1. Вид і назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 637 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 і від 16 листопада 2016 р. № 831» (далі – Постанова). 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

  1. Цілі прийняття акта

Постанова була розроблена з метою вдосконалення нормативно-правової бази проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з урахуванням зміни повноважень центральних органів виконавчої влади в частині регулювання питань грошової оцінки земель, а також з метою виправлення технічних помилок, допущених під час підготовки проекту Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

З 20 січня по 25 лютого 2018 року. 

  1. Тип відстеження

Проводиться базове відстеження результативності регуляторного акта.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний.

Використовувалась інформація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, що проводилась у 2018 році.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Інформація про хід проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, яка збирається територіальними органами Держгеокадастру.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість затверджених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у межах областей.

Кількість документацій виконаних у 2018 році в такому обсязі:

№ п/п

Область

Кількість затверджених технічних документацій, шт.

1 АР Крим

2 Вінницька

170

3 Волинська

9

4 Дніпропетровська

3

5 Донецька

68

6 Житомирська

2

7 Закарпатська

3

8 Запорізька

0

9 Івано-Франківська

0

10 Київська

8

11 Кіровоградська

27

12 Луганська

10

13 Львівська

14

14 Миколаївська

111

15 Одеська

22

16 Полтавська

6

17 Рівненська

27

18 Сумська

76

19 Тернопільська

112

20 Харківська

60

21 Херсонська

38

22 Хмельницька

19

23 Черкаська

116

24 Чернівецька

5

25 Чернігівська

61

Всього по Україні

967

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Ціллю державного регулювання було встановлення актуальних та достовірних нормативів капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення шляхом виправлення допущених при розрахунках цих нормативів помилок, що в свою чергу впливає на достовірність нормативної грошової оцінки відповідних земельних ділянок.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивне значення.

Статистичні дані щодо кількості затверджених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, свідчить про те, що ціль державного регулювання досягнута.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 1 рік.

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                             О. КОЛОТІЛІН