№ з/п

Найменування посади

ПІБ кандидата

Результати (сума балів)

Примітка

1. начальник Управління запобігання та виявлення корупції Бочевар
Роман Павлович

10,38

Переможець конкурсу