У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1039/2003 ( 1039/2003 ) від 15.09.2003 N 395/2011 ( 395/2011 ) від 06.04.2011 N 445/2011 ( 445/2011 ) від 08.04.2011 }

 

     З метою послідовної адаптації законодавства України, що регулює питання захисту права власності, до законодавства Європейського Союзу, вдосконалення системи обліку земельних ділянок та нерухомого майна, а також створення сприятливих умов для розвитку ринкових відносин та активізації інвестиційної діяльності в Україні п о с т а н о в л я ю:
 

     1. Покласти на Державний комітет України по земельних ресурсах функції з державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру.
 

     2. Внести до Указів Президента України такі зміни:

 

{ Пункт 1 статті 2 втратив чинність на підставі Указу Президента N 395/2011 ( 395/2011 ) від 06.04.2011 }

 

{ Частина друга статті 2 втратила чинність на підставі Указу Президента N 445/2011 ( 445/2011 ) від 08.04.2011 }

 

     3. Кабінету Міністрів України:
 

     затвердити в тримісячний строк заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру;
 

     внести у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо запровадження порядку відчуження земельних ділянок та нерухомого майна, який передбачав би обов’язковість їх відповідної державної реєстрації, а також щодо недопущення відчуження земельних часток (паїв) без виділення відповідних земельних ділянок у натурі, посвідчення права власності на них державним актом та їх державної реєстрації;
 

     вжити до 1 травня 2003 року в установленому законодавством порядку разом з Українською академією аграрних наук заходів щодо передачі Інституту землеустрою та його філіалів до сфери управління Державного комітету України по земельних ресурсах;
 

( Абзац п’ятий статті 3 виключено на підставі Указу Президента N 1039/2003 ( 1039/2003 ) від 15.09.2003 )
 

     затвердити в місячний строк перелік додаткових платних послуг у сфері землеустрою та використання даних державного земельного кадастру, що можуть надаватися Державним комітетом України по земельних ресурсах;
 

     передбачати під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на 2004 та наступні роки кошти, необхідні для функціонування єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру.
 

     4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям ужити заходів щодо створення сприятливих умов для виділення протягом трьох років земельних часток (паїв) у натурі та одержання власниками відповідних земельних ділянок державних актів на право власності на земельну ділянку.

 

 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 17 лютого 2003 року
N 134/2003