Вхідний №: 16053FX447331

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

 

 

 

ПРОТОКОЛ

розкриття пропозицій конкурсних торгів,

кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

 

  1. Замовник

 

1.1. Найменування – Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 39411771

 

1.2. Місцезнаходження – вул. Народного Ополчення, буд. 3,  м. Київ, 03680

 

1.3. Відповідальний за проведення торгів:

 

Несин Ірина Миколаївна – начальник Відділу внутрішнього аудиту Держгеокадастру, секретар комітету з конкурсних торгів Держгеокадастру;  тел. (044) 244-82-54

 

Малюк Олександр Олексійович – директор Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Держгеокадастру, заступник голови комітету з конкурсних торгів Держгеокадастру; (044) 249-96-97

 

  1. Інформація про предмет закупівлі

 

71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги» (71355000-1 «Геодезичні послуги»)

Лот 1 «Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон» (71.12.34-00.00; 71355000-1)

Лот 2 «Винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону» (71.12.34-00.00; 71355000-1)

 

  1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 093656, ВДЗ № 62/1(31.03.2016) від 31.03.2016.

 

  1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося: «04» травня 2016 року о 12 год. 00 хв.

 

Місце розкриття: вул. Народного Ополчення, 3, актовий зал, м. Київ, 03680

 

  1. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій):

 

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції) Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/ місце проживання, телефон/телефакс Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів (запитом щодо цінових пропозицій) Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них) Примітка
№ 1

від 29.04.2016

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії»

ЄДРПОУ 24102001;

вул. Червоноармійська, 69, м. Київ, 03150;

тел. (044) 287-06-84, факт (044) 287-42-52

Додаток 1 до протоколу ЛОТ 2 – 2 474 000,00 грн з ПДВ

 

№ 2

від 29.04.2016

Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство»

ЄДРПОУ 04722078;

вул. Червоноармійська, 69, м. Київ-150, 03680;

тел./ф. (044) 226-33-09

Залишено не відкритим ЛОТ 1
№ 3

від 29.04.2016

Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство»

ЄДРПОУ 04722078;

вул. Червоноармійська, 69, м. Київ-150, 03680;

тел./ф. (044) 226-33-09

Додаток 1 до протоколу ЛОТ 2 – 2 460 874,4 грн з ПДВ

 

№ 4

від 29.04.2016

Державне підприємство «Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А. В. Шаха»

ЄДРПОУ 02571008;

вул. Попудренка, 54, м. Київ, 02094;

тел. (044) 296-97-24

тел./ф. (044) 292-02-00

Додаток 1 до протоколу ЛОТ 2 – 2 483 155,93 грн

з ПДВ

 

 

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

 

  1. Присутні

 

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

 

1. Кравченя В. М. в. о. директора державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство»

 

 

__________________

 

2. Орещенко В. О. головний інженер державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство» __________________

 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності): відсутні.

 

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

 

1. Кашталян Т. М.

 

начальник Управління фінансового забезпечення, член комітету

 

 

_________________

2. Краснолуцький О. В. директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, член комітету

 

 

_________________

3. Лаврентієв В. П. заступник директора Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності, член  комітету

 

 

 

_________________

4. Солодка І. В. директор Юридичного департаменту, член комітету

 

 

_________________

5. Шинкаренко В. В.

 

заступник начальника управління – начальник відділу планування та фінансування Управління фінансового забезпечення, член комітету

 

 

 

_________________

6. Чебан Т. О. заступник директора департаменту – начальник відділу діловодства Адміністративного департаменту, член комітету

 

 

 

_________________

7. Черноштан С. М. заступник директора Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, член комітету

 

 

_________________

8. Удовик Н. І. начальник відділу організації топографо-геодезичних і картографічних робіт   Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності, член комітету  

 

 

_______________

 

 

Заступник Голови

комітету з конкурсних торгів                    ____________                     О. О. Малюк

(підпис)                      (прізвище, ініціали)

М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів     ____________                      І. М. Несин

(підпис)                     (прізвище, ініціали)