КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 січня 2019 р. № 77-р
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки

Затвердити план заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                                           В.ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. № 77-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки

Найменування завдання

Найменування заходів

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Формування нової територіальної основи для діяльності органів влади на рівні громад і районів

1) розроблення та подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до Конституції України (щодо територіальної організації влади)

Мінрегіон
Мін’юст
Мінфін
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

I квартал 2019 р.

2) розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо врегулювання питання затвердження адміністративно-територіального устрою базового рівня

Мінрегіон
Мінфін
Мін’юст
Держгеокадастр
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

до 1 березня 2019 р.

3) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про засади адміністративно-територіального устрою України” (реєстраційний номер 8051)

Мінрегіон

до прийняття Закону

4) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (реєстраційний номер 6403)

Мінрегіон

до прийняття Закону

5) розроблення, внесення змін до перспективних планів формування територій громад областей, передбачивши охоплення ними 100 відсотків території області з урахуванням міст обласного значення, Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214, та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проектів відповідних актів

Мінрегіон
облдержадміністрації
обласні ради (за згодою)

до 1 травня 2019 р.

6) утворення міжвідомчих регіональних робочих груп з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів областей із залученням органів місцевого самоврядування, регіональних (місцевих) відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, виконавців відповідних проектів і програм міжнародної технічної допомоги, експертів

облдержадміністрації
Мінрегіон
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

до 1 березня 2019 р.

7) розроблення рекомендацій щодо сучасних вимог та європейських стандартів адміністративно-територіального устрою районного рівня

Мінрегіон

до 1 квітня 2019 р.

8) розроблення пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів областей згідно з рекомендаціями

облдержадміністрації
Мінрегіон

до 1 червня 2019 р.

9) здійснення розрахунків фінансової спроможності територіальних громад, формування яких передбачено відповідними проектними моделями адміністративно-територіального устрою згідно з рекомендаціями

облдержадміністрації
Мінрегіон
Мінфін

-”-

10) розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо порядку формування територіальної основи для діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в областях

Мінрегіон
МВС
Мін’юст
Мінфін
МОН
МОЗ
Мінсоцполітики
ДФС
Національна поліція
ДМС
Держстат
Пенсійний фонд України
облдержадміністрації

до 1 липня 2019 р.

11) розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правових актів щодо упорядкування мережі територіальних органів, граничної чисельності працівників з урахуванням прийнятих Кабінетом Міністрів України змін

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

у 60-денний строк з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо порядку формування територіальної основи для діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в областях

2. Передача (децентралізація) повноважень органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування та їх розмежування за принципом субсидіарності

1) розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (нова редакція)

Мінрегіон
інші міністерства та центральні органи виконавчої влади
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

до 10 грудня 2019 р.

2) розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (нова редакція)

Мінрегіон
інші міністерства та центральні органи виконавчої влади
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

-”-

3) розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” щодо оптимізації повноважень центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів з урахуванням принципу субсидіарності”

Мін’юст
Мінрегіон
інші міністерства та центральні органи виконавчої влади

до 10 грудня 2019 р.

4) проведення функціонального обстеження структурних підрозділів кількох обласних, районних держадміністрацій з метою визначення їх оптимальної структури та чисельності працівників для здійснення повноважень місцевих органів виконавчої влади з урахуванням створення об’єднаних територіальних громад

Мінрегіон
НАДС
Мінсоцполітики
Мін’юст
інші міністерства та центральні органи виконавчої влади облдержадміністрації

до 1 вересня 2019 р.

5) розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій”

Мінрегіон
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку інші міністерства та центральні органи виконавчої влади

у 60-денний строк з дня набрання чинності Законом України “Про місцеві державні адміністрації” (нова редакція)

6) розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91 “Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій” (щодо оптимізації чисельності працівників місцевих державних адміністрацій та видатків на їх утримання)

Мінрегіон
Мін’юст
Мінфін

у 60-денний строк з дня набрання чинності Законом України “Про місцеві державні адміністрації” (нова редакція)

3. Створення належної ресурсної бази для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України з урахуванням проектів нових редакцій Законів України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування

Мінрегіон
Мінфін
Мін’юст
Мінекономрозвитку
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

до 10 грудня 2019 р.

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо затвердження державних стандартів і нормативів в описовому та вартісному вигляді за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю

МОН
МОЗ
Мінсоцполітики
Мінфін
Мінрегіон
Мін’юст
Мінекономрозвитку
Мінкультури
інші міністерства та центральні органи виконавчої влади

до 1 січня 2020 р.

3) здійснення розрахунків щодо вартості надання послуг відповідно до державних соціальних стандартів і нормативів за кожним із делегованих державою повноважень

МОН
МОЗ
Мінсоцполітики
Мінкультури
Мінфін
інші міністерства та центральні органи виконавчої влади всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

до 10 квітня 2020 р.

4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо поширення юрисдикції органів місцевого самоврядування на всю територію відповідної громади в сфері земельних відносин

Мінрегіон
Мінагрополітики Держгеокадастр
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

до 1 лютого 2020 р.

5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 “Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”

Мінрегіон
Держгеокадастр
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

до 1 травня 2019 р.

4. Формування ефективної системи служби в органах місцевого самоврядування

1) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (реєстраційний номер 8369)

НАДС
Мінрегіон
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

до прийняття Закону

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” щодо упорядкування системи організаційного та матеріального забезпечення працівників органів місцевого самоврядування

Мінсоцполітики
Мінрегіон
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші міністерства та центральні органи виконавчої влади
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

до 1 червня 2019 р.

5. Упорядкування системи державного контролю та нагляду за законністю діяльності органів місцевого самоврядування

розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та деяких законодавчих актів України щодо зменшення заходів та упорядкування системи державного нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування”

Мінрегіон
Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

до 1 травня 2019 р.

6. Розвиток форм прямого народовладдя: виборів, референдумів

1) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про місцевий референдум” (реєстраційний номер 2145а-2)

Мін’юст
Мінрегіон
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

до прийняття Закону

2) розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеві вибори” щодо забезпечення представництва громадян в раді громади, а також територіальних громад – в районних та обласних радах”

Мін’юст
Мінрегіон
Центральна виборча комісія (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

до 10 грудня 2019 р.

3) розроблення рекомендацій щодо статуту територіальної громади

Мінрегіон
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

до 20 лютого 2019 р.