Зміни до рішення Кваліфікаційної комісії

від 20.02.2013 № 3 «Вимоги до програм підвищення

кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів»

(Із змінами, що внесені рішенням

КК № 9 від 31 серпня 2016)

 

Підсумковий контроль знань

Підсумковим контролем знань слухачів курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів є іспит – процедура, під час проведення якої підтверджуються професійна компетентність інженера-геодезиста, його рівень кваліфікації і знань як виконавця робіт із геодезії.

Для проведення підсумкового контролю знань – іспиту навчальному закладу рекомендується залучати не менше трьох представників Кваліфікаційної комісії зі складу представників навчальних закладів, саморегулівної організації у сфері землеустрою – Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів – землевпорядників» та Держгеокадастру (за згодою).

Іспит проводиться у два етапи: тестування та співбесіда. До тестових завдань включено 50 питань за тематикою програми підвищення кваліфікації із чотирма варіантами відповіді на кожне, один з яких є правильним. Тестові завдання готуються не менш ніж у трьох варіантах. Підготовку та проведення тестових завдань забезпечує навчальний заклад.

Після закінчення тестування проводиться усна частина іспиту – співбесіда.

Слухач курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів допускається до співбесіди у разі, якщо кількість обраних ним правильних відповідей становить не менше ніж 60%. Особа, кількість обраних правильних відповідей якою не досягає 60%, не допускається до співбесіди та вважається такою, що не склала іспит.

Слухач курсу підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів вважається таким, що успішно підвищив кваліфікацію і має право на видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації, якщо кількість обраних ним правильних відповідей становить не менше ніж 60% та за умови проходження співбесіди.

За результатами підсумкового контролю знань (тестування та співбесіди) складається протокол, який навчальним закладом надсилається до Кваліфікаційної комісії для прийняття рішення про видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації.

 

 

З вимогами до професійних програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів можна ознайомитися за посиланням.