У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 830/2002 ( 830/2002 ) від 13.09.2002 N 725/2008 ( 725/2008 ) від 19.08.2008 }

 

     З метою підвищення рівня соціального захисту селян – власників земельних ділянок і земельних часток (паїв), а також відповідальності землекористувачів за ефективне використання земель сільськогосподарського призначення на основі розширення конкуренції та дальшої активізації ринкових відносин в аграрному секторі економіки п о с т а н о в л я ю:
 

     1. Визнати одним із пріоритетних завдань пореформеного розвитку аграрного сектора економіки забезпечення підвищення рівня соціального захисту сільського населення, зокрема шляхом запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря. { Стаття 1 в редакції Указу Президента N 830/2002 ( 830/2002 ) від 13.09.2002; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 725/2008 ( 725/2008 ) від 19.08.2008 }
 

     2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям здійснити організаційні заходи щодо:
 

     забезпечення встановлення сторонами договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) плати за їх оренду в розмірах не менших, ніж визначені статтею 1 цього Указу;
 

     активізації серед орендарів та орендодавців земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) роз’яснювальної роботи з питань необхідності підвищення розмірів плати за оренду зазначених земельних ділянок, земельних часток (паїв), висвітлення позитивного досвіду орендних відносин у засобах масової інформації, а також поширення цього досвіду у відповідних регіонах.

 

 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 2 лютого 2002 року
N 92/2002