В., висловила зауваження, що у цій сфері правового регулювання вже діють такі нормативно-правові акти:

Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075 “Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами) “Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України”.

4)      Слухали:

 

 

 

 

 

 

Виступили:

З питання 1. 4)

Представника Держгеокадастру Родинського І. О.  щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» (щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього)».

Руденко Н. В. доповіла про те, що проект Закону України ««Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» (щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього)» розроблений з метою забезпечення децентралізації повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру, запровадження удосконаленого механізму надання адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній (цифровій) формі із застосуванням веб-технологій, з використанням особистого електронного цифрового підпису, скорочення строку здійснення державної реєстрації земельної ділянки до 7 робочих днів.

Грибков М. Є. звернув увагу присутніх на те, що проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань – один місяць.

ВИРІШИЛИ:

 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

До 10 лютого 2017 року надати Держгеокадастру письмові пропозиції щодо обговорених проектів нормативних актів від Громадської ради після оброблення відповідних письмових пропозицій її членів.

 

«за» – 9 осіб; «утримались» – 0; «проти» – 0; Рішення прийнято.

 

 

 

ІІ. Розгляд заяв представників інститутів громадянського суспільства щодо входження їх до складу Громадської ради у зв’язку із необхідністю її доукомплектування. 
2. СЛУХАЛИ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виступили:

 

Грибкова М.Є., який, оголосив заяви представників інститутів громадянського суспільства про входження їх до складу Громадської ради у зв’язку із необхідністю доукомплектування складу Громадської ради при Держгеокадастрі, обраної на 2016 – 2018 роки, а саме:

1)       заяву представника громадської організації «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників» Дружиніної Ксенії Володимирівни та відповідні документи від вказаної громадської організації;

2)       заяву представника засобу масової інформації – журналу «Думка» Князєва Сергія Володимировича та відповідні документи від вказаного засобу масової інформації;

3)       заяву представника громадської організації Всеукраїнська спілка громадських організацій «Честь України» Травянко Олександра Івановича та відповідні документи від вказаної громадської організації.

Лілак Т. Я., який звернув увагу присутніх на засіданні Громадської ради, що відповідно до положень Регламенту Громадської ради при Держгеокадастрі, приписів Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі, одною з підстав для прийняття у члени Громадської ради є подання представником заяви та відповідних документів, перелік яких встановлений постановою КМУ № 996.

Грибков М. Є., який надав для ознайомлення присутнім членам громадської ради відповідні заяви та документи які надійшли до Громадської ради.

ВИРІШИЛИ:

 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

1)      Прийняти до складу Громадській ради при Держгеокадастрі, обраної на 2016 – 2018 роки, з усіма правами та повноваженнями члена Громадської ради Дружиніну Ксенію Володимирівну – представника громадської організації «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників» (заява і документи додаються до цього протоколу);

«ЗА» – 9; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

 

 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

2)     Прийняти до складу Громадській ради при Держгеокадастрі, обраної на 2016 – 2018 роки, з усіма правами та повноваженнями члена Громадської ради Князєва Сергія Володимировича – представника засобу масової інформації – журналу «Думка» (заява і документи додаються до цього протоколу);

«ЗА» – 9; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

 

 

 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

3)      Прийняти до складу Громадській ради при Держгеокадастрі, обраної на 2016 – 2018 роки, з усіма правами та повноваженнями члена Громадської ради Травянко Олександра Івановича – представника громадської організації Всеукраїнська спілка громадських організацій «Честь України» (заява і документи додаються до цього протоколу);

«ЗА» – 9; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0.

Рішення прийняте.

ІІІ. Питання підготовки до святкування професійних свят Дня землевпорядника України та Дня геодезиста України.
СЛУХАЛИ: Грибкова М. Є. щодо організаційних заходів з підготовки до святкування професійних свят Дня землевпорядника України та Дня геодезиста України.
ВИСТУПИЛИ: Князєв С. В., який запропонував погодитись із запропонованим  планом заходів з підготовки до святкування професійних свят Дня землевпорядника України та Дня геодезиста України.

Гоцик І.А., який запропонував звернутись до Держгеокадастру з метою проведення спільних заходів.  

ВИРІШИЛИ: Погодитись з запропонованим Планом організаційних заходів з підготовки до святкування професійних свят Дня землевпорядника України та Дня геодезиста України та створити для їх реалізації спільну із Держгеокадастром робочу групу з підготовки до святкування професійних свят Дня землевпорядника України та Дня геодезиста України
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийняте.
Наступне засідання Громадської ради при Держгеокадастрі вирішили провести у травні 2017 року, точна дата буде оголошена на веб-сайті Держгеокадастру та доведена до відома членів Громадської ради

 

Т.в.о. Голови Громадської ради
при Держгеокадастрі                                                                       Грибков М.Є.