Затверджено

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014 № 1106

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами)

на 2016 рік

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (центральний апарат), код за ЄДРПОУ 39411771

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6
71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги»  (71355000-1 «Геодезичні послуги»):   3 345 704,00

(три мільйони триста сорок п’ять тисяч сімсот чотири грн. 00 коп.) гривень з ПДВ

    Головний розпорядник коштів – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

 

 

Напрям використання бюджетних коштів: Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону

Лот 1«Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон»

(71.12.34-00.00; 71355000-1)

2281 862 254,00

(вісімсот шістдесят дві тисячі двісті п’ятдесят чотири грн.

00 коп.) гривень з ПДВ

Відкриті торги Березень – квітень

 

Лот 2 «Винесення на місцевість українсько-білоруського державного кордону»

(71.12.34-00.00; 71355000-1)

2281 2 483 450,00

(два мільйони чотириста вісімдесят три тисячі чотириста п`ятдесят грн. 00 коп.) гривень з ПДВ

Відкриті торги Березень – квітень

 

71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги»  (71355000-1 «Геодезичні послуги»):   1 228 047,00

(один мільйон двісті двадцять вісім тисяч сорок сім грн. 00 коп.) гривень з ПДВ

    Головний розпорядник коштів – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

 

 

Напрям використання бюджетних коштів: Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону

Лот 1«Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-російському державному кордоні»

(71.12.34-00.00; 71355000-1)

2281 219 474,00

(двісті дев’ятнадцять тисяч чотириста сімдесят чотири грн. 00 коп.) гривень з ПДВ

Переговорна процедура Квітень
Лот 2 «Винесення на місцевість лінії українсько-російського державного кордону»

(71.12.34-00.00; 71355000-1)

2281 1 008 573,00

(один мільйон вісім тисяч п`ятсот сімдесят три грн.

00 коп.) гривень з ПДВ

Переговорна процедура Квітень
71.12.3 «Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги»

(71355000-1 «Геодезичні послуги»,

71354000-4 «Картографічні послуги»):

460 549,00

(чотириста шістдесят тисяч п’ятсот сорок дев’ять грн.

84 коп.) гривень з ПДВ

Головний розпорядник коштів – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

 

 

Напрям використання бюджетних коштів: Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону

Лот 1 «Встановлення прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні»

(71.12.34-00.00; 71355000-1)

2281 200 214,00

(двісті тисяч  двісті  чотирнадцять грн. 00 коп.)

гривень з ПДВ

Переговорна процедура Березень – квітень
 

Лот 2 «Підготовка підсумкових документів демаркації на українсько-молдовський державний кордон»

(71.12.35-00.00; 71354000-1)

2281 260 335,00

(двісті шістдесят тисяч триста тридцять п’ять грн. 00 коп.) гривень з ПДВ

Переговорна процедура Березень – квітень
ВСЬОГО: 2281 5 034 300,00

 

     

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.03.2016 № 3.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів

___________________________                  Л. М. Шемелинець

                                                                                                                          (підпис)                                  (прізвище, ініціали)

 

 

Т.в.о. секретаря комітету з конкурсних торгів

 

___________________________                            Н. І. Удовик

                                                                                                                           (підпис)                                 (прізвище, ініціали)