1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 липня 2017 р. № 392 «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2017 р. за № 1044/30912 (далі – наказ № 392).

  1. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

  1. Цілі прийняття акта

Цілями виданого наказу № 392 є:

1) забезпечення виконання статті 66 Закону України «Про землеустрій»;
2) затвердження Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста;

3) затвердження таких форм документів:

– кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника, що видається Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

– витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників;

– витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

4) встановлення таких форм документів:

– заява про допуск до складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника/інженера-геодезиста;

– кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника, який видається після складання кваліфікаційного іспиту;

– кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста, який видається після складання кваліфікаційного іспиту.

  1. Строк виконання заходів із базового відстеження результативності регуляторного акта

Оскільки положення наказу № 392 майже в повній мірі повторюють положення нормативно-правового акта, який діяв до набрання чинності наказу № 392 строк виконання заходів із базового відстеження результативності регуляторного акта прийнято 2017 рік. 

  1. Тип відстеження

Проводиться базове відстеження результативності регуляторного акта. 

  1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта отримані на підставі статистичних даних, одержаних відповідно до аналізу діяльності:

Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, результатом засідання якої є Протокол;

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру при наданні адміністративних послуг.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показник

Інженери-землевпорядники

Інженери-геодезисти

Кількість поданих до Кваліфікаційної комісії заяв на отримання кваліфікаційного сертифіката

556

261

Складено іспити та отримано кваліфікаційні сертифікати

269

135

Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію за рішенням Кваліфікаційної комісії

1015

387

Кількість осіб із числа сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів щодо яких прийнято Кваліфікаційною комісією рішення звернутись до Держгеокадастру про анулювання кваліфікаційного сертифіката

140

Кількість поданих заяв на отримання витягу із Державних реєстрів сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

99

27

Видано витягів із Державних реєстрів сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

98

25

 

  1. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Запровадженням цього нормативно-правового акта вдосконалено процедуру отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, підвищення сертифікованими інженерами кваліфікації, розгляду питань щодо анулювання кваліфікаційних сертифікатів інженерам-землевпорядникам та інженерам-геодезистам шляхом визначення порядку роботи Кваліфікаційної комісії, а також визначено форми документів, необхідних для впровадження ними діяльності у сфері землеустрою та топографо-геодезичних та картографічних робіт.

На підставі отриманих показників можна зробити висновок про досягнення визначених цілей. Однак, остаточний висновок з цього приводу можна буде зробити за результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта, яке буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, проаналізувавши практику застосування норм цього документа.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                 О. КОЛОТІЛІН