У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 

     З метою посилення захисту права власності громадян на землю, створення сприятливих умов для ефективного господарювання на ній, формування сталого землекористування, удосконалення системи оцінки землі та платності землекористування п о с т а н о в л я ю:
 

     1. У статті 1 Указу Президента України від 2 лютого 2002 року N 92 ( 92/2002 ) “Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)” (зі змінами, внесеними Указом від 13 вересня 2002 року N 830) ( 830/2002 ) слова та цифри “у розмірі не менше 1,5 відсотка” замінити словами та цифрою “у розмірі не менше 3 відсотків”.
 

     2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом та прийняти рішення, що випливають із цього Указу.
 

     3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 19 серпня 2008 року
N 725/2008