ПРОТОКОЛ

першого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі,

обраної на 2016-2018 роки

 

м. Київ  

27 травня 2016 р.

 

 

Час проведення: 27 травня 2016 року з 11:15 до 12:00

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 3.

 

Присутні:

1) члени Громадської ради при Держгеокадастрі, склад якої затверджено наказом від 27.05.2016 № 149 (далі – Громадська рада), – у кількості 16 осіб;

2) представники Держгеокадастру – перший заступник Голови Держгеокадастру Шемелинець Л. М., директор Юридичного департаменту Держгеокадастру Солодка І. В., завідувач сектору контролю Держгеокадастру Махнаков А. С., начальник відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту забезпечення діяльності служби Держгеокадастру Ковальчук Г. М., головний спеціаліст відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту забезпечення діяльності служби Держгеокадастру (уповноважена особа) Грибков М. Є.

Порядок денний:

  1. Вступне слово уповноваженого представника Держгеокадастру – головного спеціаліста відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту забезпечення діяльності служби Держгеокадастру Грибкова М. Є.
  2. Обрання головуючого на першому засіданні Громадської ради та секретаря засідання, затвердження порядку денного першого засідання Громадської ради.
  3. Обрання керівних органів Громадської ради: Голови Громадської ради, заступників Голови та секретаря Громадської ради.
  4. Обговорення інших питань (в т. ч. орієнтовного плану роботи Громадської ради та організації її наступного засідання, робота над проектами Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі та її Регламенту; створення постійних комісій за напрямами її роботи).

 

І. ВСТУПНЕ СЛОВО УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ
СЛУХАЛИ: Вступне слово головного спеціаліста відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ Департаменту забезпечення діяльності служби Держгеокадастру (уповноваженої особи) Грибкова М.Є., який привітав членів Громадської ради з обранням їх до складу Громадської ради, довів до відома присутніх результати підготовки до першого засідання Громадської ради, вказав на легітимність засідання з огляду на те, що на ньому присутні всі її члени, обрані установчими зборами 27 травня 2016 року.
ІІ. ОБРАННЯ ГОЛОВУЮЧОГО НА ПЕРШОМУ ЗАСІДАННІ  ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАСІДАННЯ,

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШОГО ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

 ВИРІШИЛИ:

Члена Громадської ради Кухара М.О., якій запропонував кандидатуру Курчина Олега Геннадійовича для обрання Головуючим на першому засіданні Громадської ради до обрання Голови Громадської ради, секретарем першого засідання Громадської ради – уповноважену особу Держгеокадастру Грибкова Михайла Євгеновича

Інших кандидатур не запропоновано.

щодо обрання Головуючим на першому засіданні Громадської ради до обрання Голови Громадської ради Курчина О.Г.:

«за» – 16; «утримались» – 0; «проти» – 0.

щодо обрання секретарем на першому засіданні Громадської ради Грибкова М.Є.:

«за» – 16; «утримались» – 0; «проти» – 0.

обрати Головуючим на першому засіданні Громадської ради до обрання Голови Громадської ради Курчина Олега Геннадійовича

обрати секретарем на першому засіданні Громадської ради Грибкова М. Є.

 

ІІІ. ОБРАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ:

ГОЛОВИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ

СЛУХАЛИ:

 

ВИСТУПИЛИ:

 

 

 

 

 

 

Курчина О.Г., який запропонував обрати Головою Громадської ради Довгаля Сергія Олександровича.

Жемойда О.В., який запропонував обрати Головою Громадської ради Курчина Олега Геннадійовича

Журавльов Д.В., який запропонував обрати Головою Громадської ради Кухара Михайла Олександровича.

Курчин О.Г., Кухар М.О., які зняли свої кандидатури для обрання Головою Громадської ради.

Довгаль С.О., який розповів про свою біографію, діяльність в інституті громадянського суспільства, який він представляє в Громадський раді, про досвід роботи.

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо обрання Головою Громадської ради Довгаля С. О. :

«за» – 15 голосів; «проти» – 0; «утримався» – 1.

