Зміни до рішення Кваліфікаційної комісії від 20.02.2013 № 3 «Вимоги до програми підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів»

(Із змінами, що внесені рішенням КК
№ 9 від 31 серпня 2016
№ 5 від 25 травня 2017)

 

Підсумковий контроль знань

Підсумковим контролем знань слухачів курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів є іспит – процедура, під час проведення якої підтверджуються професійна компетентність інженера-геодезиста, його рівень кваліфікації і знань як виконавця робіт із геодезії.

Для проведення підсумкового контролю знань – іспиту, навчальний заклад залучає виключно членів Кваліфікаційної комісії зі складу представників навчальних закладів (обов’язково), саморегулівної організації у сфері землеустрою – Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів – землевпорядників» (обов’язково) та Держгеокадастру (за згодою).

Іспит проводиться у два етапи: тестування та співбесіда. До тестових завдань включено 50 питань за тематикою програми підвищення кваліфікації із чотирма варіантами відповіді на кожне, один з яких є правильним. Тестові завдання готуються не менш ніж у трьох варіантах. Підготовку та проведення тестових завдань забезпечує навчальний заклад. Перелік питань до підсумкового контролю знань – іспиту, який проводиться навчальними вузами з метою підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів затверджується Кваліфікаційною комісією.

Після закінчення тестування проводиться усна частина іспиту – співбесіда.

Слухач курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів допускається до співбесіди у разі, якщо кількість обраних ним правильних відповідей становить не менше ніж 60%. Особа, кількість обраних правильних відповідей якою не досягає 60%, не допускається до співбесіди та вважається такою, що не склала іспит.

Слухач курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів вважається таким, що успішно підвищив кваліфікацію і має право на видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації, якщо кількість обраних ним правильних відповідей становить не менше ніж 60% та за умови проходження співбесіди.

За результатами підсумкового контролю знань (тестування та співбесіди) складається протокол, який підписується членами Кваліфікаційної комісії, які були залученні навчальним закладом до проведення підсумкового контролю знань – іспиту, та надсилається навчальним закладом до Кваліфікаційної комісії для прийняття рішення про видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації.