ПРОТОКОЛ
третього засідання Громадської ради при Держгеокадастрі,
обраної на 2016-2018 роки 

м. Київ  

23 грудня 2016 р.

 Час проведення: 23 грудня 2016 року з 11:00 до 14:00.

Місце проведення: приміщення Держгеокадастру за адресою:

м. Київ, вул. Народного ополчення, 3.

Присутні:

1) члени Громадської ради при Держгеокадастрі, склад якої затверджено наказом від 27.05.2016 № 149 (далі – Громадської ради), – у кількості 14 осіб;

2) представники інститутів громадянського суспільства – 2 особи: Травянко О.І., Кухарчук О.С., Гаврилов І.О.;

3) представники Держгеокадастру – заступник директора Юридичного департаменту Держгеокадастру Родинський І. О.

4) Голова Всеукраїнської профспілки працівників геодезії, картографії та кадастру (секретар Громадської ради) – Грибков М.Є.

Відсутні: члени Громадської ради у кількості двох осіб.

Порядок денний:

  1. Вступне слово секретаря Громадської ради – Голови Всеукраїнської профспілки працівників геодезії, картографії та кадастру – Грибкова М.Є.
  2. Розгляд заяв членів Громадської ради про вихід із складу Громадської ради при Держгеокадастрі (Курчина О.Г., Довгаля С.О. та Кухара М.О.)
  3. Розгляд проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Держгеокадастром на 2017 рік та пропозицій до нього.
  4. Обговорення інших питань (в т.ч. затвердження Регламенту роботи Громадської ради, плану роботи Громадської ради на 2017 рік та організації її наступного засідання).
І. ВСТУПНЕ СЛОВО СЕКРЕТАРЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
СЛУХАЛИ:                               Вступне слово Грибкова М.Є., який доповів присутнім членам Громадської ради про питання порядку денного та порядок ведення засідання Громадської ради у зв’язку із надзвичайними обставинами – виходом із її складу членів Громадської ради, які були обрані до складу її керівництва. Окреслив основні напрями роботи Громадської ради на 2017 рік у зв’язку із поданим на розгляд Громадської ради проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Держгеокадастром на 2017 рік.

Запропонував: перед початком проведення засідання обрати головуючого на третьому засіданні Громадської ради при Держгеокадастрі у зв’язку із надзвичайними обставинами, пов’язаними із виходом із складу Громадської ради її членів, які були обрані до складу її керівництва.

ВИРІШИЛИ:

 

ГОЛОСУВАЛИ:

Обрати головуючим на третьому засіданні Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкова Михайла Євгеновича

«за» – 14 осіб; «утримались» – 0; «проти» – 0; Рішення прийнято.

ІІ. РОЗГЛЯД ЗАЯВ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ: КУРЧИНА О.Г., ДОВГАЛЯ С.О. та КУХАРА М.О.), 

ПРО ВИХІД ІЗ СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДЕРЖГЕОКАДАСТРІ

СЛУХАЛИ: Грибкова М.Є., який, як секретар Громадської ради, оголосив заяви про вихід із складу Громадської ради при Держгеокадастрі, обраної на 2016 – 2018 роки, її членів, а саме:

1)       заяву Голови Громадської ради при Держгеокадастрі Довгаля С.О. від 07 грудня 2016 року про виключення із складу Громадської ради при Держгеокадастрі та припинення його членства у Громадській раді при Держгеокадастрі;

2)       заяву заступника Голови Громадської ради при Держгеокадастрі Кухара М. О. від 07 грудня 2016 року про виключення із складу Громадської ради при Держгеокадастрі та припинення його членства у Громадській раді при Держгеокадастрі;

3)       заяву заступника Голови Громадської ради при Держгеокадастрі Курчина О. Г. від 15 грудня 2016 року про виключення із складу Громадської ради при Держгеокадастрі та припинення його членства у Громадській раді при Держгеокадастрі.

Звернув увагу присутніх на засіданні Громадської ради, що відповідно до пункту 10 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010 № 996, пункту 5.4. Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі, одною з підстав для припинення членства в громадській раді є подання членом громадської ради відповідної заяви. Оформлюється таке припинення членства у Громадській раді відповідним рішенням, яке приймається на засіданні Громадської ради.

Запропонував: заслухати членів Громадської ради при Держгеокадастрі, які подали заяви про вихід із складу Громадської ради щодо причин та обставин такого виходу та прийняти відповідне рішення.

ВИСТУПИЛИ: Курчин О.Г., який пояснив присутнім на засіданні членам Громадської ради обставини та підстави свого рішення, зазначивши, що відповідне рішення прийняте у зв’язку із настанням певних обставин професійної діяльності, які унеможливлюють його участь у роботі Громадської ради при Держгеокадастрі на майбутні півтора роки.