 

ВИРІШИЛИ: обрати Головою Громадської ради при Держгеокадастрі Довгаля С. О.
СЛУХАЛИ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уповноважену особу Держгеокадастру Грибкова М.Є., який нагадав про основні завдання громадських рад при органах виконавчої влади, якими відповідно до пункту 3 Типового положення є:

1)   сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь  в управлінні державними справами;

2)   здійснення громадського контролю за діяльністю органу;

3)   сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

навів статистичні дані щодо складу Громадської ради в розрізі специфіки діяльності інститутів громадянського суспільства, які представляють обрані члени Громадської ради.

Запропонував керуватися вказаними критеріями при висуванні кандидатур на посади заступників Голови Громадської ради.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

 

 

 

 

 

Довгаль С.О., Журавльов В.Д.,  Жемойда О.В., Кухар М.О., Лілик Т.Я. з питання обговорення кількісного складу заступників; визначення посади першого заступника Голови; висування кандидатами на посаду заступника Голови Громадської ради членів Громадської ради: Курчина Олега Геннадійовича, Лілика Тараса Ярославовича, Жемойди Олександра Віталійовича та Кухара Михайла Олександровича.

Кухар М.О., який просив зняти його кандидатуру з обговорення та висування для голосування.

  

ГОЛОСУВАЛИ

 

 

 

 

за обрання заступниками Голови Громадської ради запропонованих кандидатів: Курчина Олега Генадійовича – першим заступником Голови Громадської ради; Лілика Тараса Ярославовича – заступником Голови Громадської ради; Жемойди Олександра Віталійовича – заступником Голови Громадської ради.

«за» – одноголосно (16 голосів); «проти» – 0; «утримались» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

 

 

обрати першим заступником Голови Громадської ради: Курчина Олега Генадійовича; обрати заступником Голови Громадської ради Лілика Тараса Ярославовича; обрати заступником Голови Громадської ради –Жемойду Олександра Віталійовича.
СЛУХАЛИ:

 

 

Голову Громадської ради Довгаля С.О., який запропонував, відповідно до пункту 13 Типового положення про громадську раду, звернутися від імені Громадської ради до Голови Держгеокадастру з заявою, в якій просити покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника Держгеокадастру.
ВИСТУПИЛИ:

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Уповноважена особа Держгеокадастру Грибков М.Є., який розповів про технічну сторону питання щодо визначення секретаря Громадської ради.

щодо відповідного звернення до Голови Держгеокадастру

«за» – 16; «проти» – 0; «утримались» – 0.

звернутися від імені Громадської ради до Голови Держгеокадастру з заявою, в якій просити покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника Держгеокадастру.

 

ІV. ОБГОВОРЕННЯ ІНШИХ ПИТАНЬ

 

СЛУХАЛИ:

 

 

 

 

 

 

Довгаля С.О. щодо основних завдань для членів Громадської ради до проведення наступного засідання Громадської ради, зокрема, це надання пропозицій:

– для доопрацювання Регламенту роботи Громадської ради;

– Голові Громадської ради для складання квартального і річного плану роботи Громадської ради.

Повідомив, що дату чергового засідання Громадської ради буде повідомлено через офіційний веб-сайт Держгеокадастру.

 

ГОЛОСУВАЛИ

 

 

щодо проведення чергового засідання Громадської ради не пізніше 30 червня 2016 року:

“за” – одноголосно.

 

ВИРІШИЛИ:

 

 

 

провести наступне засідання Громадської ради в період після 10 червня до 30 червня 2016 року. Визначитися з конкретною датою проведення засідання після напрацювання плану роботи Громадської ради, про визначену дату повідомити через веб-сайт Держгеокадастру.

 

СЛУХАЛИ:


 

 

 

 

Першого заступника Голови Держгеокадастру Шемелинець Людмилу Миколаївну, яка привітала новообраних членів Громадської ради, новообраних керівників Громадської ради з початком роботи Громадської ради; окреслила першочергові завдання у законодавчому полі (розробка нормативно-правових актів); побажала творчих успіхів новообраній Громадській раді.

Голову Громадської ради Довгаля С.О. про закриття першого засідання Громадської ради при Держгеокадастрі.

 

Голова Громадської ради                                 С.О. Довгаль

 

Секретар першого засідання                             М.Є. Грибков