ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014  № 1106

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами)

на 2015 рік

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (центральний апарат), код  за ЄДРПОУ 39411771

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість

 предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

71.12.3 – Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги Напрям використання бюджетних коштів: Створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку державної геодезичної мережі і мереж спеціального призначення
Лот 1 – НДІ.01.10.1063 «Вирівнювання та складання каталогів висот пунктів нівелювання І та ІІ класів»

(71.12.34-00.00)

2281

140 140,00 (сто сорок тисяч сто сорок) гривень 00 коп.

з ПДВ

Відкриті торги

Травень

Головний розпорядник коштів – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Лот 2 – НДІ.01.10.1200 «Побудова моделі квазігеоїда на центральну частину території України»

(71.12.34-00.00)

2281

200 000,57 (двісті тисяч) гривень

 57 коп з ПДВ

Відкриті торги

Травень

Головний розпорядник коштів – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
УСЬОГО:  

340 140,57

 
71.12.3 – Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги Напрям використання бюджетних коштів: Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону
Лот 1 – УГІ.07.0145 «Укладання Протоколів прикордонних знаків,  установлених на лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдова та Протокол-опису проходження лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдова (центральна ділянка)»

(71.12.35-00.00)

2281

659 465,83

 (шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч чотириста шістдесят п’ять) гривень

83 коп. з ПДВ

 

Відкриті торги

Травень

Головний розпорядник коштів – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

 

 

Лот 2 – ДАГ.07.0162 «Укладання Протоколів прикордонних знаків, установлених на лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдова та Протокол-опису проходження лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдова (південна ділянка)»

(71.12.35-00.00)

2281

575 343,86

(п’ятсот сімдесят п’ять  тисяч триста сорок три) гривні

86 коп. з ПДВ

 

Відкриті торги

Травень

Головний розпорядник коштів – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Лот 3 – ДАГ.07.0120 Державний кордон України з Республікою Молдова (демаркація центральної ділянки)

(71.12.34-00.00)

2281

244 303,84

(двісті сорок чотири тисячі триста три) гривні 84 коп. з ПДВ

Відкриті торги

Травень

Головний розпорядник коштів – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Лот 4 – ДАГ.07.0172 «Демаркація державного кордону між Україною і Республікою Білорусь

(71.12.34-00.00)

2281

3 119 045,90

 (три мільйони сто дев’ятнадцять тисяч сорок п’ять) гривень

 90 коп. з ПДВ

Відкриті торги

Травень

Головний розпорядник коштів – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
УСЬОГО:  

4 598 159,43

     
РАЗОМ:  

4 938 300,00

     

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.05.2015 № 2

 

Голова комітету з конкурсних торгів             ____________________              Л. М. Шемелинець

(підпис)                                  (прізвище, ініціали)

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів         _____________________             І.  М. Несин

(підпис)                                   (прізвище, ініціали)