Довгаль С. О., який зазначив, що відповідне рішення прийняте у зв’язку із виникненням певних обставин його професійної діяльності, які унеможливлюють його участь у роботі Громадської ради при Держгеокадастрі на майбутні півтора роки.

Кухар М. О., який також зазначив, що відповідне рішення прийняте у зв’язку із виникненням певних обставин його професійної діяльності, які унеможливлюють його участь у роботі Громадської ради при Держгеокадастрі на майбутні півтора роки. 

ВИРІШИЛИ:

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

1)      Припинити членство у Громадській раді при Держгеокадастрі, обраної на 2016 – 2018 роки члена Громадської ради Довгаля Сергія Олександровича з 23 грудня 2016 року на підставі поданої ним заяви (додається до цього протоколу);

«ЗА» – 14; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

2)      Припинити членство у Громадській раді при Держгеокадастрі, обраної на 2016 – 2018 роки члена Громадської ради Кухара Михайла Олександровича з 23 грудня 2016 року на підставі поданої ним заяви (додається до цього протоколу);

«ЗА» – 14; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

3)      Припинити членство у Громадській раді при Держгеокадастрі, обраної на 2016 – 2018 роки члена Громадської ради Курчина Олега Геннадійовича з 23 грудня 2016 року на підставі поданої ним заяви (додається до цього протоколу);

«ЗА» – 14; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «ПРОТИ» – 0. Рішення прийняте.

 ІІІ.  РОЗГЛЯД ПРОЕКТУ ОРІЄНТОВНОГО ПЛАНУ ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ НА 2017 РІК ТА ПРОПОЗИЦІЙ ДО НЬОГО
СЛУХАЛИ: Грибкова М. Є. щодо проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Держгеокадастром на 2017 рік
ВИСТУПИЛИ: Діденко І. С., яка запропонувала погодитись з запропонованим Держгеокадастром планом проведення консультацій з громадськістю  на 2017 рік, але з зауваженням щодо можливості внесення в нього відповідних коректив Громадською радою.

Біда А. О., яка зазначила про повноваження Громадської ради щодо проведення консультацій з громадськістю (інститутами громадянського суспільства) з будь-яких питань діяльності Держгеокадастру та будь-яких проектів нормативно-правових актів, які розробляються як Держгеокадастром, так і будь-яким іншим органом державної влади. Отже проект наданого розгляд Плану тому і називається Орієнтовним, що будь в який момент він може бути доповнений або змінений за нашою (ГР) ініціативою. Запропонувала погодитись з проектом Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Держгеокадастром на 2017 рік.

ВИРІШИЛИ: Погодитись з запропонованим проектом Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Держгеокадастром на 2017 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийняте.
ІV. ОБГОВОРЕННЯ ІНШИХ ПИТАНЬ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
СЛУХАЛИ: Грибкова М. Є. щодо затвердження Регламенту роботи Громадської ради, обговореного на другому засіданні Громадської ради 29.08.2016р. з урахуванням доопрацювань відповідної робочої групи.
ВИСТУПИЛИ: Біда А. О., яка доповіла про результати роботи робочої групи та запропонувала затвердити Регламент роботи Громадської ради у доопрацьованій редакції.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Регламент роботи Громадської ради при Держгеокадастрі у доопрацьованій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийняте.
СЛУХАЛИ: Грибкова М. Є. щодо необхідності доукомплектування складу Громадської ради при Держгеокадастрі відповідно до вимог пункту 10 Типового положення  про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010 № 996, та розділу 5 Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі.
ВИСТУПИЛИ: Гоцик І. А., який запропонував підготувати та провести чергове засідання Громадської ради при Держгеокадастрі наприкінці січня 2017 року з включенням до порядку денного питання доукомплектування складу Громадської ради при Держгеокадастрі відповідно до вимог Типового положення та з урахуванням нормативів Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі.

Біда А. О., яка запропонувала обрати секретаря Громадської ради – Грибкова Михайла Євгеновича тимчасово виконуючим обов’язки  Голови Громадської ради при Держгеокадастрі.

ВИРІШИЛИ: Провести чергове засідання Громадської ради при Держгеокадастрі 27 січня 2017 року об 11:00, із включенням до порядку денного засідання питань доукомплектування складу Громадської ради при Держгеокадастрі та обрання його керівних органів.
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» – одноголосно. Рішення прийняте.
ВИРІШИЛИ: Секретарю Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкову Михайлу Євгеновичу, відповідно до розділу 6 Регламенту Громадської ради при Держгеокадастрі, тимчасово виконувати обов’язки Голови Громадської ради при Держгеокадастрі.
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» – одноголосно. Рішення прийняте.
   

Т.в.о. Голови Громадської ради
при Держгеокадастрі                                                                   Грибков М.Є.