ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

                 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік (зі змінами)

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (центральний апарат), код  за ЄДРПОУ 39411771

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 6
71.12.34-00.00 – Послуги щодо дослідження земної поверхні: «Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-російському державному кордоні» 2281 272 203,92

(двісті сімдесят дві тисячі двісті три гривні 92 коп.)

гривень з ПДВ

Переговорна процедура Серпень

 

Головний розпорядник коштів – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

 

Напрям використання бюджетних коштів: Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону  за бюджетною програмою за                     КПКВК 2755030 «Загально-державні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону»

 

71.12.34-00.00 – Послуги щодо дослідження земної поверхні: «Винесення на місцевість  лінії українсько-російського державного кордону» 2281 2 978 128,23

(два мільйони дев’ятсот сімдесят вісім тисяч сто двадцять вісім гривень 23 коп.) гривень з ПДВ

Переговорна процедура Серпень

 

71.12.3 – Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги: 1 329 450,65

 (один мільйон триста двадцять дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят гривень 65 коп) гривень з ПДВ

 

Головний розпорядник коштів – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

 

 

 

Напрям використання бюджетних коштів: Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону  за бюджетною програмою за                     КПКВК 2755030 «Загально-державні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону»

Лот 1 «Розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруський державний кордон» (71.12.34-00.00) 2281 862 254,35

(вісімсот шістдесят дві тисячі двісті п’ятдесят чотири гривні 35 коп.) гривень з ПДВ

Переговорна процедура Листопад
Лот 2 «Винесення на місцевість лінії українсько-білоруського державного кордону» (71.12.34-00.00) 2281 467 196,30

(чотириста шістдесят сім тисяч сто дев’яносто шість гривень 30 коп.)

гривень з ПДВ

Переговорна процедура Листопад
71.12.3 – Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги: 454 517,20

 (чотириста п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот сімнадцять гривень              20 коп) гривень з ПДВ

Головний розпорядник коштів – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

 

Напрям використання бюджетних коштів: Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону  за бюджетною програмою за                     КПКВК 2755030 «Загально-державні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону»

 

Лот 1 «Встановлення прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні» (71.12.34-00.00) 2281 194 240,82

(сто дев’яносто  чотири тисячі двісті  сорок  гривень 82 коп.) гривень з ПДВ

Переговорна процедура Листопад
Лот 2 «Підготовка підсумкових документів демаркації на українсько-молдовський державний кордон» (71.12.35-00.00) 2281 260 276, 38

(двісті шістдесят тисяч двісті сімдесят шість гривень 38 коп.)

гривень з ПДВ

Переговорна процедура Листопад
УСЬОГО: 2281 5 034 300,00

 гривень з ПДВ

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13.11.2015 № 10.

Голова комітету з конкурсних торгів                              ___________________________________________               Л. М. Шемелинець

(підпис)                                                           (прізвище, ініціали)

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів                          ___________________________________________                    І.  М. Несин

(підпис)                                                          (прізвище, ініціали)