Зміни до рішення Кваліфікаційної комісії від 20.02.2013 № 3 «Вимоги до програми підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів»

 (Із змінами, що внесені рішенням КК
№ 9 від 31 серпня 2016
№ 11 від 27 жовтня 2016
№ 5 від 25 травня 2017
№ 11 від 29 листопада 2018
№ 7 від 25 липня 2019)

Підсумковий контроль знань

Підсумковим контролем знань слухачів курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів є іспит – процедура, під час проведення якої підтверджуються професійна компетентність інженера-геодезиста, його рівень кваліфікації і знань як виконавця робіт із геодезії.

Для проведення підсумкового контролю знань – іспиту, навчальний заклад залучає виключно членів Кваліфікаційної комісії. Не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення іспиту навчальні заклади повідомляють через засоби електронного зв’язку всіх членів Кваліфікаційної комісії про час, дату та місце проведення іспиту. Члени Кваліфікаційної комісії підтверджують свою присутність на іспиті не пізніше як за три календарні дні до початку його проведення. Іспит вважається таким, що відбувся у разі присутності на ньому не менше трьох членів Кваліфікаційної комісії.

Іспит проводиться у два етапи: тестування та співбесіда. До тестових завдань включено 50 питань за тематикою програми підвищення кваліфікації із чотирма варіантами відповіді на кожне, один з яких є правильним. Тестові завдання готуються не менш ніж у трьох варіантах. Підготовку та проведення тестових завдань забезпечує навчальний заклад. Перелік питань до підсумкового контролю знань – іспиту, який проводиться навчальними вузами з метою підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів затверджується Кваліфікаційною комісією.

Після закінчення тестування проводиться усна частина іспиту – співбесіда.

Слухач курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів допускається до співбесіди у разі, якщо кількість обраних ним правильних відповідей становить не менше ніж 60%. Особа, кількість обраних правильних відповідей якою не досягає 60%, не допускається до співбесіди та вважається такою, що не склала іспит.

Слухач курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів вважається таким, що успішно підвищив кваліфікацію і має право на видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації, якщо кількість обраних ним правильних відповідей становить не менше ніж 60% та за умови проходження співбесіди.

За результатами підсумкового контролю знань (тестування та співбесіди) складається протокол, який підписується членами Кваліфікаційної комісії, які були залученні навчальним закладом до проведення підсумкового контролю знань – іспиту, та надсилається навчальним закладом до Кваліфікаційної комісії для прийняття рішення про видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації.