26 червня 2018 року під керівництвом заступника керівника робочої групи в. о. директора державного підприємства «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії», доктора технічних наук, професора Ю. Карпінського відбулося чергове засідання робочої групи з розроблення пропозицій до Порядку топографічної зйомки у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500.

Учасники засідання відзначили, що головною метою розроблення цього нормативного документа є забезпечення прав та інтересів споживачів у отриманні актуальної, достовірної та точної топографічної інформації про місцевість. Основним завданням розроблення порядку є адаптація його до новітніх досягнень методів топографічного знімання, їх відповідності сучасному рівню розвитку геоінформаційних технологій та задоволенню вимог суспільства в якості, оперативності та достовірності геопросторових даних, сприяння впровадженню інновацій та підвищення конкурентоспроможності продукції.

Під час засідання членами робочої групи за результатами голосування прийнято за основу розділи змісту порядку топографічної зйомки у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500.

Крім того, вирішено запросити до складу робочої групи (за згодою) представника Міністерства оборони України.