Зміни до рішення Кваліфікаційної комісії від 26 січня 2017 року № 1 «Вимоги до програми підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів»

(Із змінами, що внесені рішенням КК
№ 11 від 29 листопада 2018

Вимоги до професійних програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів

1.1. Підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів здійснюється на базі факультетів геодезичного або землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір із Держгеокадастром. Сертифіковані інженери-геодезисти зобов’язані не рідше одного разу на чотири роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Навчання може проходити у денній або дистанційній (у разі застосування у навчальному закладі) формі відповідно навчально-тематичному плану курсу підвищення кваліфікації встановленого цими Вимогами.