КРИТЕРІЇ
щодо включення висококваліфікованих фахівців з числа представників навчальних закладів до складу Кваліфікаційної комісії

№ з/п Найменування критерію Оцінка
критерію, балів
1. Кваліфікація кандидата
1 Вища землевпорядна освіта/ Вища геодезична освіта 3
2 Науковий ступінь кандидата наук /доктора наук за спеціальністю 3
3 Вчене звання доцента/професора за профільною кафедрою 3
4 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/кафедри 3
5 Досвід роботи на викладацьких посадах у закладах вищої освіти за спеціальністю не менше п’яти років 3
6 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії за спеціальністю 3

2. Показники навчального закладу, що пропонує кандидата

1 Наявність спеціалізованого факультету землевпорядного/геодезичного профілю 2
2 Наявність державного замовлення на підготовку ОС «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» у 2019-2020 рр. 2

3. Додаткові критерії (застосовуються у разі рівності комплексної оцінки кандидатів у рейтинговому списку)

1 Наявність сертифіката інженера-землевпорядника (за умови, що дія кваліфікаційного сертифіката не зупинена внаслідок невиконання вимог щодо підвищення кваліфікації) 1
2 Наявність сертифіката інженера-геодезиста (за умови, що дія кваліфікаційного сертифіката не зупинена внаслідок невиконання вимог щодо підвищення кваліфікації) 1
3 Участь у професійних об’єднаннях (зареєстрованих згідно чинного законодавства) за спеціальністю 1
4 Наявність публікацій у фахових та наукометричних видань за останні 3 роки 1