На виконання Плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців І-ІV категорій посад та їх кадрового резерву у 2016 році в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України у березні поточного року підвищать кваліфікацію державні службовці апарату Держгеокадастру за професійною програмою та за програмами короткострокових постійно діючих тематичних семінарів:

15-16 березня 2016 року – «Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання»;

22-23 березня 2016 року – «Електронне урядування в сучасній системі державного управління»;

24-25 березня 2016 року – «Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів»;

29-30 березня 2016 року – «Інноваційний менеджмент в органах влади».