Цей стандарт розроблено в результаті виконання спільного проекту Держгеокадастру та Японського агентства міжнародного співробітництва JICA «Створення Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні».

Метою цього стандарту є встановлення загальних правил моделювання геопросторових даних та створення на цій основі умов для досягнення інтероперабельності геопросторових даних, що створюються та постачаються різними виробниками в середовищі Національної інфраструктури геопросторових даних.

Стандарт є профілем, що містить мінімально необхідні елементи для створення концептуальних схем і правил кодування географічної інформації  відповідно до таких базових стандартів серії ISO 19100:

прикладні схеми за ISO 19109:2015 Geographic information. Rules for application schema;

просторові схеми за ISO 19107:2003 Geographic information. Spatial schema;

часові схеми за ISO 19108:2002 Geographic information. Temporal schema;

схеми для геометрії та функцій покриття за ISO 19123:2005 Geographic information. Schema for coverage geometry and functions;

каталоги геопросторових об’єктів за ISO 19110:2016 Geographic information. Methodology for feature cataloguing;

просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами відповідно до ISO 19112:2003 Geographic information. Spatial referencing by geographic identifiers;

кодування та обмін даними за ISO 19118:2011 Geographic Information – Encoding.

Для подання схем застосовується уніфікована мова моделювання UML відповідно до стандарту ISO 19103:2015 Geographic information. Conceptual schema language.

Прийняття національного стандарту України ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних» значно підвищить інформаційно-технологічний рівень виробництва та користування геопросторовими даними у всіх сферах діяльності суспільства, забезпечить високий рівень інтероперабельності, що потенційно зменшить сукупні суспільні витрати на забезпечення якісними геоінформаційними ресурсами.