КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 січня 2019 р. № 37-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки (далі – план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державному агентству з питань електронного урядування інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України                                                                           В.ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2019 р. № 37-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки

1. Визначити оновлений перелік послуг для першочергового впровадження їх надання в електронній формі відповідно до суспільних потреб (далі – пріоритетні послуги).

Державне агентство з питань електронного урядування,
Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.

I квартал 2019 року.

2. Забезпечити впровадження надання пріоритетних послуг в електронній формі, а саме:

проведення реінжинірингу порядків надання пріоритетних послуг з метою їх спрощення та оптимізації;

запровадження електронної взаємодії для оптимізації порядків надання пріоритетних послуг з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

визначення стадії розвитку пріоритетних послуг та рівня довіри до схеми і засобу електронної ідентифікації відповідно до законодавства;

внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, які регулюють питання надання пріоритетних послуг з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”;

впровадження надання пріоритетних послуг в електронній формі.

Центральні органи виконавчої влади та місцеві держадміністрації.

2019-2020 роки.

3. Забезпечити реалізацію принципу єдиного вікна (“one-stop-shop”) для надання електронних послуг фізичним та юридичним особам шляхом:

1) удосконалення актів Кабінету Міністрів України, які регулюють питання надання електронних послуг, а саме підготовки пропозицій щодо внесення змін до:

Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3.

Державне агентство з питань електронного урядування.

I квартал 2019 рік;

Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13.

Мінекономрозвитку, Державне агентство з питань електронного урядування.

2019 рік;

2) удосконалення Порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, затвердженого наказом Мінекономрозвитку та Мінрегіону від 8 вересня 2016 р. № 1501/248.

Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Державне агентство з питань електронного урядування.

2019 рік;

3) розроблення пропозицій щодо внесення змін до Законів України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про ліцензування видів господарської діяльності” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” у частині надання електронних послуг за принципом єдиного вікна (“one-stop-shop”).

Мінекономрозвитку, Мін’юст, Державне агентство з питань електронного урядування.

2019 рік;

4) модернізації наявних та створення нових веб-порталів (офіційних веб-сайтів суб’єктів владних повноважень), через які надаються електронні послуги (сервіси), відповідно до єдиних вимог для розроблення, ведення та інтеграції (взаємодії) офіційних веб-сайтів суб’єктів владних повноважень.

Центральні органи виконавчої влади та місцеві держадміністрації.

2019-2020 роки;

5) інтеграції веб-порталів (офіційних веб-сайтів суб’єктів владних повноважень), через які надаються електронні послуги (сервіси) з інтегрованою системою електронної ідентифікації та автентифікації.

Центральні органи виконавчої влади та місцеві держадміністрації.

2019-2020 роки;

6) опрацювання питання щодо створення та функціонування електронного кабінету громадянина для доступу до електронних послуг та інформації з державних реєстрів та його інтеграції до Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

Державне агентство з питань електронного урядування, Мінекономрозвитку.

2019 рік.

4. Розробити пропозиції щодо оптимізації (об’єднання) надання послуг “За життєвими та бізнес-ситуаціями”.

Державне агентство з питань електронного урядування, Мінекономрозвитку.

II квартал 2019 року.

5. Забезпечити інтеграцію кваліфікованого електронного підпису та інших схем електронної ідентифікації, зокрема з використанням мобільного електронного підпису (Mobile ID) до веб-порталів (сайтів) органів виконавчої влади, через які надаються електронні послуги (сервіси).

Центральні органи виконавчої влади та місцеві держадміністрації.

2019-2020 роки.

6. Сприяти підвищенню рівня готовності суб’єктів звернення до використання електронних послуг шляхом забезпечення:

проведення на базі закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти просвітницьких заходів з формування інформаційно-комунікаційної компетентності на базовому рівні;

розвитку системи дистанційного навчання;

створення умов для відповідного навчання осіб з особливими освітніми потребами.

МОН, Державне агентство з питань електронного урядування, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою).

2019-2020 роки;

створення спеціальних робочих місць для доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем на базі бібліотек державної та комунальної форми власності.

Мінкультури, МОН, Державне агентство з питань електронного урядування, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою).

2019-2020 роки.

7. Сприяти популяризації електронних послуг із залученням засобів масової інформації, громадських організацій шляхом підготовки відповідних відеороликів, інформаційних матеріалів тощо.

МІП, Державне агентство з питань електронного урядування, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою).

2019-2020 роки.

8. Сприяти розвитку каналів доступу до електронних послуг, зокрема, через посередників (центри надання адміністративних послуг, бібліотеки, банки, провайдерів телекомунікацій тощо), з якими суб’єкти звернення контактують на постійній основі, створенню спеціальних автоматизованих пунктів доступу до електронних послуг чи мобільних додатків, а також розвитку нових електронних сервісів, у тому числі на комерційній основі.

Центральні органи виконавчої влади та місцеві держадміністрації.

2019-2020 роки.

9. Забезпечити проведення щорічного оцінювання якості надання електронних послуг з урахуванням європейських вимог.

Державне агентство з питань електронного урядування, Мінекономрозвитку.

2019-2020 роки.

10. Забезпечити актуалізацію Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні.

Державне агентство з питань електронного урядування, Мінекономрозвитку.

2019 рік.