Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 37-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки”, яке набрало чинності 30.01.2019.

Розпорядженням затверджено план заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019—2020 роки, яким, зокрема, передбачено визначити оновлений перелік послуг для першочергового впровадження їх надання в електронній формі відповідно до суспільних потреб.

Крім того, розпорядженням доручено міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державному агентству з питань електронного урядування інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.