На виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців І-ІV категорій посад та їх кадрового резерву у 2015 році в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України у березні поточного року підвищать кваліфікацію державні службовці апарату Держгеокадастру за програмами короткострокових постійно діючих тематичних семінарів: «Управління державними програмами. Моніторинг оцінювання» (17-18 березня), «Інформаційний менеджмент. Управління конфліктами і ризиками» (19-20 березня), «Управлінська риторика. Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання державного службовця» (23-24 березня), «Європейська інтеграція України: сучасний вимір» (25-26 березня).