з/п

Назва державного підприємства

Дата проведення
конкурсного відбору

1. Державне науково-виробниче підприємство інженерної геодезії «Укрінжгеодезія»

12.08.2019

 

2. Державне підприємство «Українське державне аерогеодезичне підприємство»
3. Державне науково-виробниче підприємство «Картографія»
4. Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»