1. Вид і назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 травня 2017 року № 262 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 травня 2017 р. за № 679/30547 (далі – Наказ). 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

  1. Цілі прийняття акта

Наказ розроблено з ціллю реалізації Міністерством аграрної політики та продовольства України вимог Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 831, що набрала чинності з 01 березня 2017 року. 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

З 20 січня по  25 лютого 2018 року. 

  1. Тип відстеження

Проводиться базове відстеження результативності регуляторного акта.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний.

Використовувалась інформація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, що проводилась у 2018 році.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Інформація про хід проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, яка збирається територіальними органами Держгеокадастру.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість затверджених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у межах областей.

Кількість документацій виконаних у 2018 році в такому обсязі:

№ п/п

Область

Кількість затверджених технічних документацій, шт.

1 АР Крим

2 Вінницька

170

3 Волинська

9

4 Дніпропетровська

3

5 Донецька

68

6 Житомирська

2

7 Закарпатська

3

8 Запорізька

0

9 Івано-Франківська

0

10 Київська

8

11 Кіровоградська

27

12 Луганська

10

13 Львівська

14

14 Миколаївська

111

15 Одеська

22

16 Полтавська

6

17 Рівненська

27

18 Сумська

76

19 Тернопільська

112

20 Харківська

60

21 Херсонська

38

22 Хмельницька

19

23 Черкаська

116

24 Чернівецька

5

25 Чернігівська

61

Всього по Україні

967

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Ціллю державного регулювання було забезпечення практичної реалізації методичних засад проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у відповідності з Методикою нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 831, що набрала чинності з 01 березня 2017 року.

Ціль державного регулювання була досягнута шляхом затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, в тому числі закріплення складу технічної документації з нормативної грошової земель та показників нормативної грошової оцінки одиниць площі ріллі по Автономній Республіці Крим та по областям.

Наказ має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивне значення.

Статистичні дані щодо кількості затверджених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення свідчить про те, що ціль державного регулювання досягнута.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 1 рік.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                     О. КОЛОТІЛІН